Kašnjenja u održavanju audita, ograničenja kretanja ljudi, i briga za zdravlje za vrijeme audita na lokaciji - pandemija COVID-19 prouročila je značajne probleme i za Sedex SMETA audite društvene odgovornosti. A to je loše jer su u kriznim vremenima praćenje situacije s ljudskim pravima i zaštita zaposlenika važniji nego ikad. Sedex je sada lansirao novi proizvod za audite koji odgovara na izazove i dodaje vrijednost čak i u svijetu nakon COVID-a: audit na daljinu Sedex Virtual Assessment - SVA.

Sedex Virtual Assessment - audit na daljinu - pruža temeljnu funkcionalnost SMETA audita društvene odgovornosti. Međutim, neki elementi su maknuti u virtualnom auditu kako bi se omogućila digitalna isporuka. Alat je razvijen u suradnji s nekoliko članova, povezanim certifikacijskim tijelima (Affiliate Audit Companies - AACs) i ključnim dioničarima. Kao povezano certifikacijsko tijelo DQS je imao ključnu ulogu u njegovom razvoju.

Auditi društvene odgovornosti daju uvid u vrlo osjetljive kontekste. Upotrebom za vrijeme audita društvene odgovornosti vidjet će se gdje audit na daljinu - Sedex Virtual Assessment treba biti prilagođen. Sedex je toga svjestan te je proizvod prvo dostupan ograničenoj publici. Rezultati će se redovito objavljivati u sklopu evaluacije lansiranja i proizvod će se prilagođavati.

Tko može provoditi audite na daljinu - Sedex Virtual Assessment?

Sedex Virtual Assessment - audit na daljinu - može se koristiti za inicijalne audite, periodične audite, djelomične ili potpune naknadne (follow-ip) audite. Međutim, virtualni audit nije prikladan za sve lokacije. Nakon zahtjeva za virtualni audit, ovlašteno certifikacijsko tijelo provjerava ispunjava li lokacija utvrđene kriterije i može li se održati virtualni audit. Kriteriji prihvatljivosti uključuju sljedeće ključne zahtjeve:

  • Sva područja lokacije moraju biti virtualno dostupna (iznimka: ako u određenim dijelovima loakcije nije moguće koristiti mobilne telefone zbog opasnosti od zapaljenja ili osjetljivih komercijalnih razloga)
  • Internetska veza postoji u svim dijelovima lokacije
  • Na lokaciji se poslovna aktivnost odvija u mjeri dovoljnoj da auditor može steći cjelovitu sliku o poslovanju i raznolikosti radnesnage na dan audita.

Mora postojati mogućnost grupnih intervjua sa zaposlenicima. Individualni intervjui nisu uključeni u virtualni audit radi zaštite pojedinih zaposlenika. Ako grupni intervjui nisu mogući (ili ako klijent želi dobiti dublji uvid u stvarnu radnu situaciju) mora se implementirati alat Direct Worker Reporting Tool. Glavna funkcija ove metode je uspostava izravnog komunikacijskog kanala između lokacije i radnika.

Proces audita

Sedex virtual assessment - audit na daljinu - je uvijek najavljen zbog potrebe za predauditima i sveobuhvatnijim planiranjem. Faza pripreme za audit je duža jer se prije audita mora testirati korištenje komunikacijske i informacijske tehnologije, a prije audita se radi i pregled određene dokumentacije. To auditorima daje priliku da dobiju sliku lokacije prije samog audita.

Kako vam DQS može pomoći

DQS CFS je jedna od odobrenih certifikacijskih organizacija, znanih i kao povezana certifikacijska tijela (Affiliate Audit Companies - AACs). Kao član Radne skupine za Sedex Virtual Assessment aktivno smo doprinijeli proizvodu i imamo opsežno znanje i iskustvo u njegovoj implementaciji. DQS ima kvalificirane auditore diljem svijeta koji rado podržavaju vaše projekte.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...