Adekvátní řešení změny klimatu je naléhavou a všudypřítomnou výzvou, která se týká nejen tvůrců politik, ale i podniků všech velikostí. Norma ISO 14091 pomáhá podnikům přizpůsobit se změně klimatu. Níže jsme pro vás shrnuli všechny důležité informace.

Zatímco rostoucí teploty ovlivňují podmínky zemědělské produkce, extrémní povětrnostní jevy mají dopad na infrastrukturu a narušují dodavatelské řetězce - tento vývoj způsobuje bolesti hlavy mnoha společnostem.

Přestože opatření zaměřená jednoduše na zmírnění klimatických změn jsou důležitější než kdykoli předtím, již pokročilý charakter tohoto trendu způsobuje, že je nutné, aby se společnosti přizpůsobily. Přitom je nezbytné pochopit a posoudit, jaká jsou rizika a jak je společnost náchylná k poškození.

Posuzování rizik změny klimatu podle normy ISO 14091

Norma ISO 14091 "Přizpůsobení se dopadům změny klimatu - Zásady, požadavky a pokyny" pomáhá organizacím posoudit dopady změny klimatu a vypracovat a zavést hodnocení rizik schopné vyhodnotit současná i budoucí rizika změny klimatu.

Norma poskytuje návod na použití screeningových hodnocení a řetězců dopadů, které umožňují kvalitativní a kvantitativní analýzu. Tyto informace pomáhají společnostem přijímat lepší obchodní rozhodnutí. Tyto informace, dokumentované mezinárodně konzistentním způsobem, rovněž pomáhají při podávání zpráv týkajících se klimatu.

Norma ISO 14091 je nejnovější normou řady ISO 14090. Popisuje mnoho prvků adaptace na změnu klimatu, včetně předběžného plánování, plánování adaptace, implementace, monitorování a hodnocení a podávání zpráv a komunikace. Tuto normu si můžete stáhnout zde.

Co pro vás může udělat společnost DQS

Společnost DQS je vaším partnerem pro ověřování a validaci výkaznictví v oblasti udržitelnosti. Jsme na vaší straně - s bezproblémovým plánováním auditu, zkušenými auditory a hloubkovými auditními zprávami.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...