Od roku 2021 má být v Evropě zavedena "plastová daň". Bylo o tom rozhodnuto na summitu EU o podpoře Corona. Všechny země EU mají od ledna převádět do Bruselu 80 centů za každý kilogram nerecyklovaného plastového obalového odpadu Další pobídka pro firmy, aby zlepšily bilanci recyklace obalových materiálů. Princip oběhového hospodářství pomáhá tuto výzvu kompetentně řešit. V následujícím textu představíme model oběhového hospodářství a podrobně se budeme věnovat jedné z předních norem, která podporuje podniky při zavádění oběhového systému: ISCC PLUS.

Politici a společnost si pomalu, ale jistě uvědomují, že pokud jde o udržitelnost, není cesty zpět. Vždyť důsledky naší vyhazovací mentality nakonec skončí zpět u nás, a to v podobě znečištění životního prostředí, změny klimatu a ubývajících zdrojů. Je stále jasnější, jak naléhavě potřebujeme nový průmyslový model.

Tak to vidí i Evropská unie, která nyní zavedla takzvanou plastovou daň, jež má vstoupit v platnost již v lednu příštího roku. Podniky mají nyní na výběr: Buď přenesou náklady na své zákazníky, nebo využijí příležitosti a přizpůsobí se budoucím sociálním a regulačním požadavkům.

Jedním ze slibných přístupů k realizaci druhé možnosti je tzv. oběhové hospodářství. Tento model se zabývá obezřetným nakládáním se zdroji tak, aby nic nepřišlo nazmar. To znamená, že výrobky a materiály se udržují v produktovém cyklu a co nejdéle se znovu používají, vyrábějí a recyklují. Cílem tohoto regenerativního přístupu je vytvořit uzavřený dodavatelský řetězec, který díky své systémové konstrukci jednoduše neumožňuje žádné plýtvání.

Výhody takového ekonomického systému jsou zřejmé: maximalizace ekonomického, přírodního a sociálního kapitálu. Tímto způsobem lze dosáhnout environmentálních cílů a stimulovat hospodářský růst. Tolik teorie. Praxe je ovšem mnohem složitější. Existují však normy, které firmám pomáhají přejít na oběhové hospodářství. ISCC PLUS je jedním z nich.

Tento certifikační systém umožňuje výrobcům převzít plnou odpovědnost za dopady svých surovin na udržitelnost. Zde se můžete seznámit s principy ISCC PLUS a prohlédnout si příklady mnoha způsobů, jak lze standard ISCC PLUS aplikovat.

Certifikace ISCC Plus
pro oběhové hospodářství

Certifikaci ISCC PLUS pro oběhové hospodářství lze uplatnit na všechny suroviny, které lze recyklovat. Pro tyto materiály nabízí norma dvě možnosti:

Zdrojový materiál může být buď 1. fyzicky oddělen, nebo 2. smíchán, ale samostatně zaúčtován pomocí metody hmotnostní bilance.

Například smíšený plastový odpad si může najít cestu zpět přímo do dodavatelského řetězce. Metoda hmotnostní bilance nejenže dává materiálu ekonomickou hodnotu, ale také snižuje riziko nekontrolovaného vstupu plastového odpadu do životního prostředí. Certifikace ISCC PLUS zaručuje, že materiál je skutečně recyklován a že se snižuje spotřeba primárních surovin.

Certifikace je zajímavá zejména pro výrobce biopolymerních obalů vyrobených například z biologicky rozložitelného materiálu PLA (kyselina polymléčná) nebo pro společnosti, které zpracovávají domovní odpad, skládkové plyny nebo použité automobilové pneumatiky na hodnotné výrobky.

Výhody

Certifikace ISCC PLUS pomáhá společnostem plnit stávající i budoucí požadavky na udržitelnost. Jsou splněny požadavky spotřebitelů, udržení zaměstnanců je podpořeno udržitelným řízením podniku a lze preventivně předcházet budoucím regulačním požadavkům.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...