Již více než 120 let pomáhá společnost Landis+Gyr AG dodavatelům energií a koncovým uživatelům zlepšovat hospodaření s energií. Udržitelnost je tak součástí DNA společnosti. Není tedy překvapením, že tato švýcarská společnost nyní učinila další krok s DQS: externí audit své zprávy o udržitelnosti, aby maximalizovala transparentnost a důvěryhodnost.

Lepší hospodaření s energií: Již z motta společnosti Landis+Gyr je patrné, že udržitelnost je zde prioritou. Společnost se sídlem ve švýcarském Chamu je jedním z předních světových dodavatelů měřičů energie, inteligentních měřicích řešení a aplikací pro inteligentní sítě. Tyto technologie a služby pomáhají snižovat spotřebu energie, optimalizovat provoz a vytvářet inteligentnější sítě.

Jako veřejně obchodovaná společnost má Landis+Gyr nejlepší zájem informovat všechny zúčastněné strany o svých výsledcích v oblasti udržitelnosti a poskytnout tak zájemcům ucelený obraz. Klíčovou roli v tomto procesu hraje podávání zpráv o udržitelnosti v souladu se standardy GRI.

V duchu transparentnosti si švýcarská společnost v roce 2022 poprvé objednala externí audit své zprávy o udržitelnosti. Tato čest připadla společnosti DQS: mezinárodní a mezioborový tým hodnotitelů dokončil audit v dubnu 2022.

Externí audit podle standardu AA1000 Assurance Standard.

Audit vycházel z ujišťovacího standardu AA1000, který definuje požadavky na audit zpráv o udržitelnosti. Audit zprávy Landis+Gyr odpovídá tzv. ujištění typu 2, které se skládá ze dvou složek:
- Audit přístupů řízení a dodržování zásad vykazování.
- Audit všech zveřejněných informací týkajících se vlivu na životní prostředí a udržitelnost z hlediska úplnosti a relevance. To zahrnuje klíčové údaje, ukazatele a další nefinanční údaje.

Kromě intenzivního zkoumání centrály v Chamu byly auditem DQS podrobeny také vybrané pobočky v Číně, Indii, Jižní Africe a Spojených státech.

Klimaticky neutrální do roku 2030

Důležitým bodem auditu byly emise skleníkových plynů. Společnost Landis+Gyr se zavázala, že se do roku 2030 stane klimaticky neutrální. K tomu jsou nezbytné spolehlivé systémy sběru, ověřování a vykazování dat. Jako silnou stránku vyzdvihl auditorský tým zejména sledovatelnost výpočtů. Kromě toho se společnost Landis+Gyr zavázala předkládat cíle snižování emisí skleníkových plynů iniciativě Science-Based Targets.


Ověřování ukazatelů ESG souvisejících s odměňováním

Kromě zprávy GRI byl externímu ověření podroben také krátkodobý motivační plán (STI). Aby byla zajištěna spolehlivost výsledků, byly všechny klíčové údaje STI, které již nebyly součástí zprávy GRI, podrobeny dodatečnému auditu.

Výsledek: Prohlášení o věrohodnosti

Na základě výše popsané metodiky dospěl auditorský tým k závěru, že Zpráva o udržitelnosti společnosti Landis+Gyr prezentuje výsledky společnosti v oblasti udržitelnosti transparentním a důvěryhodným způsobem. Dr. Thijs Willaert, vedoucí auditorského týmu, vyzdvihl zejména strategickou orientaci řízení udržitelnosti: "Přišlo nám působivé, jak se strategie ESG, stanovení cílů a přístupy k řízení ve společnosti Landis+Gyr prolínají. Relativně krátké tříleté cykly ESG umožňují společnosti rychle se přizpůsobovat rychle se měnícím očekáváním zainteresovaných stran a přijímat stále ambicióznější závazky."

Carlo Diener, projektový manažer skupiny a specialista na ESG ve společnosti Landis+Gyr, se k procesu přezkumu vyjádřil následovně: "Cílená a účelná spolupráce s DQS nám umožňuje i nadále poskytovat našim zainteresovaným stranám transparentní, relevantní a spolehlivé informace."

Celou zprávu o udržitelném rozvoji společnosti Landis+Gyr za rok 2021 si můžete prohlédnout zde.

GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Váš partner pro externí ověřování zpráv o udržitelnosti

Přečtěte si o výhodách externího auditu, o tom, jak funguje a jak vás může společnost DQS podpořit.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...