Po úspěšném posouzení nizozemské společnosti VIVO Energy vydala společnost DQS CFS GmbH poprvé certifikát podle nové normy pro systémy protikorupčního řízení ISO 37001. Rádi bychom poblahopřáli celému týmu společnosti Vivo Energy k úspěšnému auditu podle normy ISO 37001.

Co je to norma ISO 37001:2016?

ISO 37001:2016 Je to mezinárodní norma pro systémy protikorupčního řízení (ABMS). Pomáhá organizacím zavést, implementovat a zlepšovat ABMS s cílem snížit a řídit riziko úplatkářství. Jedná se o obecný standard, který lze použít v organizacích všech typů - bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví.

Proč je systém ABMS tak důležitý?

ABMS poskytuje pokyny k prevenci úplatkářství a v případě pokusu o úplatkářství zasahuje vhodnými opatřeními. Zavedený ABMS podle normy ISO 37001 může ochránit pověst vaší společnosti a zajistit důvěru investorů a zákazníků.

Vivo Energy - Zpráva z terénu

Audit ve společnosti Vivo Energy úspěšně proběhl v březnu 2018. Paní Mari van Wyk, odpovědná za implementaci ISO 37001, popisuje své zkušenosti s DQS takto: "DQS jsme si vybrali jako certifikačního partnera od samého začátku; je jasné, proč jsou nejlepší. Auditorský tým byl složen ze seniorních a zkušených auditorů, což svědčí o tom, že DQS je svým klientům oddaná. Tým byl nesmírně vstřícný a profesionální; změnil náš zdánlivě náročný audit v příjemný zážitek. Vedli nás na každém kroku; nezdráhali se však klást náročné otázky. DQS také provedla hodnocení připravenosti, které nás dostatečně připravilo na samotnou certifikaci. Se službami DQS jsme zkrátka byli nadmíru spokojeni."

Behzad Sadegh, manažer auditu ISO 37001 a produktový manažer, byl s výsledkem certifikačního auditu velmi spokojen. "Protikorupční povědomí se v posledních letech výrazně zvýšilo. Schopnost být transparentní je pro společnosti, jako je Vivo Energy, stále důležitější. Proto vidíme silný nárůst poptávky po certifikaci podle normy ISO 37001. Prostřednictvím hodnocení s přidanou hodnotou podporujeme naše zákazníky v jejich poslání minimalizovat riziko úplatkářství z interních i externích vlivů."

Certifikace ISO 37001 s DQS

Zájemcům poskytujeme následující služby:

  • Interní a externí semináře jsou společnostem k dispozici na vyžádání.
  • DQS provádí externí audity pro certifikaci vašeho stávajícího systému ABMS.
  • Vysoce kvalifikovaní auditoři jsou vám k dispozici po celém světě.
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...