Již v létě 2016 jsme vás informovali, že společnost DQS CFS vstoupila do APSCA. Cílem této iniciativy je vytvořit jednotný kvalifikační rámec pro sociální audity a zajistit tak efektivitu sociálních auditů. Dva roky poté, co jsme se k iniciativě připojili, se chystají první zkoušky auditorů. V tomto článku bychom vám rádi podali stručnou zprávu o pokroku a vysvětlili důsledky APSCA pro dodavatele, odběratele a auditory.

Co je APSCA?

APSCA je zkratka pro Asociaci profesionálních auditorů v oblasti sociální shody. Tato organizace byla založena s cílem zvýšit přidanou hodnotu a účinnost nezávislých sociálních auditů. Certifikační proces APSCA pro auditory zajišťuje, že auditoři mají konzistentní vzdělání, školení a prokázané kompetence.

Proč je to důležité.

  • Pokud jste auditovaným dodavatelem: Výběrem auditorské firmy, která je členem APSCA, si můžete zajistit, že vaši zákazníci budou výsledky sociálního auditu akceptovat. Mnoho odběratelů již nyní stanovilo, že budou akceptovat pouze audity od registrovaných členů APSCA.
  • Jste-li odběratelem, který se při posuzování úrovně sociální odpovědnosti ve svém dodavatelském řetězci spoléhá na sociální audity: Spolupráce s členy APSCA vám umožní posoudit úroveň kompetencí a zkušeností auditorských společností a auditorů.
  • Pokud jste sociální auditor: Nový kompetenční rámec vám umožní prokázat úroveň vašich zkušeností a kompetencí.

Rámec kompetencí APSCA

Od svého vstupu do APSCA v roce 2016 se DQS podílela v pracovních skupinách na vytvoření nového kompetenčního rámce, který definuje kompetence auditorů sociálního auditu. Tyto kompetence se týkají odborných znalostí a základních dovedností potřebných k provádění sociálního auditu.

Vytvořený rámec stanovuje základní požadavky na kompetence pro certifikační program sociálních auditorů APSCA. Existují dvě úrovně členství auditorů APSCA:

  • Status CSCA je podobný statusu manažera auditu, který je schopen samostatně provádět audity a psát zprávy. Tato úroveň je vyhrazena pro auditory, kteří mohou prokázat rozsáhlé zkušenosti se sociálními audity.
  • Naproti tomu status ASCA lze přirovnat ke spoluauditorovi, který může být součástí auditorského týmu vedeného auditorem CSCA.

Registrace auditora

V průběhu léta auditorské organizace registrovaly své sociální auditory v databázi APSCA. Proces registrace dokončilo více než 2 600 auditorů, což znamenalo ohromující odezvu. 75 % těchto auditorů bylo schopno prokázat, že splňují požadavky pro složení zkoušky APSCA.

Průběh zkoušky

Zkouška hodnotí, jak auditoři rozumí základním faktům, zásadám, postupům, metodikám, mezinárodním smlouvám o lidských právech a pracovním standardům, místním zákonům a dalším předpisům. V nadcházejících měsících budou moci zkoušku složit první auditoři.

Co pro vás může DQS udělat

DQS vítá rozvoj APSCA, protože věříme, že je důležité sjednotit kompetence sociálních auditorů. Jako celosvětový poskytovatel sociálních auditů disponujeme rozsáhlou sítí vysoce kvalifikovaných auditorů, kteří jsou k dispozici po celém světě.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...