15. února 2018 byla zveřejněna dlouho očekávaná revize mezinárodní normy ISO 31001:2018 pro řízení rizik. V tomto příspěvku se dozvíte, co se v normě změnilo a jak ji můžete využít.

Nová norma ISO 31000:2018 staví do centra řízení rizik vytváření hodnot. Důraz je kladen na potřebu silného řízení, zapojení a integrovaného přístupu. Norma zůstává jasně strukturovaná a poskytuje srozumitelné pokyny pro všechny organizace.

Norma ISO 31000:2018 není certifikační normou, ale umožňuje porovnat vaše postupy řízení rizik s mezinárodně uznávanými osvědčenými postupy. Kromě toho norma poskytuje cenné pokyny pro interní a externí audity.

Co je v normě ISO 31000:2018 nového?

  • Byly revidovány zásady řízení rizik.
  • Byl zdůrazněn význam vedení vrcholového managementu a integrace řízení rizik, počínaje řízením společnosti.
  • Větší důraz na kontinuitu řízení rizik - uznání, že nové zkušenosti, znalosti a analýzy mohou vést k revizím prvků procesu, opatření i kontrol v každé fázi procesu.
  • Zefektivnění obsahu s větším důrazem na zachování otevřeného modelu systému, který vyhovuje různým potřebám a souvislostem.

Jak může systém DQS přispět k vašemu systému řízení rizik?

  • Kontaktujte nás a informujte se o seminářích k normě ISO 31000:2018.
  • Společnost DQS provádí externí audity, aby posoudila váš současný systém řízení rizik, porovnala jej s dostupnými normami a identifikovala oblasti pro zlepšení.
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...