Latem 2016 roku informowaliśmy już Państwa, że DQS CFS przystąpił do APSCA. Inicjatywa ta ma na celu opracowanie jednolitych ram kwalifikacyjnych dla audytów społecznych, a tym samym zapewnienie skuteczności audytów społecznych. Po dwóch latach od naszego przystąpienia do inicjatywy, już niebawem odbędą się pierwsze egzaminy audytorów. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu krótkie sprawozdanie z postępów oraz wyjaśnić implikacje APSCA dla dostawców, nabywców i audytorów.

Co to jest APSCA?

APSCA to skrót od Association of Professional Social Compliance Auditors. Organizacja ta została założona w celu zwiększenia wartości dodanej i skuteczności niezależnych audytów społecznych. Proces certyfikacji audytorów APSCA zapewnia, że audytorzy posiadają spójne wykształcenie, szkolenia i sprawdzone kompetencje.

Dlaczego to ma znaczenie.

  • Jeśli są Państwo dostawcą poddawanym audytowi: Wybierając firmę audytorską, która jest członkiem APSCA, mogą Państwo zapewnić, że Państwa klienci zaakceptują wyniki audytu społecznego. Wielu nabywców już teraz ustaliło, że akceptowane będą wyłącznie audyty przeprowadzone przez zarejestrowanych członków APSCA.
  • Jeśli są Państwo nabywcą, który polega na audytach społecznych w celu oceny poziomu odpowiedzialności społecznej w swoim łańcuchu dostaw: Współpraca z członkami APSCA pozwala Państwu ocenić poziom kompetencji i doświadczenia firm audytorskich i audytorów.
  • Jeśli są Państwo audytorami społecznymi: Nowe ramy kompetencyjne pozwalają Państwu zademonstrować swój poziom doświadczenia i kompetencji.

Ramy kompetencji APSCA (APSCA Competence Framework)

Od momentu przystąpienia do APSCA w 2016 roku, DQS przyczynił się w grupach roboczych do stworzenia nowych ram kompetencyjnych, które określają kompetencje audytorów audytu społecznego. Kompetencje te odnoszą się do wiedzy specjalistycznej i podstawowych umiejętności wymaganych do przeprowadzenia audytu społecznego.

Stworzone ramy ustanawiają podstawowe wymagania kompetencyjne dla programu certyfikacji audytorów społecznych APSCA. Istnieją dwa poziomy członkostwa audytorów APSCA:

  • Status CSCA jest podobny do statusu kierownika audytu, który jest w stanie samodzielnie przeprowadzać audyty i pisać raporty. Ten poziom jest zarezerwowany dla audytorów, którzy mogą wykazać się dużym doświadczeniem w zakresie audytów społecznych.
  • Z kolei status ASCA można porównać do współaudytora, który może być częścią zespołu audytowego, kierowanego przez audytora CSCA.

Rejestracja audytorów

W okresie letnim organizacje audytowe zarejestrowały swoich audytorów społecznych w bazie danych APSCA. Ponad 2.600 audytorów ukończyło proces rejestracji, co świadczy o ogromnym odzewie. 75% z tych audytorów było w stanie wykazać, że spełniają wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu APSCA.

Proces egzaminacyjny

Egzamin ocenia zrozumienie przez audytorów podstawowych faktów, polityk, praktyk, metodologii, międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka i standardów pracy, lokalnego prawa i innych regulacji. W najbliższych miesiącach pierwsi audytorzy będą mogli przystąpić do egzaminu.

Co DQS może dla Państwa zrobić

DQS z zadowoleniem przyjmuje rozwój APSCA, ponieważ wierzymy, że ważne jest, aby zharmonizować kompetencje audytorów społecznych. Jako światowy dostawca audytów społecznych, posiadamy dużą sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów, którzy są dostępni na całym świecie.

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...