In de zomer van 2016 hebben wij u al laten weten dat DQS CFS zich heeft aangesloten bij APSCA. Dit initiatief heeft tot doel een uniform kwalificatiekader voor sociale audits te ontwikkelen en zo de doeltreffendheid van sociale audits te verzekeren. Twee jaar nadat we ons bij het initiatief hebben aangesloten, staan de eerste auditor-examens op het punt om plaats te vinden. In dit artikel willen wij u kort verslag doen van de vorderingen en de implicaties van APSCA voor leveranciers, inkopers en auditors toelichten.

Wat is APSCA?

APSCA staat voor Association of Professional Social Compliance Auditors. Deze organisatie is opgericht met als doel de toegevoegde waarde en effectiviteit van onafhankelijke sociale audits te vergroten. APSCA's certificeringsproces voor auditors zorgt ervoor dat auditors beschikken over een consistente opleiding, training en bewezen competenties.

Waarom het belangrijk is.

  • Als u een leverancier bent die aan een audit wordt onderworpen: Door een auditfirma te kiezen die lid is van APSCA, kunt u ervoor zorgen dat uw klanten de resultaten van de sociale audit accepteren. Veel inkopers hebben nu al bepaald dat alleen audits van geregistreerde APSCA-leden zullen worden geaccepteerd.
  • Als u een inkoper bent die vertrouwt op sociale audits om het niveau van sociale verantwoordelijkheid in uw toeleveringsketen te beoordelen: Door met APSCA-leden te werken, kunt u het competentieniveau en de ervaring van auditbedrijven en auditors beoordelen.
  • Als u een sociale auditor bent: Met het nieuwe competentiekader kunt u uw ervarings- en competentieniveau aantonen.

APSCA-competentiekader

Sinds zijn toetreding tot APSCA in 2016 heeft DQS in werkgroepen bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuw competentiekader waarin de competenties van social audit auditors zijn vastgelegd. Deze competenties verwijzen naar de deskundigheid en basisvaardigheden die nodig zijn om een sociale audit uit te voeren.

Het gecreëerde kader legt de basiscompetentie-eisen vast voor het APSCA-certificeringsprogramma voor sociale auditors. Er zijn twee niveaus van APSCA auditor lidmaatschap:

  • CSCA status is vergelijkbaar met die van een audit manager die in staat is om zelfstandig audits uit te voeren en rapporten te schrijven. Dit niveau is gereserveerd voor auditors die kunnen aantonen dat zij ruime ervaring hebben met sociale audits.
  • De ASCA-status daarentegen kan worden vergeleken met een co-auditor die deel kan uitmaken van een auditteam, geleid door een CSCA-auditor.

Registratie van auditors

In de loop van de zomer hebben de auditorganisaties hun sociale auditors geregistreerd in de APSCA-databank. Met meer dan 2.600 auditors die het registratieproces hebben voltooid, was de respons overweldigend. 75% van deze auditors hebben kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen om het APSCA-examen te kunnen afleggen.

Examenprocedure

Het examen beoordeelt het inzicht van auditors in basisfeiten, beleidslijnen, praktijken, methodologieën, internationale mensenrechtenverdragen en arbeidsnormen, lokale wetten en andere regelgeving. In de komende maanden zullen de eerste auditors in aanmerking komen om het examen af te leggen.

Wat DQS voor u kan doen

DQS juicht de ontwikkeling van APSCA toe omdat wij het belangrijk vinden dat de competenties van social auditors worden geharmoniseerd. Als wereldwijde aanbieder van sociale audits beschikken wij over een groot netwerk van hooggekwalificeerde auditors die wereldwijd beschikbaar zijn.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...