ISO 31001:2018, długo oczekiwana nowelizacja międzynarodowej normy dotyczącej zarządzania ryzykiem, została opublikowana 15 lutego 2018 roku. W tym wpisie dowiesz się, co zmieniło się w normie i jak możesz sprawić, by działała ona na Twoją korzyść.

Nowa norma ISO 31000:2018 stawia tworzenie wartości w centrum zarządzania ryzykiem. Skupia się na potrzebie silnego zarządzania, zaangażowania i zintegrowanego podejścia. Norma ma przejrzystą strukturę i zapewnia zrozumiałe wytyczne dla wszystkich organizacji.

ISO 31000:2018 nie jest normą certyfikacyjną, ale pozwala na porównanie praktyk zarządzania ryzykiem z najlepszymi praktykami uznanymi na arenie międzynarodowej. Ponadto norma zapewnia cenne wskazówki dotyczące audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Co nowego w normie ISO 31000:2018?

  • Zasady zarządzania ryzykiem zostały poddane przeglądowi.
  • Podkreślono znaczenie przywództwa najwyższego kierownictwa oraz integracji zarządzania ryzykiem, począwszy od ładu korporacyjnego.
  • Większy nacisk na ciągłość zarządzania ryzykiem - uznanie, że nowe doświadczenia, wiedza i analizy mogą prowadzić do zmian w elementach procesu, miarach, a także kontrolach na każdym etapie procesu.
  • Usprawnienie treści z większym naciskiem na utrzymanie otwartego modelu systemu, aby sprostać wielu potrzebom i kontekstom.

W jaki sposób DQS może przyczynić się do rozwoju Państwa systemu zarządzania ryzykiem?

  • Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o warsztatach na temat ISO 31000:2018.
  • DQS przeprowadza audyty zewnętrzne, aby ocenić Państwa obecny system zarządzania ryzykiem, porównać go z dostępnymi normami i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...