ISO 31001:2018, de langverwachte herziening van de internationale norm voor risicomanagement, is gepubliceerd op 15 februari 2018. Ontdek in deze post wat er in de norm is veranderd en hoe u deze voor u kunt laten werken.

De nieuwe ISO 31000:2018 plaatst waardecreatie in het middelpunt van risicomanagement. De nadruk ligt op de noodzaak van een sterke governance, betrokkenheid en een geïntegreerde aanpak. De norm blijft duidelijk gestructureerd en biedt begrijpelijke richtlijnen voor alle organisaties.

ISO 31000:2018 is geen certificeringsnorm, maar stelt u in staat om uw risicomanagementpraktijken te benchmarken met internationaal erkende best practices. Bovendien biedt de norm waardevolle richtlijnen voor interne en externe audits.

Wat is er nieuw in ISO 31000:2018?

  • De principes van risicomanagement zijn herzien.
  • Het belang van leiderschap van het topmanagement en de integratie van risicomanagement, te beginnen met corporate governance, zijn benadrukt.
  • Een grotere nadruk op de continuïteit van risicomanagement - erkennende dat nieuwe ervaring, kennis en analyse kunnen leiden tot herzieningen in proceselementen, maatregelen evenals controles in elke fase van het proces.
  • Stroomlijning van de inhoud met meer nadruk op het behoud van een open systeemmodel om aan meerdere behoeften en contexten te voldoen.

Hoe kan DQS bijdragen aan uw risicobeheersysteem?

  • Neem contact met ons op om meer te weten te komen over workshops over ISO 31000:2018.
  • DQS voert externe audits uit om uw huidige risicomanagementsysteem te beoordelen, te vergelijken met de beschikbare normen en verbeterpunten te identificeren.
Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...