ISO 31000:2018, dugo očekivana revizija međunarodnog standarda za upravljanje rizikom, objavljena je 15. februara 2018. U ovom postu saznajte šta se promenilo u standardu i kako ga možete učiniti da radi za vas.

Novi ISO 31000:2018 stavlja stvaranje vrednosti u centar upravljanja rizikom. Fokus je na potrebi snažnog upravljanja, angažovanja i integrisanog pristupa. Standard ostaje jasno strukturiran i pruža razumljive smernice za sve organizacije.

ISO 31000:2018 nije standard za sertifikaciju, ali vam omogućava da uporedite svoje prakse upravljanja rizikom sa međunarodno priznatim najboljim praksama. Pored toga, standard pruža vredne smernice za interne i eksterne provere.

Šta je novo u ISO 31000:2018?

  • Razmotreni su principi upravljanja rizicima.
  • Naglašen je značaj liderstva najvišeg menadžmenta i integracije upravljanja rizicima, počevši od korporativnog upravljanja.
  • Veći naglasak na kontinuitetu upravljanja rizikom – uviđanje da novo iskustvo, znanje i analiza mogu dovesti do revizije elemenata procesa, mera kao i kontrola u svakoj fazi procesa.
  • Racionalizacija sadržaja sa većim fokusom na održavanje modela otvorenog sistema kako bi se zadovoljile različite potrebe i konteksti.

Kako DQS može doprineti vašem sistemu upravljanja rizikom?

  • Kontaktirajte nas da biste saznali više o radionicama o ISO 31000:2018.
  • DQS sprovodi eksterne provere kako bi procenio vaš trenutni sistem upravljanja rizikom, uporedio ga sa dostupnim standardima i identifikovao oblasti za poboljšanje.
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...