ISO 31001:2018, den efterlängtade revideringen av den internationella standarden för riskhantering, publicerades den 15 februari 2018. Ta reda på vad som har ändrats i standarden och hur du kan få den att fungera för dig i det här inlägget.

Den nya ISO 31000:2018 sätter värdeskapande i centrum för riskhantering. Fokus ligger på behovet av stark styrning, engagemang och ett integrerat tillvägagångssätt. Standarden är fortfarande tydligt strukturerad och ger begripliga riktlinjer för alla organisationer.

ISO 31000:2018 är inte en certifieringsstandard, men den gör det möjligt för dig att jämföra dina riskhanteringsmetoder med internationellt erkända bästa metoder. Dessutom ger standarden värdefull vägledning för interna och externa revisioner.

Vad är nytt i ISO 31000:2018?

  • Principerna för riskhantering har setts över.
  • Betydelsen av ledarskap från högsta ledningen och integrationen av riskhantering, med början i företagsstyrning, har betonats.
  • Större betoning på kontinuiteten i riskhanteringen - med erkännande av att nya erfarenheter, kunskaper och analyser kan leda till revideringar av processelement, åtgärder samt kontroller i varje steg av processen.
  • Effektivisering av innehållet med större fokus på att upprätthålla en öppen systemmodell för att tillgodose flera olika behov och sammanhang.

Hur kan DQS bidra till ert riskhanteringssystem?

  • Kontakta oss för att få information om workshops om ISO 31000:2018.
  • DQS genomför externa revisioner för att bedöma ert nuvarande riskhanteringssystem, jämföra det med tillgängliga standarder och identifiera områden som kan förbättras.
Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Global Director Sustainability Services. In this role, he is responsible for the entire ESG service portfolio of DQS. His areas of interest include sustainable procurement, human rights due diligence and ESG audits.

Loading...