W dniu 10 maja organizacja AccountAbility opublikowała nową wersję normy AA1000 Zasady Odpowiedzialności (AA1000AP:2018). Norma ta jest nie tylko powszechnie stosowanym systemem zarządzania zrównoważonym rozwojem, ale także stanowi podstawę do zewnętrznej weryfikacji raportów zrównoważonego rozwoju. Rewizja standardu, w której DQS uczestniczył jako członek grupy roboczej, prowadzi do kilku istotnych zmian.

Celem normy AA1000AP jest dostarczenie organizacjom praktycznego zestawu zasad przewodnich do oceny, zarządzania, poprawy i komunikowania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Norma ta jest często stosowana w połączeniu ze Standardem AA1000 Assurance (AA1000AS), który stanowi podstawę weryfikacji raportów przez strony trzecie .

Zasady

Organizacje, które zlecają zewnętrzną weryfikację swoich raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z normą AA1000, powinny być świadome zmian w Zasadach normy AA1000. Wynika to z faktu, że zasady te stanowią podstawę całego procesu weryfikacji. Poprzednia wersja normy zawierała trzy zasady przewodnie:

  • Inkluzywność - posiadanie głosu w decyzjach, które dotyczą nas samych.
  • Istotność - decydenci są wzywani do jasnego określenia, które kwestie zrównoważonego rozwoju są ważne.
  • Odpowiedzialność - organizacje powinny w sposób przejrzysty i skuteczny zajmować się kwestiami zrównoważonego rozwoju i ich skutkami.

Do tych trzech zasad dodano obecnie czwartą zasadę:

  • Wpływ - Organizacje mają monitorować i mierzyć swoje działania. Są one odpowiedzialne za to, jak ich działania wpływają na otaczający ekosystem.

Dr Sied Sadek, Dyrektor Zarządzający DQS CFS GmbH i członek grupy roboczej AA1000, wyjaśnia dodanie czwartej zasady w następujący sposób: "W ostatnich latach zarządzanie zrównoważonym rozwojem coraz bardziej ewoluowało w kierunku podejścia zorientowanego na rozwiązania. W centrum uwagi nie znajduje się dobra wola, ale identyfikacja i pomiar wpływu w sposób umożliwiający wszystkim interesariuszom właściwą reakcję."

Norma zawiera opis zasad i można ją bezpłatnie pobrać ze strony AccountAbility.

Zgodność z normami GRI

Dla organizacji, które już przygotowują swoje raporty zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami GRI, nowa czwarta zasada nie zmienia wiele: standardy GRI już wymagają od organizacji mierzenia kluczowych wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich istotnych obszarach i odpowiedniego ich ujawniania.

Okres przejściowy

Norma AA1000AP (2018) zastępuje poprzednią normę Zasady Odpowiedzialności (AA1000APS, 2008). Organizacje, które zamierzają poddać się weryfikacji raportów z wykorzystaniem normy AA1000 Zapewnienie (AA1000AS) w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie, powinny stosować nową wersję z 2018 r. W przypadku raportów opublikowanych przed tą datą, organizacje mogą nadal korzystać z poprzedniej wersji normy AA1000APS (2008).

Co DQS może zrobić dla Ciebie

Jako jednostka certyfikująca posiadająca licencję AA1000, DQS oferuje zewnętrzną weryfikację Państwa raportów zrównoważonego rozwoju (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Zewnętrzna weryfikacja raportów zwiększa przejrzystość i wiarygodność raportów zrównoważonego rozwoju oraz daje pewność wszystkim interesariuszom, że raporty są dokładnym i pełnym odzwierciedleniem wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na życzenie możemy również zaoferować warsztaty poświęcone wdrażaniu zasad AA1000.

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...