AccountAbility julkaisi 10. toukokuuta uuden version AA1000 AccountAbility Principles -standardistaan (AA1000AP:2018). Standardi on paitsi yleisesti käytetty kehys kestävän kehityksen johtamiselle, se toimii myös pohjana kestävän kehityksen raporttien ulkoiselle varmennukselle. Standardin tarkistus, johon DQS osallistui työryhmän jäsenenä, johtaa joihinkin tärkeisiin muutoksiin.

AA1000AP-standardin tavoitteena on tarjota organisaatioille käytännönläheinen joukko ohjaavia periaatteita, joiden avulla ne voivat arvioida, hallita, parantaa ja tiedottaa kestävän kehityksen suorituskyvystään. Standardia käytetään usein yhdessä AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) -standardin kanssa, joka toimii perustana kolmannen osapuolen suorittamalle raporttien todentamiselle .

Periaatteet

Organisaatioiden, joiden kestävyysraportit varmennetaan ulkoisesti AA1000:n mukaisesti, on syytä olla tietoisia AA1000-periaatteisiin tehdyistä muutoksista. Tämä johtuu siitä, että nämä periaatteet muodostavat perustan koko todentamisprosessille. Standardin aiempi versio sisältää kolme ohjaavaa periaatetta:

  • Osallisuus - Osallistuminen itseä koskeviin päätöksiin.
  • Olennaisuus - Päätöksentekijöitä kehotetaan määrittelemään selkeästi, mitkä kestävyyskysymykset ovat tärkeitä.
  • Reagointi - Organisaatioita kehotetaan käsittelemään kestävyyskysymyksiä ja niiden vaikutuksia avoimesti ja tehokkaasti.

Näihin kolmeen periaatteeseen on nyt lisätty neljäs periaate:

  • Vaikutukset - Organisaatioiden on seurattava ja mitattava toimintaansa. Ne ovat vastuussa siitä, miten niiden toiminta vaikuttaa ympäröivään ekosysteemiin.

DQS CFS GmbH:n toimitusjohtaja ja AA1000-työryhmän jäsen Sied Sadek selittää neljännen periaatteen lisäämistä seuraavasti: "Kestävän kehityksen johtaminen on viime vuosina kehittynyt yhä enemmän ratkaisukeskeiseksi lähestymistavaksi. Painopiste ei ole hyväntahtoisuudessa vaan vaikutusten tunnistamisessa ja mittaamisessa tavalla, joka antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuuden reagoida asianmukaisesti."

Standardi sisältää periaatteiden kuvauksen, ja sen voi ladata ilmaiseksi AccountAbilityn verkkosivuilta.

GRI-standardien noudattaminen

Organisaatioille, jotka jo laativat kestävyysraporttinsa GRI-standardien mukaisesti, uusi neljäs periaate ei muuta paljon: GRI-standardit edellyttävät jo nyt, että organisaatiot mittaavat keskeiset taloudelliset, ympäristöön kohdistuvat ja sosiaaliset vaikutuksensa kaikilta olennaisilta osa-alueilta ja julkistavat ne vastaavasti.

Siirtymäaika

AA1000AP (2018) korvaa aiemman AccountAbility Principle Standardin (AA1000APS, 2008). Organisaatioiden, jotka haluavat suorittaa raportin tarkastuksen AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) -standardin mukaisesti 1. tammikuuta 2019 tai sen jälkeen, tulisi käyttää uutta vuoden 2018 versiota. Ennen tätä päivämäärää julkaistujen raporttien osalta organisaatiot voivat edelleen käyttää edeltävää AA1000APS:ää (2008).

Mitä DQS voi tehdä puolestasi

AA1000-lisensoituna sertifiointielimenä DQS tarjoaa ulkoista varmennusta kestävyysraportteihisi (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Ulkoinen raporttien todentaminen lisää kestävyysraporttien avoimuutta ja uskottavuutta ja antaa kaikille sidosryhmille varmuuden siitä, että raportit antavat oikean ja kattavan kuvan kestävyystoiminnasta. Tarjoamme pyynnöstä myös työpajoja, joissa käsitellään AA1000-periaatteiden täytäntöönpanoa.

Kirjoittaja
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...