Den 10 maj släppte AccountAbility en ny version av standarden AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000AP:2018). Standarden är inte bara ett allmänt använt ramverk för hållbarhetshantering, utan tjänar också som grund för extern kontroll av hållbarhetsrapporter. Revideringen av standarden, där DQS deltog som medlem i en arbetsgrupp, leder till några viktiga förändringar.

Målet med AA1000AP-standarden är att förse organisationer med en praktisk uppsättning vägledande principer för att bedöma, hantera, förbättra och kommunicera sina hållbarhetsresultat. Standarden används ofta i kombination med AA1000 Assurance Standard (AA1000AS), som fungerar som grund för verifiering av rapporter från tredje part .

Principerna

Organisationer som får sina hållbarhetsrapporter externt verifierade enligt AA1000 bör vara medvetna om ändringarna i AA1000-principerna. Detta beror på att dessa principer utgör grunden för hela verifieringsprocessen. Den tidigare versionen av standarden innehåller tre vägledande principer:

  • Inkludering - Att ha inflytande över beslut som påverkar en själv.
  • Väsentlighet - Beslutsfattare uppmanas att tydligt identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga.
  • Lyhördhet - Organisationer uppmanas att hantera hållbarhetsfrågor och deras effekter på ett öppet och effektivt sätt.

En fjärde princip har nu lagts till dessa tre principer:

  • Påverkan - Organisationer ska övervaka och mäta sin verksamhet. De är ansvariga för hur deras åtgärder påverkar det omgivande ekosystemet.

Dr Sied Sadek, verkställande direktör för DQS CFS GmbH och medlem av arbetsgruppen för AA1000, förklarar tillägget av den fjärde principen på följande sätt: "Under de senaste åren har hållbarhetsförvaltning alltmer utvecklats till ett lösningsorienterat tillvägagångssätt. Fokus ligger inte på goodwill, utan på att identifiera och mäta effekterna på ett sätt som gör det möjligt för alla intressenter att reagera på lämpligt sätt."

Standarden innehåller en beskrivning av principerna och kan laddas ner gratis från AccountAbilitys webbplats.

Överensstämmelse med GRI-standarder

För organisationer som redan förbereder sina hållbarhetsrapporter enligt GRI-standarderna förändras inte mycket av den nya fjärde principen: GRI-standarderna kräver redan att organisationerna mäter sina viktigaste ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter för alla väsentliga områden och redovisar dem i enlighet med detta.

Övergångsperiod

AA1000AP (2018) ersätter den tidigare AccountAbility Principle Standard (AA1000APS, 2008). Organisationer som vill genomgå rapportverifiering med hjälp av AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) den 1 januari 2019 eller senare bör använda den nya versionen från 2018. För rapporter som publicerats före detta datum kan organisationer fortsätta att använda föregångaren AA1000APS (2008).

Vad DQS kan göra för dig

Som AA1000-licensierat certifieringsorgan erbjuder DQS extern verifiering av dina hållbarhetsrapporter (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Extern rapportverifiering ökar hållbarhetsrapporternas öppenhet och trovärdighet och ger alla intressenter en försäkran om att rapporterna är en korrekt och fullständig återspegling av hållbarhetsarbetet. På begäran kan vi också erbjuda workshops som täcker genomförandet av AA1000-principerna.

Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Global Director Sustainability Services. In this role, he is responsible for the entire ESG service portfolio of DQS. His areas of interest include sustainable procurement, human rights due diligence and ESG audits.

Loading...