Op 10 mei heeft AccountAbility een nieuwe versie van haar AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000AP:2018) uitgebracht. De standaard is niet alleen een veelgebruikt raamwerk voor duurzaamheidsmanagement, maar dient ook als basis voor externe assurance van duurzaamheidsverslagen. De herziening van de standaard, waaraan DQS als werkgroeplid heeft deelgenomen, leidt tot enkele belangrijke wijzigingen.

Het doel van de AA1000AP standaard is om organisaties te voorzien van een praktische set van leidende principes om hun duurzaamheidsprestaties te beoordelen, beheren, verbeteren en communiceren. De norm wordt vaak gebruikt in combinatie met de AA1000 Assurance Standard (AA1000AS), die als basis dient voor de verificatie van verslagen door derden .

De principes

Organisaties die hun duurzaamheidsverslagen extern laten verifiëren volgens de AA1000 moeten zich bewust zijn van de wijzigingen in de AA1000 Principes. Deze principes vormen namelijk de basis voor het gehele verificatieproces. De vorige versie van de standaard bevat drie leidende principes:

  • Inclusiviteit - Inspraak hebben in beslissingen die van invloed zijn op jezelf.
  • Materialiteit - Besluitvormers worden opgeroepen om duidelijk aan te geven welke duurzaamheidskwesties belangrijk zijn
  • Responsiviteit - Organisaties worden opgeroepen om op een transparante en effectieve manier om te gaan met duurzaamheidskwesties en hun impact.

Aan deze drie principes is nu een vierde principe toegevoegd:

  • Impact - Organisaties moeten hun activiteiten monitoren en meten. Zij zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop hun acties het omringende ecosysteem beïnvloeden.

Dr. Sied Sadek, Managing Director van DQS CFS GmbH en lid van de AA1000 werkgroep, legt de toevoeging van het vierde principe als volgt uit: "De laatste jaren heeft duurzaamheidsmanagement zich steeds meer ontwikkeld tot een oplossingsgerichte aanpak. De focus ligt niet op goodwill, maar op het identificeren en meten van impacts op een manier die alle stakeholders in staat stelt om adequaat te reageren."

De standaard bevat een beschrijving van de principes en kan gratis worden gedownload van de AccountAbility website.

Naleving met GRI-normen

Voor organisaties die hun duurzaamheidsverslagen al volgens de GRI-standaarden opstellen, verandert het nieuwe vierde principe niet veel: de GRI-standaarden verplichten organisaties al om hun belangrijkste economische, milieu- en sociale effecten voor alle materiële gebieden te meten en deze dienovereenkomstig bekend te maken.

Overgangsperiode

De AA1000AP (2018) vervangt de vorige AccountAbility Principle Standard (AA1000APS, 2008). Organisaties die op of na 1 januari 2019 rapportverificatie willen ondergaan aan de hand van de AA1000 Assurance Standard (AA1000AS), moeten de nieuwe 2018-versie gebruiken. Voor rapporten die voor deze datum zijn gepubliceerd, kunnen organisaties de voorganger AA1000APS (2008) blijven gebruiken.

Wat DQS voor u kan doen

Als AA1000-erkende certificatie-instelling biedt DQS externe verificatie voor uw duurzaamheidsrapporten (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Externe verificatie van rapporten verhoogt de transparantie en geloofwaardigheid van duurzaamheidsrapporten en biedt alle belanghebbenden de zekerheid dat de rapporten een accurate en volledige weergave zijn van de duurzaamheidsprestaties. Op verzoek kunnen wij ook workshops aanbieden over de implementatie van de AA1000 principes.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...