Dana 10. svibnja AccountAbility je objavio novo izdanje svojeg standarda AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000AP:2018). Standard nije samo uobičajeni okvir za upravljanje održivošću, već služi i kao osnova za vanjsko osiguranje izvještaja o održivosti. Revizija standarda, u kojoj je DQS sudjelovao kao član radne skupine, donosi neke važne promjene.

Cilj standarda AA1000AP je pružiti organizacijama praktičan skup vodećih načela za procjenu, upravljanje, poboljšanje i komuniciranje svojih rezultata održivosti. Standard se često koristi u kombinaciji sa standardom AA1000 Assurance Standard (AA1000AS), koji treća strana koristi kao osnovu za verifikaciju izvještaja.

Načela

Organizacije čiji su izvještaji o održivosti eksterno verificirani prema AA1000 trebale bi biti svjesne promjena u AA1000 Principles. To je zato što ova načela čine osnovu za cijeli postupak verifikacije. Prethodno izdanje standarda uključuje tri vodeća načela:

  • Uključivost - Imati pravo glasa u odlukama koje se tiču samog sebe.
  • Materijalnost - Donositelji odluka trebaju jasno identificirati koja su pitanja održivosti važna.
  • Odaziv - Organizacije se trebaju baviti pitanjima održivosti i njihovim utjecajima transparentno i djelotvorno.

Sada je dodano i četvrto načelo:

  • Utjecaj - Organizacije trebaju nadzirati i mjeriti svoje aktivnosti. Odgovorne su za utjecaj svojih radnji na okolni ekosustav.

Dr. Sied Sadek, generalni direktor DQS CFS GmbH i član radne skupine AA1000, objašnjava dodavanje četvrtog načela na sljedeći način: "Posljednih se godina upravljanje održivošću sve više razvilo u pristup usmjeren na rješenja. Fokus nije na goodwillu već na identificiranju i mjerenju utjecaja na način koji svim dionicima omogućuje odgovarajuću reakciju."

Standard uključuje opis načela i može se besplatno preuzeti na internetskoj stranici organizacije AccountAbility.

Usklađenost sa standardima Globalne inicijative za izvještavanje - GRI

Za organizacije koje već pripremaju svoje izvještaje o održivosti prema standardima Globalne inicijative za izvještavanje - GRI, četvrto načelo ne predstavlja veliku promjenu: standardi GRI-ja već zahtijevaju da organizacije  mjere svoje ključne ekonomske, ekološke i društvene utjecaje za sva materijalna područja i da ih sukladno tome objavljuju.

Prijelazno razdoblje

Standard AA1000AP (2018) zamjenjuje prethodni standard AccountAbility Principle Standard (AA1000APS, 2008). Organizacije koje se žele podvrgnuti verifikaciji izvještaja prema AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) od 1. siječnja 2019. godine trebaju koristiti novo izdanje iu 2018. godine. Za izvještaje koji su objavljeni prije tog datuma, organizacije mogu nastaviti koristiti prethodno izdanje AA1000APS (2008).

Što DQS može učiniti za vas

Kao certifikacijsko tijelo s licencom AA1000 DQS nudi vanjsku verifikaciju za izvještaje o održivosti (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...) Vanjska verifikacija izvještaja povećava transparentnost i vjerodostojnost izvještaja o održivosti i svim dionicima daje jamstvo točnosti izvještaja i potpun prikaz rezultata održivosti. Na zahtjev nudimo i radionice o primjeni načela AA1000.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za vanjsku verifikaciju izvještaja o održivosti. Njegove vještine uključuju upravljanje održivošću, održivu nabavu i digitalizaciju procesa auditiranja.

Loading...