Sustavi upravljanja energijom sada su standard u mnogim organizacijama. I to je ispravno jer su prednosti za novčanik i okoliš opipljive. Međutim, isto vrijedi i za jedan od najdragocjenijih resursa: vodu. Nova certifikacija prema ISO 46001 osmišljena je kako bi organizacijama dala sustav upravljanja za povećanje učinkovitosti upravljanja vodnim resursima.

Pritisak povećanja populacije i učinci klimatskih promjena snažno povećavaju potražnju za vodom na mnogim mjestima. Sve veća potražnja ne samo da vrši pritisak na cijene, a time i društvo, već ima i značajan utjecaj na lokalna gospodarstva. Nestašica vode već prijeti opstanku određenih poslovnih sektora u nekim zemljama.

Standard ISO 46001 organizacijama omogućava usklađivanje svog sustava upravljanja vodnim resursima (Water efficiency management system - WEMS) s međunarodnim standardom uz certifikaciju. Cilj standarda je identificiranje zahtjeva sustava upravljanja vodnim resursima i pružanje fleksibilnih smjernica za implementaciju i održavanje sustava upravljanja vodnim resursima u organizacijama. Uvođenje takvog sustava upravljanja trebalo bi dovesti do učinkovitog i održivog korištenja vode.

ISO 46001: Sadržaj i struktura standarda

Standard ISO 46001 opisuje postupak u sedam poglavlja. U nastavku je dan sažetak:

  • 4. poglavlje počinje objašnjenjem važnosti usklađivanja sustava upravljanja vodnim resursima s kontekstom organizacije. Taj prvi korak ima snažan utjecaj na sustav upravljanja vodnim resursima, njegov opseg i ograničenja.
  • 5. poglavlje prikazuje utjecaj ponašanja vodstva na sustav upravljanja, gdje treba uključiti dioničare i što treba uzeti u obzr kod razvoja strategije za sustav upravljanja vodnim resursima.
  • 6. poglavlje se odnosi na planiranje. Ovdje se moraju identificirati rizici i prilike sustava upravljanja vodnim resursima kako bi se mogle donositi dobro utemeljene odluke u vezi s ciljevima, implementacijom, obradom podataka i dr., uzimajući u obzir i zahtjeve usklađenosti.
  • 7. poglavlje navodi mjere podrške potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja vodnim resursima. To se odnosi na potrebna ulaganja za uspostavu, implementaciju, održavanje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja vodnim resursima. Osim toga potrebno je educirati osoblje kako bi se razvile kompetencije i svijest. Moraju se donijeti odluke o opsegu komunikacije i dokumentacije, ažuriranju, i kontroli prikupljenih informacija.
  • 8. poglavlje opisuje kako se definirani procesi i mjere moraju implementirati u skladu s ISO 46001.
  • 9. poglavlje uključuje ocjenu učinka. Tu se pružaju informacije o praćenju podataka, mjerenju, analizi i evaluaciji. Funkcioniranje sustava upravljanja vodnim resursima treba pratiti internim auditima i ocjenom uprave.
  • 10. poglavlje objašnjava postupanje s odstupanjima kako bi se postiglo stalno poboljšavanje.

To rezultira ciklusom, koji je u pojednostavljenom obliku prikazan na sljedećoj ilustraciji.

 

ENGGrafik_plan_do_act_check-Kopie_Grafik.jpg

Kome je namijenjena certifikacija u skladu s ISO 46001?

Implementacija standarda korisna je za sva poduzeća i organizacije koje troše veću količinu vode. U Europi na poslovni i industrijski sektor otpada u prosjeku 52% ukupne potrošnje vode. Brojka je to koja pokazuje da je potrebno djelovati posebno u tim sektorima gospodarstva.

Zašto se isplati implementirati ISO 46001 u praksi?

Certifikacija sustava upravljanja vodnim resursima prema zahtjevima ISO 46001 potvrđuje postojanje funkcionalnog i ambicioznog sustava upravljanja. Dosljedna primjena standarda osigurava da se u obzir uzmu sljedeći aspekti:

  • Ispunjavanje društvene i korporativne odgovornosti u pogledu održivog korištenja vode
  • Identificiranje i kontroliranje rizika i prilika na području potrošnje vode, njihova stalna optimizacija i time poboljšanje vodne bilance
  • Osiguranje da je sustav upravljanja vodnim resursima prilagođen organizaciji i da uključuje sve bitne točke
Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...