Τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης είναι πλέον στάνταρ σε πολλές εταιρείες. Αυτό είναι σωστό και σημαντικό, διότι τα οφέλη για το πορτοφόλι και το περιβάλλον είναι απτά. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για έναν από τους πιο πολύτιμους πόρους: το νερό. Η νέα πιστοποίηση ISO 46001 έχει πλέον σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα διαχείρισης για την αύξηση της αποδοτικότητας του νερού.

Η αυξανόμενη πληθυσμιακή πίεση και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αυξάνουν κατακόρυφα τη ζήτηση νερού σε πολλά μέρη. Η αυξανόμενη ζήτηση δεν ασκεί πίεση μόνο στις τιμές και, με τη σειρά της, στην κοινωνία. Έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες. Η λειψυδρία απειλεί ήδη την επιβίωση ορισμένων επιχειρηματικών τομέων σε ορισμένες χώρες.

Το πρότυπο ISO 46001 δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν το σύστημα διαχείρισης της αποδοτικότητας του νερού (WEMS) με ένα διεθνές πρότυπο και να το πιστοποιήσουν. Στόχος του προτύπου είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις για τα WEMS και να παρέχει αποτελεσματική και ευέλικτη καθοδήγηση για τον τρόπο εφαρμογής και διατήρησης των συστημάτων διαχείρισης της αποδοτικότητας του νερού στις επιχειρήσεις. Η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος WEMS θα πρέπει να οδηγήσει σε αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση του νερού.

ISO 46001: Περιεχόμενο και δομή του προτύπου

Το πρότυπο ISO 46001 περιγράφει τη διαδικασία σε επτά ενότητες. Αυτή περιγράφεται κατά προσέγγιση παρακάτω:

  • Η ενότητα 4 ξεκινά εξηγώντας τη σημασία της ευθυγράμμισης του WEMS με το πλαίσιο του οργανισμού. Αυτό το πρώτο βήμα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο WEMS, το πεδίο εφαρμογής και τους περιορισμούς του.
  • Στην ενότητα 5 παρουσιάζεται η επιρροή της ηγετικής συμπεριφοράς στο σύστημα διαχείρισης, ποια ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμμετέχουν και τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής WEMS.
  • Η ενότητα 6 αφορά τον προγραμματισμό. Εδώ πρέπει να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες του WEMS, ώστε να είναι δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε αυτή τη βάση όσον αφορά τους στόχους, την εφαρμογή, την επεξεργασία δεδομένων κ.λπ. και σε σχέση με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.
  • Στο τμήμα 7 απαριθμούνται τα μέτρα υποστήριξης που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός WEMS. Αυτό αφορά τις επενδύσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του WEMS. Επιπλέον, το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί σε θέματα ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το εύρος της επικοινωνίας και την τεκμηρίωση, την ενημέρωση και τον έλεγχο των πληροφοριών που συλλέγονται.
  • Η 8η ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι καθορισμένες διαδικασίες και τα μέτρα σύμφωνα με το ISO 46001.
  • Η 9η ενότητα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιδόσεων. Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων, τη μέτρηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση. Η λειτουργία του WEMS θα πρέπει να παρακολουθείται σε εσωτερικούς ελέγχους και από τη διοίκηση.
  • Η 10η ενότητα εξηγεί πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση του WEMS από αυτές.

Αυτό οδηγεί σε έναν κύκλο, ο οποίος παρουσιάζεται απλουστευμένα στην ακόλουθη εικόνα:

ENGGrafik_plan_do_act_check-Kopie_Grafik.jpg

Σε ποιον απευθύνεται η πιστοποίηση κατά ISO 46001;

Η εφαρμογή του προτύπου είναι χρήσιμη για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που καταναλώνουν περισσότερο από μια μικρή ποσότητα νερού. Κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία ευθύνονται για το 52% της συνολικής κατανάλωσης νερού. Στοιχεία που δείχνουν - υπάρχει ανάγκη για δράση ειδικά σε αυτούς τους τομείς της οικονομίας.

Γιατί αξίζει τον κόπο να εφαρμοστεί το ISO 46001 στην πράξη;

Η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης της αποδοτικότητας του νερού κατά ISO 46001 εξασφαλίζει ένα λειτουργικό και φιλόδοξο σύστημα πίσω από το WEMS. Η συνεπής εφαρμογή του προτύπου διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές:

  • Εκπλήρωση της κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης σε σχέση με τη βιώσιμη χρήση του νερού
  • Εντοπισμός των κινδύνων και των ευκαιριών στον τομέα της κατανάλωσης νερού, έλεγχός τους, συνεχής βελτιστοποίησή τους και έτσι βελτίωση του ισοζυγίου νερού
  • Διασφάλιση ότι το WEMS είναι προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη εταιρεία και περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά σημεία
Συγγραφέας
Constanze Illner

Η Constanze Illner (she/her) είναι υπεύθυνη έρευνας και επικοινωνίας στον τομέα της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Σε αυτή τη θέση, παρακολουθεί όλες τις σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο και ενημερώνει την πελατεία μας με ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Συντονίζει επίσης το ετήσιο συνέδριο Sustainability Heroes.

Loading...