Duurzaam inkopen, vaak Responsible Sourcing genoemd, is een essentieel onderdeel van de verschuiving naar een duurzame economie: door duurzaamheidscriteria in het inkoopproces te integreren, gebruiken organisaties hun invloed om de hele toeleveringsketen duurzamer te maken. De nieuwe norm ISO 20400 - Duurzaam inkopen biedt organisaties nu richtlijnen voor het opzetten van een duurzame inkoopstrategie.

 

Het doel van ISO 20400 is het beschrijven van de basisprincipes van duurzaam inkopen en het bieden van een effectief model voor implementatie. De norm bevat geen eisen voor leveranciers, maar beschrijft hoe inkopers criteria voor duurzaamheid kunnen vaststellen en integreren in het inkoopproces.

Ontwikkelingsproces en achtergrond

ISO 20400, voor het eerst gepubliceerd in april 2017, bouwt voort op BS 8903, een Britse norm uit 2010 voor duurzaam inkopen, maar neemt de basisprincipes en kernterminologie over van ISO 26000, de internationale norm voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. De uniforme terminologie vergemakkelijkt zo de integratie van duurzaam inkopen (ISO 20400) in alomvattend duurzaamheidsbeheer (ISO 26000).

ISO 20400: inhoud en structuur van de norm

Vier secties vormen de kern van de norm:

 • Hoofdstuk 4 geeft een inleiding op het onderwerp duurzaam inkopen en een overzicht van de basisprincipes
 • Hoofdstuk 5 legt uit hoe duurzaam inkopen op strategisch niveau kan worden geïntegreerd
 • Hoofdstuk 6 beschrijft de organisatorische voorwaarden en vereisten voor de implementatie van een effectief inkoopsysteem. Een belangrijk aandachtspunt is de kwalificatie van de medewerkers.
 • Hoofdstuk 7 beschrijft de operationele processen en de integratie van duurzaamheidscriteria.

Het volgende model vloeit voort uit de norm:

Waarom het de moeite waard is om ISO 20400 in de praktijk te implementeren

ISO 20400 stelt organisaties in staat om bij inkoop systematisch rekening te houden met relevante duurzaamheidscriteria. Consequente toepassing van de norm leidt ertoe dat met de volgende aspecten rekening wordt gehouden:

 • Voldoen aan de eis om verantwoordelijkheid te nemen voor de toeleveringsketen.
 • Identificeer juridische, financiële en ethische risico's met betrekking tot duurzaamheid in de toeleveringsketen
 • Bewaak de duurzaamheidsprestaties van uw leveranciers en zorg voor stimulansen voor verbetering
 • Duurzame relaties met leveranciers opbouwen die een meerwaarde bieden

Hoe DQS u kan helpen uw inkoopprocessen duurzamer te maken:

 • Certificering van uw inkoopsysteem:
  Tijdens een beoordeling ter plaatse bevestigen onze auditors de implementatie van en naleving van een duurzaam inkoopsysteem. Het gedetailleerde auditrapport geeft niet alleen een samenvatting van de auditresultaten, maar brengt ook het potentieel voor verbetering aan het licht en doet suggesties voor verbetering. Na een succesvolle beoordeling ontvangt u het Global Conformity Certificate en het Sustainable Procurement Seal. De auditcriteria zijn gebaseerd op het concept en de principes van ISO 20400.
 • Supply chain analyse: duurzaamheidsrisico's, -sterkten en -zwakten
  Een eerste vereiste voor het ontwikkelen van een effectieve inkoopstrategie is een goed inzicht in de duurzaamheidsrisico's, -sterkten en -zwakten van uw supply chain. Met een breed netwerk van hooggekwalificeerde auditors over de hele wereld is DQS in staat om uw supply chain steekproefsgewijs te analyseren en te bepalen welke duurzaamheidsaspecten voor uw supply chain het meest relevant zijn. Gedetailleerde auditrapporten en persoonlijke interviews vatten de bevindingen samen, bevelen acties aan en identificeren KPI's voor doorlopende monitoring.
 • Leveranciersaudits
  Zodra een specificatie, norm of leverancierscode is ingevoerd, kan DQS u ondersteunen bij het waarborgen van naleving door middel van leveranciersaudits. Dit kan zowel op basis van een klantspecifieke specificatie of code als op basis van gevestigde auditsystemen zoals Sedex SMETA, FSA 2.0, REDcert 2.0 en vele andere.
Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...