Održiva nabavka, koja se često naziva Odgovorna nabavka, neizostavni je deo zaokreta ka održivoj ekonomiji: integrisanjem kriterijuma održivosti u proces nabavke, organizacije koriste svoj uticaj kako bi čitav lanac snabdevanja bio održiviji. Novi standard ISO 20400 - Održiva nabavka sada nudi organizacijama smernice o uspostavljanju održive strategije nabavke.

 

Cilj ISO 20400 je da opiše osnovne principe održive nabavke i da obezbedi efikasan model za implementaciju. Standard ne uključuje zahteve za dobavljače, ali opisuje kako kupci mogu definisati kriterijume održivosti i integrisati ih u proces kupovine.

Proces razvoja i pozadina


Prvi put objavljen u aprilu 2017. godine, ISO 20400 se nadograđuje na BS 8903, britanski standard za održive nabavke iz 2010. godine, ali usvaja osnovne principe i osnovnu terminologiju ISO 26000, međunarodnog standarda za društvenu odgovornost. Ujednačena terminologija na taj način olakšava integraciju održive nabavke (ISO 20400) u sveobuhvatno upravljanje održivošću (ISO 26000).

ISO 20400: Sadržaj i struktura standarda

Četiri odeljka čine jezgro standarda:

 • Odeljak 4 pruža uvod u temu održive nabavke i pregled osnovnih principa
 • Odeljak 5 objašnjava kako integrisati održivu nabavku na strateškom nivou
 • Odeljak 6 opisuje organizacione preduslove i zahteve za sprovođenje efikasnog sistema nabavki. Važan fokus je kvalifikacija zaposlenih.
 • Odeljak 7 opisuje operativne procese i integraciju kriterijuma održivosti.

Sledeći model je rezultat standarda: 

U čemu je vrednost implementacije ISO 20400 u praksi

ISO 20400 omogućava organizacijama da sistemski razmatraju relevantne kriterijume održivosti u nabavkama. Dosledna primena standarda dovodi do toga da se sledeći aspekti uzimaju u obzir:

 • Ispunjavanje uslova za preuzimanje odgovornosti za lanac snabdevanja.
 • Identifikujte pravne, finansijske i etičke rizike vezane za održivost u lancu snabdevanja
 • Pratite performanse održivosti vaših dobavljača i obezbedite podsticaje za poboljšanje
 • Izgradite dodatnu vrednost i održive odnose sa dobavljačima

Kako DQS može pomoći da se poboljša održivost vašeg procesa nabavke:

 • Sertifikacijom sistema nabavke: Tokom audita na licu mesta, naši auditori potvrđuju primenu i usaglašenost sa održivim sistemom nabavki. Detaljni izveštaj sa provere ne samo da sumira rezultate provere, već takođe otkriva potencijal za poboljšanje i daje predloge za unapređenje. Nakon uspešno završene provere, dobićete globalni sertifikat usaglašenosti i oznaku održive nabavke. Kriterijumi provere su zasnovani na konceptu i principima ISO 20400.
 • Analiza lanca snabdevanja: rizici održivosti, prednosti i slabosti
  Preduslov za razvoj efikasne strategije kupovine je snažno razumevanje rizika održivosti vašeg lanca snabdevanja, prednosti i slabosti. Sa širokom mrežom visoko kvalifikovanih auditora širom sveta, DQS je u mogućnosti da analizira vaš lanac snabdevanja na osnovu uzorka i odredi koji aspekti održivosti su najrelevantniji za vaš lanac snabdevanja. Detaljni izveštaj sa provere i lični intervjui sumiraju nalaze, preporučuju akcije i identifikuju KPI za kontinuirano praćenje.
 • Supplier Audits
  Kada se odredi specifikacija, standard ili šifra dobavljača, DQS može da vas podrži u obezbeđivanju usaglašenosti putem provera dobavljača. Ovo se može uraditi na osnovu specifikacije ili koda specifične za kupca, kao i na osnovu uspostavljenih sistema provere kao što je npr. Sedex SMETA, FSA 2.0, REDcert 2.0 i mnoge druge.
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...