Neka vaše procene održivosti farme verifikuje DQS

Procenu održivosti farme (FSA) razvila je SAI Platforma - globalna inicijativa poljoprivredno-prehrambene industrije za održivu poljoprivredu. Kao sertifikaciono telo koje je priznala SAI, DQS vam nudi odgovarajuće provere za podnošenje FSA tvrdnji.

Eksterna validacija od strane međunarodno priznate sertifikacione kuće

Poboljšana vidljivost

Visok kredibilitet vaših citiranih podataka

Poboljšani rezultati ocenjivanja

Ecology1.png
Loading...

Procena održivosti farme (FSA)

FSA alat obuhvata skup zahteva za održivu poljoprivredu o kojima se složila industrija hrane i pića. FSA stoga ima za cilj da uskladi definiciju održivosti, smanji dupliranje u evidentiranju i auditima i osigura kontinuirani razvoj održive poljoprivredne proizvodnje. Takođe doprinosi doslednijoj komunikaciji o očekivanjima održivosti duž lanaca vrednosti industrije pića i hrane.

Loading...

Kriterijumi za procenu

Procena uključuje socijalne, ekološke, ekonomske i opšte kriterijume upravljanja za proizvodnju useva, povrća i voća i pogodna je za operacije svih veličina.

Loading...

Proces ocenjivanja i dodele FSA

Farme mogu postići jednu od tri kategorije učinka kroz samoizveštavanje ili implementaciju postojećih standarda: bronza, srebro ili zlato.

Loading...

Kada verifikacija ima smisla?

Ako kompanija želi da javno potvrdi FSA kategoriju svojih dobavljača, mora nabaviti svoju robu od „grupa za upravljanje farmama“ i osigurati da ove grupe dobavljača prođu samoprocenu u skladu sa propisima FSA. Pored toga, samo-ocenjivanje mora da verifikuje nezavisno telo treće strane kao što je DQS. Tek nakon uspešne verifikacije, i učešće i dostignuta kategorija mogu biti saopšteni kupcima.

Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše procena održivosti farme?

Prvo, želimo da saznamo više o vašoj kompaniji, vašim potrebama i očekivanjima. Kada se definišu ciljevi verifikacije i struktura Grupe za upravljanje farmom, dobićete ponudu za audit.

Tokom pregleda dokumenta, na primer, ispituju se procedure, uputstva za rad i specifikacije. Nakon što su svi potrebni dokumenti pregledani, auditorski tim priprema detaljan plan kako bi auditi mogli biti sprovedeni što efikasnije.

Na nivou grupe za upravljanje farmom, sistem upravljanja i procedure bilansa mase se pregledaju. Auditise takođe odvijaju na nivou pojedinačne farme, ali samo kao uzorak na unapred definisanom broju lokacija. Fokus na individualnim farmama je da se provere informacije date u samoproveri.

Posle verifikacije, rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. U izjavi o verifikaciji, nivo performansi je ocenjen kao zlatni, srebrni ili bronzani.

Za održavanje statusa potrebni su nadzorni auditi jednom godišnje.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta procena održivosti farme?

Troškovi verifikacije i audita zavise, između ostalog, od obima posla i složenosti vaše organizacije. Biće nam zadovoljstvo da Vam napravimo individualnu ponudu za Vašu kompaniju, bez ikakvih obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za procenu održivosti farme

  • Kompetencija u polju održivosti za poljoprivredno-prehrambenu industriju
  • Globalna mreža visokokvalifikovanih auditora
  • Auditi orijentisani na pronalazak odgovarajućih rešenja i fokusiran na kupca
  • Prilagođene ponude i usluge za vašu kompaniju

 

Zatražite ponudu

Vaš lokalni DQS kontakt

Biće nam drago da za vas pripremimo individualnu ponudu za FSA sertifikaciju.