Zoals u tijdens de DQS Sustainability Conference al heeft vernomen, worden de G4 Guidelines van het Global Reporting Initiative (GRI) vervangen door de GRI Sustainability Reporting Standards. De nieuwe standaarden zijn op 19 oktober 2016 gepubliceerd en kunnen met onmiddellijke ingang worden gebruikt als basis voor duurzaamheidsverslaggeving. Wij hebben hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor u samengesteld.

De G4 Richtlijnen van het Global Reporting Initiative zijn wereldwijd het meest gebruikte raamwerk voor duurzaamheidsrapportage, met enkele duizenden rapporterende organisaties in meer dan 90 landen. De nieuwe GRI-normen bouwt voort op dit succes: De principes en vereisten van G4 zijn ongewijzigd overgenomen in de nieuwe standaarden. Tegelijkertijd zijn ze door wijzigingen in structuur en presentatie veel gebruiksvriendelijker geworden. Organisaties die al volgens de G4 rapporteren, zouden dan ook geen moeite moeten hebben om op de nieuwe versie over te stappen.

Van G4 naar de GRI Standaarden: structurele veranderingen

Om sneller en flexibeler te kunnen inspelen op veranderende verwachtingen van belanghebbenden, heeft GRI ervoor gekozen de richtlijnen te structureren als een reeks modulair opgebouwde normen. Hierdoor kan GRI de afzonderlijke normen op regelmatige tijdstippen aanpassen zonder het hele kader te hoeven bijwerken.

Het raamwerk bestaat nu uit 3 algemene normen en 33 onderwerpspecifieke normen. Een duurzaamheidsverslag volgens de GRI-normen is dus een verslag dat voldoet aan de eisen van de drie algemene normen en daarnaast informatie bevat over de onderwerpen die van belang zijn voor een goed begrip van de duurzaamheidsprestaties.

Bedrijven die alleen informatie over bepaalde onderwerpen willen verstrekken, hebben nu de mogelijkheid om volgens één enkele geselecteerde norm te rapporteren. Als een bedrijf bijvoorbeeld wil rapporteren over de naleving van de mensenrechten zonder andere onderwerpen te behandelen, kan het nu de onderwerpspecifieke norm gebruiken zonder naar het algemene kader te verwijzen.

Vergroting van de gebruiksvriendelijkheid

Een van de prioriteiten bij de herziening was het vereenvoudigen van de GRI-terminologie, waaraan men soms even moet wennen, en het vergroten van de leesbaarheid. Een prijzenswaardig kenmerk van de nieuwe normen is het consequente onderscheid tussen"Requirements" (verplichte eisen),"Recommendations" (aanbevelingen) en"Guidance " (waardevolle achtergrondinformatie).

Sectorspecifieke informatie niet langer vereist

Net als bij de G4 kunnen organisaties aangeven dat het verslag voldoet aan de GRI-eisen ("in overeenstemming"). Dit principe blijft ongewijzigd: afhankelijk van de reikwijdte van de informatie zijn er nog steeds de varianten "in overeenstemming - kern" en "in overeenstemming - uitgebreid".

Er is echter één wijziging die moet worden opgemerkt: De sectorspecifieke toelichtingen zijn niet langer noodzakelijk om "in overeenstemming" te rapporteren, maar dienen als hulpmiddel om de materiële duurzaamheidsaspecten te identificeren.

De GRI-normen en de EU-richtlijn inzake de openbaarmaking van niet-financiële
-informatie

In verband met de komende CSR-rapportagevereisten moet ook worden vermeld dat de GRI Sustainability Reporting Standards geschikt zijn om aan wettelijke eisen te voldoen. Dit is echter niet nieuw: duurzaamheidsverslagen volgens de G4-richtlijnen voldoen over het algemeen ook aan de wettelijke eisen.

Verificatie van het verslag:

  • Verhoogt het vertrouwen en de geloofwaardigheid
  • Toont uw stakeholders dat u veel waarde hecht aan transparantie
  • Verbetert de kwaliteit van de gegevens
  • Vermindert risico's door vroegtijdige identificatie van problemen

Tijdlijn en overgang

De GRI Standards zijn in augustus 2016 bekrachtigd door de Global Sustainability Standards Board (GSSB). Niets staat de geplande publicatie medio oktober 2016 dus nog in de weg. GRI raadt rapporterende organisaties aan om zo snel mogelijk over te stappen op de GRI Standaarden. Het is echter nog mogelijk om tot juni 2018 te rapporteren volgens G4. Vanaf 1 juli 2018 is het gebruik van de nieuwe standaarden dan verplicht als men "in overeenstemming" wil rapporteren.

De verslaggevingsaudit

Hoewel GRI al heeft aangekondigd dat het nader zal kijken naar de Verslag audit de overstap naar de GRI-standaarden nog niets verandert: Een audit door een onafhankelijke derde partij zoals DQS is nog steeds niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen om de geloofwaardigheid van de bekendgemaakte informatie te waarborgen.

DQS CFS GmbH is een AA1000-erkende aanbieder van duurzaamheidsverslagverificatie. Voor meer informatie over het verificatieproces kunt u contact met ons opnemen.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...