Grotere geloofwaardigheid door externe verificatie

Of een duurzaamheidsrapportage een significante waarde toevoegt aan uw bedrijf hangt in de eerste plaats af van de geloofwaardigheid en relevantie van uw verslag. Verificatie door DQS als onafhankelijke instantie is een duidelijk signaal dat uw verslag de essentiële duurzaamheidsaspecten van uw organisatie adequaat weergeeft.

Grotere geloofwaardigheid en transparantie

Decharge van de raad van commissarissen

Betrouwbare basis voor managementbeslissingen

Betere ratingresultaten

Verificatie van het verslag als belangrijk instrument voor meer geloofwaardigheid

Twee termen, één betekenis: in de context van verslaggeving verwijzen verificatie en garantie naar de externe toetsing van een verslag. Het doel van een dergelijke toetsing is de bestendigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie te waarborgen om zo toegevoegde waarde te creëren voor belanghebbenden en de onderneming.

Het Global Reporting Initiative (GRI), dat het meest gebruikte internationale kader voor duurzaamheidsverslagen publiceert, beveelt externe verificatie aan. Volgens het GRI is de wereldwijde trend om verslagen te verifiëren toegenomen: de helft van de gepubliceerde verslagen wordt al aan een onafhankelijke verificatie onderworpen - en de trend is stijgende.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Verificatie van GRI-rapporten, Global Compact-rapporten en andere

Of uw duurzaamheidsverslag gebaseerd is op de GRI-normen, de Global Compact-beginselen, ISO 26000, de SDG's of andere verslagleggingsnormen, is geen doorslaggevende factor voor de externe audit. De verificatie van geselecteerde kerncijfers of delen van het verslag is ook mogelijk.

In principe is de onafhankelijke verificatie van duurzaamheidsverslagen geschikt voor bedrijven van elke omvang en industrie die regelmatig duurzaamheidsverslagen publiceren. Tot de doelgroep behoren met name ook bedrijven die in de publieke belangstelling staan en zich als geloofwaardig duurzaam bedrijf willen positioneren.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

DQS is een erkende dienstverlener

Om de kwaliteit van verificatieprocedures te verhogen en een zekere mate van vergelijkbaarheid te garanderen, heeft de Britse non-profitorganisatie AccountAbility een standaard gepubliceerd voor de verificatie van duurzaamheidsverslagen, de AA1000 Assurance Standard (AS). De standaard stelt geen eisen aan het verslag zelf, maar beschrijft het eigenlijke verificatieproces. Als officieel erkende dienstverlener van AA1000 rapportverificatie is DQS uw partner voor objectieve, onafhankelijke en internationaal erkende garantie-verklaringen.

Loading...

Niveau van garantie

Tijdens de planningsfase moet ook het niveau van garantie worden vastgesteld. Dit is de mate van garantie die de audit biedt:

  • Middelmatig niveau ("Moderate Assurance"): Uw informatie wordt gecontroleerd op plausibiliteit. De audit is gericht op intern bewijsmateriaal en op het managementniveau.
  • Hoog niveau ("High Assurance"): Niet alleen de plausibiliteit wordt gecontroleerd, maar ook de betrouwbaarheid wordt gewaarborgd. Daarom is het proces voor het verzamelen van bewijsmateriaal hier gedetailleerder. Het onderzoek is niet beperkt tot intern bewijsmateriaal, maar omvat ook externe bronnen. Alle niveaus van de organisatie worden steekproefsgewijs ondervraagd.
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe verloopt het verificatieproces?

Eerst bespreekt u met ons uw bedrijf, uw persoonlijke doelstellingen en de doelstellingen van een GRI-rapportverificatie, en stemmen we de verschillende aspecten van de verificatie af. Op basis van deze gesprekken ontvangt u een individuele offerte die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf of organisatie.

Om in een vroeg stadium het verbeterpotentieel te identificeren, biedt DQS u de mogelijkheid om een pre-assessment uit te voeren. Tijdens de volledigheidscontrole wordt het duurzaamheidsverslag vergeleken met de geselecteerde criteriacatalogus (bijv. GRI-normen). Dit wordt meestal gevolgd door een beoordeling van de inhoud van het verslag.
Na de audit stellen onze auditors een gedetailleerd verslag op waarin concrete suggesties voor verbetering worden gedaan.
De timing van de pre-audit hangt af van uw wensen: zowel het conceptverslag als een reeds gepubliceerd verslag kan worden geauditeerd.

De eigenlijke verificatie bestaat uit twee delen: de documentbeoordeling en de verificatie ter plaatse. De duur van de verificatie hangt onder meer af van de reikwijdte, de omvang van het rapport, en het gekozen verificatietype en -niveau. Tijdens de slotbijeenkomst lichten onze auditors alle bevindingen aan u toe, geven zij u feedback en plannen zij samen met u verdere stappen.

Nadat het verificatieproces is voltooid, stellen wij een betrouwbaarheidsverklaring op die wordt gepubliceerd als onderdeel van het duurzaamheidsverslag.

Banking13.png
Loading...

Wat kost de verificatie van een duurzaamheidsverslag?

De kosten van een externe garantie zijn onder andere afhankelijk van het toepassingsgebied, de reikwijdte van het verslag, en het type en niveau van de gekozen verificatie. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zou ik duurzaamheidsverslagen door DQS laten verifiëren?

  • Uitgebreide expertise in het controleren van bedrijven uit alle sectoren
  • Betrouwbare en ervaren auditors
  • Persoonlijk contact wereldwijd
  • AA1000-erkende verificatie-instantie
  • Gecertificeerde GRI-trainingspartner
  • Sterke reputatie als geaccrediteerde certificeringsinstantie voor internationale normen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor de verificatie van GRI-rapporten.