Povećan kredibilitet kroz verifikaciju od strane nezavisnog sertifikacionog tela

Da li će izveštavanje o održivosti dodati značajnu vrednost vašoj kompaniji zavisi pre svega od kredibiliteta i relevantnosti vašeg izveštaja. Verifikacija od strane DQS-a kao nezavisnog tela je jasan signal da vaš izveštaj adekvatno predstavlja suštinske aspekte održivosti vaše organizacije.

Povećan kredibilitet i transparentnost

Razrešenje nadzornih odbora

Pouzdana osnova za odluke rukovodstva

Bolji rezultati ocenjivanja

Business10.png
Loading...

Provera izveštaja kao važno sredstvo za veći kredibilitet

Dva termina, jedno značenje: U kontekstu izveštavanja, verifikacije i uveravanja odnosi se na eksterni audit izveštaja. Cilj takvog pregleda, drugim rečima audita je da se osigura primenljivost, tačnost i pouzdanost objavljenih informacija kako bi se stvorila dodatna vrednost za zainteresovane strane i kompaniju.

Globalna inicijativa za izveštavanje (Global Reporting Initiative = GRI), koja objavljuje najšire korišćen međunarodni okvir za izveštaje o održivosti, preporučuje eksternu verifikaciju. Prema GRI, globalni trend provere izveštaja se povećao, a polovina objavljenih izveštaja već je prošla kroz nezavisnu verifikaciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business36.png
Loading...

Verifikacija GRI izveštaja, Global Compact izveštaja i drugih

Bez obzira da li je vaš izveštaj o održivosti zasnovan na GRI standardima, Global Compact principima, ISO 26000, SDG-ovima, Nemačkom kodeksu održivosti ESG ili drugim standardima izveštavanja, DQS je vaš eksterni partner za audit izveštaja.

Verifikacija izabranih ključnih elemenata ili delova izveštaja je takođe moguća.

U principu, nezavisna verifikacija izveštaja o održivosti pogodna je za kompanije bilo koje veličine i grane industrije, a koje objavljuju redovne izveštaje o održivosti. Ciljna grupa posebno uključuje kompanije koje su u žiži javnosti i žele da se pozicioniraju kao kompanije koje veliku pažnju posvećuju održivosti svog poslovanja, i to na kredibilan način.

Prikaži više
Prikaži manje
Business17.png
Loading...

DQS je licencirani pružalac usluga

U cilju povećanja kvaliteta procedura verifikacije i obezbeđivanja određenog stepena uporedivosti, britanska neprofitna organizacija AccountAbility objavila je standard za verifikaciju izveštaja o održivosti, AA1000 Assurance Standard (AS). Standard ne nameće nikakve zahteve samom izveštaju, ali opisuje stvarni proces verifikacije. Kao zvanično licencirani dobavljač AA1000 provere izveštaja, DQS je vaš partner za objektivne, nezavisne i međunarodno priznate izjave o osiguranju.

Gesetze
Loading...

Nivo osiguranja

Tokom faze planiranja mora se definisati i nivo osiguranja. Ovo su stepeni uveravanja koje je moguće odabrati:

  • Srednji nivo ("Umerena garancija"): Vaše informacije su proverene zbog verodostojnosti. Audit je fokusiran na interne dokaze i na nivo menadžmenta.
  • Visok nivo ("Visoka garancija"): Ne proverava se samo verodostojnost, već se obezbeđuje i pouzdanost. Iz tog razloga, proces prikupljanja dokaza je detaljnije sproveden. Audit nije ograničen na unutrašnje dokaze, već uključuje i spoljne izvore. Svi nivoi organizacije se anketiraju nasumično.
Prikaži više
Prikaži manje
CFS DE Sustainability Reporting Assurance
Loading...

Sve što treba da znate o garanciji provere treće strane

U našoj brošuri „Izveštavanje o održivosti. Provere treće strane“ saznaćete sve što treba da znate o verifikaciji izveštaja o održivosti i ESG indikatorima. Saznajte više.

Business28.png
Loading...

Koji je proces verifikacije?

Razgovaraćemo o vašoj kompaniji, ličnim ciljevima i ciljevima provere izveštaja GRI kod nas, i dogovorićemo se oko različitih aspekata verifikacije. Na osnovu ovih diskusija, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu potrebama vaše kompanije ili organizacije.

U cilju identifikacije potencijala za poboljšanje u ranoj fazi, DQS vam nudi mogućnost da izvršite pred-audit. Tokom provere, izveštaj o održivosti se poredi sa izabranim katalogom kriterijuma (npr. GRI standardi). Obično sledi ocena sadržaja izveštaja.
Nakon audita, naši auditori pripremaju detaljan izveštaj u kome se daju konkretni predlozi za unapređenje.
Vreme pre procene zavisi od vaših zahteva: i nacrt izveštaja i već objavljeni izveštaj mogu da se nadgledaju.

Stvarna provera se sastoji iz dva dela: pregleda dokumenta i provere na licu mesta. Trajanje provere zavisi, između ostalog, od opsega, vrste izveštaja i izabranog tipa i nivoa verifikacije. Tokom završnog sastanka, naši auditori vam objašnjavaju sve nalaze, daju vam povratne informacije i planiraju dalje korake zajedno sa vama.

Nakon završetka procesa verifikacije, pripremamo izjavu o garanciji koja se objavljuje u sklopu izveštavanja o održivosti.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta verifikacija izveštaja o održivosti?

Troškovi eksterne verifikacije zavise, između ostalog, od delatnosti kompanije, opsega izveštaja i vrste i izabranog nivoa verifikacije. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez ikakvih obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto bi trebalo da DQS verifikuje naše izveštaje o održivosti?

  • Sveobuhvatna ekspertiza u različitim industrijama
  • Pouzdani i iskusni auditori
  • Lični kontakt širom sveta
  • AA1000-licencirano sertifikaciono telo
  • Sertifikovani GRI partner za obuku
  • Jaka reputacija akreditovanog sertifikacionog tela za međunarodne standarde
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam zadovoljstvo da vam dostavimo pojedinačnu ponudu za proveru izveštaja GRI. Kontaktirajte tim DQS Srbija za diskusiju i dogovor.