Veća vjerodostojnost uz vanjske provjere

Hoće li izvješćivanje o održivosti dodati značajnu vrijednost vašoj organizaciji ovisi prvenstveno o vjerodostojnosti i relevantnosti vašeg izvještaja. DQS vam kao neovisno tijelo daje vanjsko jamstvo koje je jasan pokazatelj da vaš izvještaj na prikladan način predstavlja bitne aspekte održivosti vaše organizacije.

Veća vjerodostojnost i transparentnost

Razrješenje nadzornog odbora

Pouzdana osnova za donošenje upravljačkih odluka

Bolji rezultati ocjenjivanja

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Jamstvo izvještaja o održivosti kao važan alat za veću vjerodostojnost

Dva pojma, jedno značenje: U kontekstu izvješćivanja, verifikacija i jamstvo odnose se na vanjski pregled izvještaja. Cilj takvog pregleda, ili audita, je osigurati otpornost, točnost i pouzdanost objavljenih informacija kako bi se stvorila dodana vrijednost za dionike i organizaciju.

Globalna inicijativa za izvješćivanje (GRI - Global Reporting Initiative), koja je objavila najpopularniji međunarodni okvir za izvještaje o održivosti, preporučuje vanjsko jamstvo. Prema GRI-u, globalni trend jamstava izvještaja se povećao, pri čemu je polovica objavljenih izvještaja već podvrgnuta vanjskim auditima – a trend je u porastu.

Više
Manje 
Wer darf zertifizieren
Loading...

Jamstvo GRI izvještaja, Global Compact i ESRS izvještaja

DQS je vaš partner za vanjski audit neovisno o tome radi li se o izvještaju o održivosti temeljenom na GRI standardima, Global Compact načelima, ISO 26000, Ciljevima održivog razvoja UN-a, Njemačkom kodeksu održivosti (ESG) ili drugim standardima izvješćivanja.

Uz pregled cijelog izvještaja, može se zatražiti i provjera odabranih ključnih brojki ili dijelova izvještaja.

U načelu, vanjsko jamstvo izvještaja o održivosti prikladno je za organizacije bilo koje veličine i industrije. Od posebnog je značaja za organizacije koje su u centru pažnje javnosti, poput uvrštenih poduzeća, javnih organizacija ili poduzeća koja podliježu posebnim zakonskim zahtjevima.

Više
Manje 
Partner
Loading...

DQS je licencirani pružatelj usluga jamstva

Kako bi se povećala kvaliteta procedure davanja jamstva i osigurao određeni stupanj usporedivosti, britanska neprofitna organizacija AccountAbility objavila je standard za jamstvo izvještaja o održivosti, AA1000 Assurance Standard (AS). Standard ne nameće nikakve zahtjeve za sami izvještaj, već opisuje stvarni proces jamstva. Kao službeno licencirani pružatelj usluge jamstva izvještaja, DQS je vaš partner za objektivne, neovisne i međunarodno priznate izjave o jamstvu.

Gesetze
Loading...

Razina jamstva

Tijekom faze planiranja mora se definirati razina jamstva. To je stupanj jamstva koje audit pruža:

  • Srednja razina jamstva: Vaši se podaci provjeravaju prema razini prihvatljivosti. Audit se usredotočuje na interne dokaze i na razinu upravljanja.
  • Visoka razina jamstva:  Postupak prikupljanja dokaza je detaljniji. Pregled nije ograničen na interne dokaze, već uključuje i vanjske izvore. Sve razine organizacije provjeravaju se nasumično.
Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda proces jamstva?

Prvo s nama razgovarate o svojoj organizaciji, vašem pristupu izvješćivanju o održivosti i ciljevima postupka stjecanja jamstava. Na temelju tih razgovora dobit ćete individualnu ponudu prilagođenu potrebama vašeg poduzeća ili organizacije.

Kako bi se identificirao potencijal za poboljšanje u ranoj fazi, DQS vam nudi mogućnost provođenja predprocjene. Tijekom provjere cjelovitosti, izvještaj o održivosti uspoređuje se s katalogom odabranih kriterija (npr. GRI standardi). Nakon toga obično slijedi ocjena sadržaja izvještaja.
Nakon audita naši auditori pripremaju detaljan izvještaj u kojem se daju konkretni prijedlozi za poboljšanje.
Termin predprocjene ovisi o vašim zahtjevima: moguće je provesti audit i nacrta izvještaja i već objavljenog izvještaja.

Sami audit za jamstvo sastoji se od dva dijela: pregleda dokumenata i audita. Trajanje audita ovisi, između ostalog, o opsegu, opsegu izvještaja te odabranoj vrsti i razini jamstva. Tijekom završnog sastanka naši auditori vam objašnjavaju sve nalaze, daju povratne informacije i zajedno s vama planiraju daljnje korake.

Nakon završetka postupka audita za jamstvo pripremamo izjavu o jamstvu koja se može objaviti kao dio izvještaja o održivosti.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta vanjsko jamstvo izvještaja o održivosti?

Trošak vanjskog jamstva ovisi, između ostalog, o opsegu, složenosti izvještaja te odabranoj vrsti i razini jamstva. Rado ćemo vam pripremiti individualnu, neobvezujuću ponudu za vašu organizaciju.

Business2.png
Loading...

Zašto izabrati jamstvo izvještaja o održivosti DQS-a?

  • Stručnost u provođenju audita u organizacijama iz svih industrija
  • Pouzdani i iskusni auditori
  • Osobni kontakt u cijelom svijetu
  • Pružatelj usluga jamstva licenciran prema AA1000
  • Certificirani GRI partner za obuku
  • Snažan ugled kao akreditirano certifikacijsko tijelo za međunarodne standarde
Logo Symrise
Loading...

Ono što uvijek ostavi odličan dojam je visoka razina stručnosti tima auditora i sveobuhvatan i objektivan pregled naših pristupa upravljanju i pokazatelja održivosti. Osim toga, cijenim preporuke za budućnost koje utječu na naše strateško planiranje.

Dr. Helmut Frieden Voditelj izvještavanja o održivosti Symrise
Logo Landis+Gyr
Loading...

Usmjerena i ciljno orijentirana suradnja s DQS-om omogućuje nam da i u budućnosti nastavimo transparentno, relevantno i pouzdano informirati naše dionike.

Carlo Diener Voditelj projekata Grupe i specijalist za zaštitu okoliša, društvenu odgovornost i upravljanje, Landis+Gyr
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati ponudu za jamstvo izvještaja o održivosti.