Większa wiarygodność dzięki zewnętrznej weryfikacji

To, czy raportowanie zrównoważonego rozwoju stanowi istotną wartość dodaną dla Państwa firmy, zależy przede wszystkim od wiarygodności i adekwatności Państwa raportu. Weryfikacja przez DQS jako niezależną instytucję jest wyraźnym sygnałem, że Państwa raport odpowiednio przedstawia istotne aspekty zrównoważonego rozwoju Państwa organizacji.

Większa wiarygodność i przejrzystość

Udzielenie absolutorium radzie nadzorczej

Wiarygodna podstawa do podejmowania decyzji zarządczych

Lepsze wyniki ratingu

Business11.png
Loading...

Weryfikacja raportu jako ważne narzędzie dla większej wiarygodności

Dwa terminy, jedno znaczenie: W kontekście sprawozdawczości, weryfikacja i zapewnienie odnoszą się do zewnętrznego przeglądu raportu. Celem takiego przeglądu jest zapewnienie odporności, dokładności i wiarygodności publikowanych informacji w celu stworzenia wartości dodanej dla interesariuszy i firmy.

Global Reporting Initiative (GRI), która publikuje najbardziej rozpowszechnione międzynarodowe ramy dla raportów zrównoważonego rozwoju, zaleca zewnętrzną weryfikację. Według GRI, globalny trend weryfikacji raportów wzrósł i połowa opublikowanych raportów jest już poddawana niezależnej weryfikacji - a tendencja ta ma charakter wzrostowy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Weryfikacja raportów GRI, raportów Global Compact i innych

To, czy Państwa raport zrównoważonego rozwoju opiera się na standardach GRI, zasadach Global Compact, ISO 26000, SDGs, niemieckim kodeksie zrównoważonego rozwoju ESG czy innych standardach raportowania, nie jest czynnikiem decydującym dla audytu zewnętrznego. Możliwa jest również weryfikacja wybranych kluczowych danych liczbowych lub części raportu.

Zasadniczo niezależna weryfikacja raportów zrównoważonego rozwoju jest odpowiednia dla przedsiębiorstw każdej wielkości i z każdej branży, które regularnie publikują raporty zrównoważonego rozwoju. W szczególności do grupy docelowej należą również przedsiębiorstwa, które znajdują się w centrum uwagi opinii publicznej i chcą pozycjonować się jako wiarygodne przedsiębiorstwa zrównoważonego rozwoju.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO6.png
Loading...

DQS jest licencjonowanym dostawcą

W celu podniesienia jakości procedur weryfikacyjnych i zapewnienia pewnego stopnia porównywalności, brytyjska organizacja non-profit AccountAbility opublikowała standard weryfikacji raportów zrównoważonego rozwoju - AA1000 Assurance Standard (AS). Norma ta nie nakłada żadnych wymagań na sam raport, ale opisuje sam proces weryfikacji. Jako oficjalnie licencjonowany dostawca weryfikacji raportów AA1000, DQS jest Państwa partnerem w zakresie obiektywnych, niezależnych i uznawanych na całym świecie poświadczeń wiarygodności.

Loading...

Poziom poświadczenia

W fazie planowania należy również określić poziom poświadczenia. Jest to stopień pewności, jaki zapewnia audyt:

  • Poziom średni ("Moderate Assurance"): Państwa informacje są sprawdzane pod kątem wiarygodności. Audyt koncentruje się na dowodach wewnętrznych oraz na poziomie zarządzania.
  • Poziom wysoki ("High Assurance"): Sprawdzana jest nie tylko wiarygodność, ale również zapewniana jest rzetelność. Z tego powodu proces gromadzenia dowodów jest tutaj bardziej szczegółowy. Przegląd nie jest ograniczony do dowodów wewnętrznych, ale obejmuje również źródła zewnętrzne. Wszystkie poziomy organizacji są badane w sposób losowy.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces weryfikacji?

Najpierw omawiasz z nami swoją firmę, cele osobiste i cele weryfikacji raportu GRI, a następnie uzgadniamy różne aspekty weryfikacji. Na podstawie tych rozmów otrzymasz indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy lub organizacji.

W celu zidentyfikowania możliwości poprawy na wczesnym etapie, DQS oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia oceny wstępnej. Podczas kontroli kompletności, raport zrównoważonego rozwoju jest porównywany z wybranym katalogiem kryteriów (np. standardy GRI). Po tym następuje zazwyczaj ocena zawartości raportu.
Po przeprowadzeniu audytu nasi audytorzy przygotowują szczegółowy raport, w którym zawarte są konkretne sugestie dotyczące poprawy.
Czas przeprowadzenia oceny wstępnej zależy od Państwa wymagań: audytowi może zostać poddany zarówno projekt raportu, jak i już opublikowany raport.

Właściwa weryfikacja składa się z dwóch części: Przeglądu dokumentów oraz Weryfikacji na miejscu. Czas trwania weryfikacji zależy m.in. od jej zakresu, zakresu raportu oraz wybranego rodzaju i poziomu weryfikacji. Podczas spotkania końcowego nasi audytorzy wyjaśniają Państwu wszystkie ustalenia, przekazują informacje zwrotne i wspólnie z Państwem planują dalsze kroki.

Po zakończeniu procesu weryfikacji przygotowujemy poświadczenie wiarygodności, które jest publikowane jako część raportu zrównoważonego rozwoju.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje weryfikacja raportu zrównoważonego rozwoju?

Koszt zewnętrznej weryfikacji zależy m.in. od zakresu, zasięgu raportu oraz wybranego rodzaju i poziomu weryfikacji. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego powinienem zlecić weryfikację raportów zrównoważonego rozwoju firmie DQS?

  • Wszechstronne doświadczenie w audytowaniu firm z każdej branży
  • Wiarygodni i doświadczeni audytorzy
  • Osobisty kontakt na całym świecie
  • Jednostka weryfikująca posiadająca licencję AA1000
  • Certyfikowany partner szkoleniowy GRI
  • Silna reputacja jako akredytowanej jednostki certyfikującej dla norm międzynarodowych
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę na weryfikację raportów GRI.