Kao što ste već naučili na DQS konferenciji o održivosti, G4 smjernice Globalne inicijative za izvješćivanje (GRI) zamjenjuju se GRI standardima izvješćivanja o održivosti. Novi standardi objavljeni su 19. listopada 2016. i mogu se koristiti kao osnova za izvješćivanje o održivosti s trenutačnim učinkom. Ovdje smo za vas sastavili pregled najvažnijih promjena.

Smjernice G4 Globalne inicijative za izvješćivanje najčešće su korišteni okvir za izvješćivanje o održivosti u cijelom svijetu, s nekoliko tisuća organizacija koje izvješćuju u više od 90 zemalja. Novi GRI standardi nadovezuju se na ovaj uspjeh: principi i zahtjevi G4 nepromijenjeni su preneseni u nove standarde. U isto vrijeme, promjene u strukturi i prezentaciji čine ih mnogo lakšim za korištenje. Organizacije koje već izvješćuju prema G4 stoga ne bi trebale imati poteškoća s prelaskom na novu verziju.

Od G4 do GRI standarda: Strukturalne promjene

Kako bi brže i fleksibilnije odgovorio na promjenjiva očekivanja dionika, GRI je odlučio strukturirati Smjernice kao niz modularno sastavljenih standarda. To omogućuje GRI-u prilagođavanje pojedinačnih standarda u redovitim intervalima bez potrebe za ažuriranjem cijelog okvira.

Okvir se sada sastoji od 3 opća standarda i 33 standarda za pojedine teme. Izvješće o održivosti prema GRI standardima stoga je izvješće koje je u skladu sa zahtjevima triju općih standarda, kao i koje sadrži objave o onim temama koje su važne za razumijevanje izvedbe održivosti.

Tvrtke koje žele dati informacije samo o određenim temama sada imaju mogućnost izvještavanja prema jednom odabranom standardu. Na primjer, ako tvrtka želi izvijestiti o poštivanju ljudskih prava bez bavljenja drugim temama, sada može koristiti standard specifičan za temu bez upućivanja na opći okvir.

Povećanje jednostavnosti korištenja

Jedan od prioriteta u reviziji bio je pojednostaviti GRI terminologiju, na koju je ponekad potrebno privikavanje, kao i povećati čitljivost. Pohvalna značajka novih standarda je dosljedna razlika između "Zahtjeva" (obavezni zahtjevi), "Preporuka" (preporuke) i "Uputa" (vrijedne pozadinske informacije).

Informacije specifične za industriju više nisu potrebne

Kao i kod G4, organizacije mogu naznačiti da je izvješće u skladu sa zahtjevima GRI ("u skladu"). Ovo načelo ostaje nepromijenjeno: ovisno o opsegu informacija i dalje postoje varijante "sukladno - temeljno" i "sukladno - sveobuhvatno".

Međutim, valja primijetiti jednu promjenu: objave specifične za sektor više nisu potrebne za izvješćivanje "u skladu", već služe kao pomoć za prepoznavanje materijalnih aspekata održivosti.

GRI standardi i EU Direktiva o objavljivanju nefinancijskih podataka

U vezi s nadolazećim zahtjevima za izvješćivanje o društveno odgovornom poslovanju također treba spomenuti da su GRI standardi izvješćivanja o održivosti prikladni za ispunjavanje zakonskih zahtjeva. Međutim, to nije novost: izvješća o održivosti prema smjernicama G4 općenito također ispunjavaju zakonske zahtjeve.

Prijava provjere:

  • Povećava povjerenje i vjerodostojnost
  • Pokazuje vašim dionicima da pridajete veliku vrijednost transparentnosti
  • Poboljšava kvalitetu podataka
  • Smanjuje rizike ranim otkrivanjem problema

Vremenska crta i prijelaz

GRI standarde odobrio je Odbor za globalne standarde održivosti (GSSB) u kolovozu 2016. Dakle, ništa ne stoji na putu planiranom objavljivanju sredinom listopada 2016. GRI preporučuje da organizacije koje izvješćuju prijeđu na GRI standarde što je prije moguće. Međutim, još uvijek je moguće izvješćivati ​​prema G4 do lipnja 2018. Od 1. srpnja 2018. upotreba novih standarda bit će obvezna ako netko želi izvješćivati ​​"u skladu".

Audit izvješća

Iako je GRI već najavio da će pobliže razmotriti audit izvješća, prelazak na GRI standarde još ništa ne mijenja: revizija neovisne treće strane kao što je DQS još uvijek nije obavezna, ali se preporučuje kako bi kako bi se osigurala vjerodostojnost objavljenih informacija.

DQS CFS GmbH je pružatelj usluga provjere izvješća o održivosti s licencom AA1000. Za daljnje informacije o postupku provjere, molimo kontaktirajte nas.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za vanjsku verifikaciju izvještaja o održivosti. Njegove vještine uključuju upravljanje održivošću, održivu nabavu i digitalizaciju procesa auditiranja.

Loading...