Vanaf 2021 wordt in Europa een "plasticbelasting" ingevoerd. Dit is besloten op de EU-top over Corona-hulp. Alle EU-landen moeten vanaf januari 80 cent aan Brussel overmaken voor elke kilo niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval Een andere stimulans voor bedrijven om de recyclingbalans van verpakkingsmaterialen te verbeteren. Het beginsel van de Circulaire Economie helpt om deze uitdaging op een competente manier aan te gaan. In wat volgt stellen we het model van een circulaire economie voor en gaan we in detail in op een van de toonaangevende normen die bedrijven ondersteunen bij het implementeren van een circulair systeem: ISCC PLUS.

Langzaam maar zeker worden politiek en maatschappij zich ervan bewust dat er geen weg terug is als het gaat om duurzaamheid. De gevolgen van onze wegwerpmentaliteit komen immers uiteindelijk weer bij ons terecht, in de vorm van milieuvervuiling, klimaatverandering en slinkende hulpbronnen. Het wordt steeds duidelijker hoe dringend we een nieuw industrieel model nodig hebben.

De Europese Unie ziet dat ook zo en heeft nu een zogenaamde plastictax ingevoerd , die al in januari volgend jaar van kracht moet worden. Bedrijven hebben nu de keuze: Ofwel berekenen ze de kosten door aan hun klanten - ofwel grijpen ze de kans en stemmen ze zich af om in de toekomst aan de sociale en reglementaire vereisten te voldoen.

Een veelbelovende aanpak om de tweede optie te realiseren is de zogenaamde circulaire economie. Bij dit model gaat het erom verstandig met hulpbronnen om te gaan, zodat er niets wordt verspild. Dit betekent dat producten en materialen in de productcyclus worden gehouden en zo lang mogelijk worden hergebruikt, opnieuw gefabriceerd en gerecycled. Deze regeneratieve benadering is bedoeld om een gesloten toeleveringsketen te creëren die, door het systeemontwerp, eenvoudigweg geen verspilling toelaat.

De voordelen van een dergelijk economisch systeem liggen voor de hand: maximalisering van economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal. Op deze manier kunnen milieudoelstellingen worden bereikt en economische groei worden gestimuleerd. Tot zover de theorie. De praktijk is natuurlijk veel gecompliceerder. Maar er zijn normen die bedrijven helpen bij de overgang naar een circulaire economie. ISCC PLUS is er daar een van.

Het certificeringssysteem stelt producenten in staat de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de duurzaamheidseffecten van hun grondstoffen. Hier kunt u meer te weten komen over de principes van ISCC PLUS en voorbeelden bekijken van de vele manieren waarop de ISCC PLUS-norm kan worden toegepast.

ISCC Plus-certificering
voor de circulaire economie

ISCC PLUS-certificering voor de circulaire economie kan worden toegepast op alle grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voor deze materialen biedt de norm twee opties:

Het bronmateriaal kan 1. fysiek gescheiden zijn of 2. gemengd maar apart verantwoord met behulp van de massabalansmethode.

Gemengd plastic afval kan bijvoorbeeld rechtstreeks terug in de toeleveringsketen terechtkomen. De massabalansmethode geeft het materiaal niet alleen een economische waarde, maar vermindert ook het risico dat kunststofafval op ongecontroleerde wijze in het milieu terechtkomt. De ISCC PLUS-certificering garandeert dat het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycleerd en dat het verbruik van nieuwe grondstoffen wordt beperkt.

De certificering is met name interessant voor fabrikanten van biopolymeerverpakkingen die bijvoorbeeld van het biologisch afbreekbare materiaal PLA (polymelkzuur) worden gemaakt, of voor bedrijven die huishoudelijk afval, stortgassen of gebruikte autobanden tot waardevolle producten verwerken.

De voordelen

ISCC PLUS-certificering helpt bedrijven te voldoen aan bestaande en toekomstige duurzaamheidseisen. Er wordt voldaan aan de eisen van de consument, het behoud van werknemers wordt ondersteund door een duurzame bedrijfsvoering, en toekomstige wettelijke eisen kunnen preventief worden voorkomen.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...