Od roku 2021 sa má v Európe zaviesť "plastová daň". Rozhodlo sa o tom na samite EÚ o pomoci Corona. Všetky krajiny EÚ majú od januára odvádzať do Bruselu 80 centov za každý kilogram nerecyklovaného plastového obalového odpadu Ďalší stimul pre spoločnosti, aby zlepšili bilanciu recyklácie obalových materiálov. Princíp obehového hospodárstva pomáha kompetentne riešiť túto výzvu. V nasledujúcom texte predstavujeme model obehového hospodárstva a podrobne sa venujeme jednej z popredných noriem, ktorá podporuje spoločnosti pri zavádzaní obehového systému: ISCC PLUS.

Politici a spoločnosť si pomaly, ale isto uvedomujú, že pokiaľ ide o udržateľnosť, niet cesty späť. Veď dôsledky našej mentality vyhadzovania nakoniec skončia späť u nás, a to v podobe znečistenia životného prostredia, zmeny klímy a ubúdajúcich zdrojov. Je čoraz jasnejšie, ako naliehavo potrebujeme nový priemyselný model.

Takto to vidí aj Európska únia, ktorá teraz zaviedla takzvanú daň z plastov, ktorá má vstúpiť do platnosti už v januári budúceho roka. Spoločnosti majú teraz na výber: Buď prenesú náklady na svojich zákazníkov, alebo využijú príležitosť a prispôsobia sa sociálnym a regulačným požiadavkám v budúcnosti.

Jedným zo sľubných prístupov k realizácii druhej možnosti je tzv. obehové hospodárstvo. Tento model sa zaoberá obozretným zaobchádzaním so zdrojmi tak, aby sa nič neplytvalo. To znamená, že výrobky a materiály sa udržiavajú vo výrobnom cykle a opätovne sa používajú, vyrábajú a recyklujú čo najdlhšie. Cieľom tohto regeneratívneho prístupu je vytvoriť uzavretý dodávateľský reťazec, ktorý svojou systémovou koncepciou jednoducho neumožňuje žiadne plytvanie.

Výhody takéhoto ekonomického systému sú zrejmé: maximalizácia ekonomického, prírodného a sociálneho kapitálu. Týmto spôsobom možno dosiahnuť environmentálne ciele a stimulovať hospodársky rast. Toľko k teórii. Prax je, samozrejme, oveľa zložitejšia. Existujú však normy, ktoré pomáhajú podnikom prejsť na obehové hospodárstvo. ISCC PLUS je jedným z nich.

Certifikačný systém umožňuje výrobcom prevziať plnú zodpovednosť za vplyv ich surovín na udržateľnosť. Tu sa môžete dozvedieť o princípoch ISCC PLUS a pozrieť si príklady mnohých spôsobov, ako možno štandard ISCC PLUS aplikovať.

Certifikácia ISCC Plus
pre obehové hospodárstvo

Certifikáciu ISCC PLUS pre obehové hospodárstvo možno uplatniť na všetky suroviny, ktoré možno recyklovať. Pre tieto materiály ponúka norma dve možnosti:

Zdrojový materiál môže byť 1. fyzicky oddelený alebo 2. zmiešaný, ale samostatne zaúčtovaný pomocou metódy hmotnostnej bilancie.

Napríklad zmiešaný plastový odpad si môže nájsť cestu späť priamo do dodávateľského reťazca. Metóda hmotnostnej bilancie nielenže dáva materiálu ekonomickú hodnotu, ale tiež znižuje riziko, že sa plastový odpad dostane do životného prostredia nekontrolovaným spôsobom. Certifikácia ISCC PLUS zaručuje, že materiál je skutočne recyklovaný a že sa znižuje spotreba primárnych surovín.

Certifikácia je zaujímavá najmä pre výrobcov biopolymérových obalov vyrobených napríklad z biologicky odbúrateľného materiálu PLA (kyselina polymliečna) alebo pre spoločnosti, ktoré spracúvajú odpad z domácností, skládkové plyny alebo opotrebované pneumatiky automobilov na hodnotné výrobky.

Výhody

Certifikácia ISCC PLUS pomáha spoločnostiam plniť súčasné a budúce požiadavky na udržateľnosť. Spĺňajú sa požiadavky spotrebiteľov, prostredníctvom udržateľného riadenia podniku sa podporuje udržanie zamestnancov a preventívne sa dá predchádzať budúcim regulačným požiadavkám.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...