Versie 3.0 van de Climate Bonds Standard is in december 2019 gepubliceerd. Het document is de basis van Climate Bonds-certificering en de herziening maakt deel uit van een groter ontwikkelingsprogramma van het Climate Bonds Initiative. Met deze belangrijke update zorgt het Climate Bonds Initiative ervoor dat de standaard een allesomvattende leidraad biedt voor de certificering van Climate Bonds. Lees hieronder wat precies de doelstellingen van de herziening zijn en welke gewijzigde eisen daaruit voortvloeien.

Het in 2013 gelanceerde Climate Bonds Initiative is een non-profitorganisatie gericht op investeerders die grootschalige investeringen in een koolstofarme economie stimuleert. Het is afgestemd op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en bevordert daarom investeringen die de opwarming van de aarde tot twee graden helpen beperken. Alle basisinformatie over de Climate Bonds Standard vindt u hier.

Wat verandert er in versie 3.0?

De nieuwe versie bevat gedetailleerde vereisten voor uitgevende instellingen over wat een Groen Obligatie Kaderdocument moet bevatten. Bovendien zijn de eisen in versie 3.0 duidelijker omschreven. Er is nu een jaarlijks actualisatierapport vereist dat de inzet, geschiktheid en impact omvat. De Climate Bonds Standard V3 bevat gedetailleerde definities van de activa die door de standaard worden ondersteund en een uitbreiding van de lijst van schuldinstrumenten die kunnen worden gecertificeerd. Deze omvat nu leningen, sukuk-obligaties, depositoproducten en andere beleggingen.

Versie 3.0 geeft emittenten en beleggers het vertrouwen dat gecertificeerde groene obligaties voldoen aan de regelgevingseisen van belangrijke rechtsgebieden. De herziening is compatibel met de nieuwe EU Green Bond Standard (EU GBS) en Green Bonds Principles (GBP). Dit betekent dat gecertificeerde klimaatobligaties ook voldoen aan de eisen van de GBP en de EU GBS. Daarnaast is de herziening verenigbaar met de EU-Taxonomie en andere marktontwikkelingen, waaronder de richtlijnen die zijn aangenomen door India, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) en Japan.

De herziening maakt deel uit van een lopend ontwikkelingsprogramma dat betrekking heeft op het gehele initiatief inzake klimaatobligaties. Dit omvat ook de update van de Climate Bonds Green Taxonomy in oktober 2019. U kunt de nieuwe versie hier bekijken.

DQS - Uw certificeringspartner

DQS is uw partner voor Climate Bonds certificering. Wij plannen stressvrije verificaties, vertrouwen uitsluitend op ervaren auditors, voegen waarde toe door zinvolle auditrapporten en begeleiden u door het hele certificeringsproces. DQS is goedgekeurd om wereldwijd Climate Bonds verificaties uit te voeren.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...