Climate Bonds Standardin versio 3.0 julkaistiin joulukuussa 2019. Asiakirja on Climate Bonds -sertifioinnin perusta, ja sen tarkistus on osa Climate Bonds -aloitteen laajempaa kehitysohjelmaa. Tällä tärkeällä päivityksellä Climate Bonds Initiative varmistaa, että standardi tarjoaa kattavat ohjeet Climate Bonds -sertifiointiin. Lue tarkalleen, mitkä ovat tarkistuksen tavoitteet ja mitkä vaatimukset muuttuvat.

Vuonna 2013 perustettu Climate Bonds Initiative on sijoittajille suunnattu voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää laajamittaisia investointeja vähähiiliseen talouteen. Se on linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa ja edistää vastaavasti investointeja, jotka auttavat rajoittamaan ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen. Kaikki perustiedot Climate Bonds Standardista löytyvät täältä.

Mitä muutoksia versiossa 3.0?

Uusi versio sisältää yksityiskohtaisia vaatimuksia liikkeeseenlaskijoille siitä, mitä vihreää joukkolainaa koskevan puiteasiakirjan on sisällettävä. Lisäksi vaatimukset on määritelty selkeämmin versiossa 3.0. Nyt vaaditaan vuosittainen päivitysraportti, joka sisältää käyttöönoton, soveltuvuuden ja vaikutukset. Climate Bonds Standard V3 sisältää yksityiskohtaiset määritelmät standardissa tuetuista omaisuuseristä ja laajennetun luettelon velkainstrumenteista, jotka voidaan sertifioida. Tähän kuuluvat nyt lainat, sukuk-obligaatiot, talletustuotteet ja muut sijoitukset.

Versio 3.0 antaa liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille varmuuden siitä, että sertifioidut vihreät joukkovelkakirjalainat täyttävät tärkeimpien lainkäyttöalueiden sääntelyvaatimukset. Uudistus on yhteensopiva uuden EU:n vihreän joukkolainastandardin (EU GBS) ja vihreiden joukkolainojen periaatteiden (GBP) kanssa. Tämä tarkoittaa, että sertifioidut ilmastovelkakirjalainat täyttävät myös GBP:n ja EU GBS:n vaatimukset. Lisäksi tarkistus on yhteensopiva EU:n taksonomian ja muun markkinakehityksen kanssa, mukaan lukien Intian, ASEANin (Kaakkois-Aasian maiden liitto) ja Japanin hyväksymät suuntaviivat.

Tarkistus on osa käynnissä olevaa kehitysohjelmaa, joka koskee koko Climate Bonds -aloitetta. Siihen kuuluu myös Climate Bonds Green Taxonomy -vertailun päivittäminen lokakuussa 2019. Voit tutustua uuteen versioon täällä.

DQS - sertifiointikumppanisi

DQS on kumppanisi Climate Bonds -sertifioinnissa. Suunnittelemme stressittömät todentamiset, luotamme yksinomaan kokeneisiin tarkastajiin, tuomme lisäarvoa mielekkäiden tarkastusraporttien avulla ja opastamme sinua koko sertifiointiprosessin ajan. DQS on hyväksytty suorittamaan Climate Bonds -sertifiointeja maailmanlaajuisesti.

Kirjoittaja
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...