Duurzaam management voor duurzame groei wordt de maatstaf voor duurzaam bedrijfssucces. Vandaag de dag verwachten klanten, investeerders en andere belanghebbenden steeds vaker dat een bedrijf zich bezighoudt met de drie pijlers van duurzaamheid en rekening houdt met ecologische, economische en sociale aspecten. Dit betekent dat ook leveranciers in het middelpunt van de belangstelling komen te staan, aangezien zij een impact hebben op de MVO-balans. Waardegericht management van de toeleveringsketen: lees er hier meer over.

Loading...

Tegenwoordig kan iedereen met een paar muisklikken informatie opzoeken over de milieuvriendelijkheid van producten of diensten - en de sociale omstandigheden waaronder ze tot stand zijn gekomen. Zwarte schapen die daarbij aan de schandpaal worden genageld, hebben het moeilijk om hun goede reputatie te herstellen. Verkoop en orders komen in gevaar - zo bereik je geen duurzaam bedrijfssucces. Het gevolg: duurzaamheidsfactoren horen thuis in supply chain management (SCM).

De cruciale stap: duurzaam beheer van de toeleveringsketen

Hoge materiaalkwaliteit zonder schommelingen, en tegen de best mogelijke prijs: typische taken en doelstellingen van een inkoopafdeling, en de belangrijkste parameters in de interactie van supply chains. Tot zover. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de toeleveringsketen zet de kritische volgende stap en wordt gekenmerkt door een veel bredere kijk op de toeleveringsketen: duurzaamheidsdoelstellingen worden nu geïntegreerd in de toeleveringsketen.

Wat betekent CSR eigenlijk?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verwijst naar de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben ten aanzien van de samenleving door de impact van hun bedrijfsactiviteiten. De maatregelen die voortvloeien uit het besef van deze verantwoordelijkheid worden geïnterpreteerd als een vrijwillige bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

MVO verwijst naar de drie pijlers van duurzaamheid en omvat dus alle ecologische, economische en sociale aspecten van de bedrijfsactiviteit. De basisreferenties voor duurzaamheidseisen zijn in de eerste plaats de IAO-verklaring van beginselen, de OESO-beginselen en de beginselen van het Global Compact van de VN. Door de vraag naar de naleving van de vereisten is MVO rechtstreeks verbonden met de kwesties van geloofwaardigheid en naleving, die beide essentiële aspecten van leveranciersaudits zijn.

Sustainable Supply Chain Management (SSCM) laat zich enerzijds leiden door een goede reputatie op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en anderzijds door de naleving van wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en eerlijke beloning. Het doel is te komen tot duurzame, grondstofbesparende producten en diensten voor de relevante belanghebbende partijen - dit zijn zowel klanten als beleidsmakers of de eigen leveranciers van het bedrijf.

Inkopers in de 21e eeuw moeten nu dus bij hun inkoopprocessen rekening houden met de drie-eenheid van sociale, milieu- en economische factoren - en weten dat bijvoorbeeld de levenscyclus van een product zo weinig mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de mens mag hebben. Maar hoe kunnen bedrijven een oogje in het zeil houden bij hun toeleveringsketens?

Whitepaper: MVO - Duurzaamheid in de toeleveringsketen

In onze gratis whitepaper plaatsen we het onderwerp leveranciersaudits op de voorgrond van duurzaamheidsbeheer. Een essentiële rol speelt de penetratie van de verscheidenheid aan MVO-initiatieven en MVO-normen, waarnaar deze verwijzen en welke de drijfveren (belanghebbenden) zijn van MVO-eisen. Het gaat met name om het spanningsveld tussen "politiek - organisatie - klant - leverancier". Voor leveranciersaudits worden voornamelijk branche- en klantspecifieke oplossingen gebruikt, die deel kunnen uitmaken van procesoptimalisatie, maar ook van een meer omvattend verandermanagement.

Loading...

MVO - Duurzaamheid in de toeleveringsketen

Leer meer in de gratis whitepaper.

  • Duurzaamheidseisen voor organisaties 
  • Belang van MVO 
  • MVO-formaten voor verificatie 
  • Relevantie van leverancierscontroles

Conclusie: duurzaam beheer van de toeleveringsketen met leveranciersaudits

Duurzaam beheer, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale aspecten, is de voorwaarde voor duurzaam bedrijfssucces. Om aan de duurzaamheidseisen te voldoen, moeten bedrijven zich vertrouwd maken met de markteisen en bepalen wat op hen van toepassing is.

Een essentiële rol speelt het doordringen in de verscheidenheid van duurzaamheidsinitiatieven en duurzaamheidsnormen, waar zij naar verwijzen en wat de drijvende krachten (belanghebbende partijen) zijn, met het oog op de wisselwerking tussen "politiek - bedrijf - klant - leverancier". Voor leveranciersaudits worden in de eerste plaats industrie- en klantspecifieke normen gebruikt, meestal op basis van documentbeoordelingen en/of uitgevoerd als on-site audits.

DQS: eenvoudig gebruik maken van kwaliteit.

Wat DQS voor u kan doen: als internationaal erkende certificatie-instelling van managementsystemen en -processen beschouwen wij onszelf als pioniers en vernieuwers met als doel internationaal vergelijkbare benchmarks te handhaven, te creëren en te verbeteren. Producten, processen of diensten worden zo wereldwijd veiliger en van hogere kwaliteit. Onze certificeringen vereenvoudigen de wereldwijde uitwisseling tussen bedrijven, regelgevende instanties of organisaties, en versterken tegelijkertijd het vertrouwen van klanten en consumenten in producten, diensten en organisaties. Wij zien ons werk dan ook als een belangrijke bijdrage aan de maatschappij.

Houdt u ons aan ons woord! Wij kijken ernaar uit met u in gesprek te gaan.

Heeft u vragen?

Kom meer te weten.
Gratis en vrijblijvend.

Neem nu contact met ons op

Auteur
Altan Dayankac

DQS-productmanager en -expert op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en veiligheid op het werk. Altan Dayankac draagt ook zijn expertise bij als auteur en presentator in milieu- en arbo-commissies en op tal van professionele evenementen.

Loading...