Sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir yönetim, kalıcı kurumsal başarının ölçütü haline geliyor. Günümüzde müşteriler, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar bir şirketin, sürdürülebilirliğin üç temel direğine hitap etmesini ve ekolojik, ekonomik ve sosyal yönleri dikkate almasını giderek daha fazla beklemektedir. Bu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) bilançosu üzerinde etkileri olduğu için tedarikçilerin de ilgi odağı haline geldiği anlamına geliyor. Değere dayalı tedarik zinciri yönetimi: Bununla ilgili daha fazla bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Loading...

Bugün, herkes sadece birkaç tıklamayla ürün veya hizmetlerin çevresel uyumluluğu ve oluşturuldukları sosyal koşullar hakkında bilgileri araştırabilir. Bu süreçte olumsuz izlenim yaratan şirketler itibarlarını geri kazanmakta zorlanırlar. Satışlar ve talepler tehlikeye girer, sürdürülebilir kurumsal başarıya bu şekilde ulaşamazsınız. Sonuçta: sürdürülebilirlik faktörleri tedarik zinciri yönetimine aittir.

Önemli adım: Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi

Dalgalanma olmadan, mümkün olan en iyi fiyata yüksek ürün kalitesi: Bunlar şimdiye kadar bir satın alma departmanının tipik görevi, hedefi ve tedarik zincirlerinin etkileşimindeki en önemli parametrelerdi. Ancak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), bir sonraki kritik adımı attı ve tedarik zincirine çok daha geniş bir bakış açısıyla yaklaştı: Sürdürülebilirlik hedefleri böylece tedarik zincirine entegre edilmiş oldu.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) aslında ne demek?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, şirketlerin ticari faaliyetlerinin etkisi sebebiyle topluma karşı sahip oldukları sorumluluğu ifade eder. Bu sorumluluğun algılanmasından kaynaklanan önlemler, sürdürülebilir kalkınmaya gönüllü katkı olarak yorumlanır.

KSS, sürdürülebilirliğin üç sütununu ifade eder ve bu nedenle kurumsal faaliyetin tüm ekolojik, ekonomik ve sosyal yönlerini kapsar. Sürdürülebilirlik gereksinimleri için temel referanslar öncelikle ILO İlkeler Bildirgesi, OECD İlkeleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'dir. Gereksinimlere uygunluk söz konusu olduğunda, KSS, her ikisi de tedarikçi denetimlerinin temel unsurları olan güvenilirlik ve uygunluk konularıyla doğrudan bağlantılıdır.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi (SSCM), bir yandan sosyal sorumluluk konusunda iyi bir itibar, diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği ve adil ücret dahil olmak üzere yasal gerekliliklere uygunluk tarafından yönlendirilir. Amaç, ilgili taraflar için sürdürülebilir, kaynakları koruyan ürünler ve hizmetler elde etmektir - bunlar müşteriler, yatırımcılar veya şirketin kendi tedarikçileridir.

Dolayısıyla 21. yüzyıl alıcıları artık satın alma süreçlerinde sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler üçlüsü hesaba katmalı ve örneğin bir ürünün yaşam döngüsünün çevre ve insanlar üzerinde mümkün olduğunca az zararlı etkiye sahip olması gerektiğini bilmelidir. Ancak şirketler tedarik zincirlerine nasıl göz kulak olabilir?

Sonuç: Tedarikçi denetimleriyle sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi

Ekolojik, ekonomik ve sosyal yönleri dikkate alan sürdürülebilir yönetim, kalıcı kurumsal başarının ön koşuludur. Sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamak için şirketler, pazar gereksinimlerine aşina olmalı ve kendileri için neyin geçerli olduğunu belirlemelidir.

"Politika - şirket - müşteri - tedarikçi" arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilirlik girişimleri ve sürdürülebilirlik standartlarının çeşitliliği, atıfta bulundukları taraflar ve itici güçlerin (ilgili taraflar) neler olduğu önemli bir rol oynar. Tedarikçi denetimleri için, genellikle döküman incelenmesine dayanan ve/veya yerinde denetimler olarak yürütülen sektöre ve müşteriye özgü standartlar kullanılır.

DQS: Simply leveraging Quality.

DQS sizin için neler yapabilir: Yönetim sistemleri ve süreçlerine yönelik uluslararası kabul görmüş bir belgelendirme kuruluşu olarak, uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir kıyaslamaları sürdürmek, oluşturmak ve geliştirmek amacıyla kendimizi öncü ve yenilikçi olarak görüyoruz. Ürünler, süreçler veya hizmetler böylece dünya çapında daha güvenli ve daha kaliteli hale gelir. Sertifikalarımız; şirketler, düzenleyici kurumlar veya kuruluşlar arasındaki küresel alışverişi kolaylaştırır, aynı zamanda müşterilerin ve tüketicilerin ürünlere, hizmetlere ve kuruluşlara olan güvenini güçlendirir. Böylece çalışmalarımızın topluma önemli bir katkı sağladığı açıkça anlaşılıyor. 

Sözümüze güvenin! Özgün talep ve ihtiyaçlarınıza yönelik hizmetler hakkında sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyoruz.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Sorularınız mı var?

Sizi ve şirketinizi herhangi bir yükümlülük altında bırakmadan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Yazar
Altan Dayankaç

DQS ürün yöneticisi ve birçok sürdürülebilirlik, iklim, çevre ve iş güvenliği konularında uzman. Altan Dayankaç ayrıca çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurullarında ve çok sayıda mesleki etkinlikte yazar ve sunucu olarak uzmanlığını ortaya koymaktadır.

Loading...