Gittikçe daha fazla şirket, değer zincirlerinin büyük bir bölümünü dışarıdan temin ediyor. Sonuç olarak, tedarikçi ilişkilerinin sistematik yönetimi, kurumsal sosyal ve çevresel sorumluluk açısından da giderek daha önemli hale geliyor. Aşağıdaki yazıda, DQS uzmanı Altan Dayankaç, sürdürülebilir tedarikçi değerlendirmeleriyle ilgili en önemli soruları yanıtlıyor ve şirketinizin sürdürülebilirlik boyutları altında bir tedarikçi değerlendirmesi yapmak için atması gereken sekiz adımı gösteriyor.

Loading...

Başarı Faktörü Olarak Tedarikçi Yönetimi

Küreselleşme karşısında şirketler, tedarikçi yönetimini tedarik zincirinin yukarı akış aşamaları ile giderek daha fazla ilişkilendiriyor. Bu karmaşık yapılar, tüm tedarik katmanlarında profesyonel yönetim gerektirir. Özellikle, ürünlerin satın alınmasından elden çıkarılmasına ve geri dönüştürülebilir hammaddelerin işlenmesine kadar.

 • Tedarikçi seçimi
 • Tedarikçi planlaması
 • Tedarikçi entegrasyonu
 • Tedarikçi değerlendirmesi
 • Tedarikçi geliştirme

Uygun tedarikçilerin doğru seçimi, değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi, küresel tedarikte belirleyici rekabet faktörlerinden biridir. Şirketiniz tedarikçi yönetimini ne kadar dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütürse, kuruluşunuz, müşterileriniz ve tedarikçileriniz için o kadar fazla fayda sağlayacaktır.

Bununla birlikte, faydaların hızla ortaya çıktığı durumlarda, güvenlik konularını da dikkate almak önemlidir. Bu, sektöre özel düzenlemeler ve kriterler ile ulusal ve uluslararası mevzuat için geçerlidir. Uyumluluk yönetimi ve risk yönetimi gibi merkezi yönleri eklerseniz, KSS yönlerinin* entegrasyonu ile tedarikçi değerlendirmesinin neden sürekli başarı için stratejik bir karar olduğu anlaşılır.

* Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya kısaca "KSS", sürdürülebilir iş anlamında kuruluşların sosyal sorumluluğudur.

Sürdürülebilir tedarikçi değerlendirmesi - gereklilik mi yoksa yanılsama mı?

Potansiyel tedarikçilerini sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek isteyen organizasyonlar, ekolojik, ekonomik ve sosyal yönlerin çok sayıdaki farklı yorumlarıyla sadece ilgilenmekle kalmamalı, aynı zamanda piyasada hakim olan yapı ve mekanizmaları da anlamalıdır.

"Sosyal sorumluluğu içeren tedarikçi değerlendirmesi, kalıcı kurumsal başarı için stratejik bir karardır."

Sürdürülebilirlik referansları ve kılavuzları, ILO, OECD veya BM İnsan Hakları Sözleşmesi gibi birkaç kaynağa odaklansa da, piyasalarda çeşitli uluslararası sürdürülebilirlik girişimleri ve standartları ile endüstri çözümleri yerleşmiştir. Tedarikçi yönetiminde sürdürülebilirlik konusunu karmaşıklaştıran şey, farklı standartların genellikle birbirini tanımamasıdır.

Buradaki anahtar sorular şunlardır:

 • Hangi sürdürülebilirlik konuları önemlidir?
 • Tedarikçi değerlendirmesi için hangi bireysel kriterler, yöntemler ve araçlar uygundur?
 • Sonuçlar nasıl değerlendirilir?

ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
BM İnsan Hakları Sözleşmesi: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Tedarikçi değerlendirmesi: altı soru, altı cevap

 

1. Tedarikçi katılımının faydaları nelerdir?

Sürdürülebilir bir değerlendirmenin ve tedarikçilerin kendi değer yaratma süreçlerinize hedeflenen entegrasyonunun faydaları açıktır: Tedarikçilerinizle güven ruhu içinde yakın bir şekilde çalışarak,

 • Ürünlerinizin tutarlı kalitesini sağlayın
 • Satın alma ve tedarikte verimliliği koruyun
 • Teslimat kapasitesi ve teslimat tarihlerine bağlılık garantisi
 • Mali zararı ve imaj kaybını önleyin
 • Sosyal ve ekolojik sorumluluklarınızı yerine getirin
 • Riskleri ve uyumluluk ihlallerini sınırlayın
 • Müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini artırın
 • Rekabet gücünüzü güçlendirin

 

2. Karmaşık tedarik zincirlerinin zorlukları nelerdir?

Tedarikçi pazarlarının artan karmaşıklığının yanı sıra çok katmanlı ve ulusötesi tedarik zincirleri, tedarikçi ve şirket arasında her zamankinden daha fazla şeffaflık ve daha iyi entegrasyon gerektirmektedir.

Tedarikçileriniz ne kadar küresel olursa, dil ve kültürel engeller o kadar sık ortaya çıkar. Aynı şekilde uyulması ve uyulması gereken yasal, normatif ve müşteriye özel gereklilikler de bulunmaktadır. Uygun tedarikçilerin doğru seçimi, değerlendirilmesi ve düzenli olarak değerlendirilmesi bu nedenle ekonomik başarı için çok önemlidir.

DQS ile tedarikçi denetimi

Dış tedarikçileriniz ne kadar iyi ve nasıl bir rol oynuyorlar? DQS'nin müşteriye özel tedarikçi denetimleri, tüm tedarik zinciri boyunca güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır.

Satın alan şirket için aşağıdaki hususlar vazgeçilmezdir:

 • Tüm dış kaynak kullanımı önlemlerine yoğun bir şekilde eşlik edin
 • İlgili kriterleri ve önemli rakamları belirleyin
 • Sürekli iyileştirme süreçlerini başlatmak
 • Alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek

 

3. Tedarikçi değerlendirmesini nasıl yapıyorsunuz?

Etkili tedarikçi değerlendirmeleri, bireysel tedarikçilerin genel organizasyonel ve teknik performansını değerlendirir. Mevcut duruma ve hedef duruma göre. Bu, örneğin aşağıdaki konular olabilir.

 • Tedarikçi ilişkisinin değerlendirilmesi veya denetlenmesi,
 • Zayıf nokta analizi ve
 • Kaynak darboğazları durumunda kısa vadeli yardım da dahil olmak üzere tedarikçi portföyünün gözden geçirilmesi

İlgili tedarikçilerin değerlendirileceği bireysel kriterlerin veya uygun bir kriterler kataloğunun belirlenmesi önemlidir.

Risk değerlendirmesine sistematik bir yaklaşım benimsemek de mantıklıdır. Bir tedarikçinin zincirde yer aldığı teslimat aşamasını dikkate alan, mevcut riski gösteren ve önceliklendirmeyi sağlayan bir matris geliştirin. Önceliklendirme nihai olarak eylemin türünü ve çeşitli yöntemleri belirler. Riski yüksek olan vazgeçilmez tedarikçiler için, tedarik eden şirketin yerinde denetimi kesinlikle en iyi seçimdir.

 

4. Tedarikçi değerlendirmesinin faydaları nelerdir?

Sistematik tedarikçi denetimleri, şirketiniz adına yasal kesinlik sağlar. Riskleri sınırlar ve müşterilerinize karşı görünür bir nitelik sağlar. Net bir tedarikçi değerlendirme hedefi belirleyin, dış tedarikçileriniz için kalite hedeflerini ve yükümlülüklerini tanımlayın. Bu, potansiyel tedarikçilerin karşılaştırılmasına ve değerlendirilmesine olanak tanır. Mevcut tedarikçi ilişkileri, değerlendirmeye dayalı olarak daha da geliştirilebilir ve optimize edilebilir.

Sürdürülebilirlik perspektifinden tedarikçi değerlendirmesi, kuruluşunuzun değer yaratmasında sağlam ve sürekli iyileştirmeler yaptığınızı ve sosyal ve çevresel sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi de gösterir.

 

5. DQS ile tedarikçi değerlendirmesi nasıl olabilir?

Müşteriye özel tedarikçi denetimlerimizde, süreçlerinizin ve arayüzlerinizin kararlılığına ve esnekliğine tarafsız bir şekilde bakıyoruz. Süreç tutarlılığını ve süreç sürekliliğini analiz ediyoruz. Ayrıca, tedarikçi yönetiminde iç süreçlerinizin sürekli iyileştirilmesinde size destek oluyoruz ve uyum ihlallerini sınırlamak için risk yönetiminizi birlikte optimize ediyoruz. Bu, gelecekteki Alman ve AB Tedarik Zinciri Yasası ve Durum Tespiti Yasası açısından da özellikle önemlidir.

Tedarik Zinciri Yasası: Almanya'daki mevcut durum

Şubat 2021'de Berlin ve Brüksel'deki yasa koyucular, neredeyse aynı anda bir tedarik zinciri yasası veya durum tespiti yasası için fikirlerini sundular. Belirli şirketler için tedarik zincirlerinin sorumlu yönetimi için gereklilikler oluşturarak uluslararası insan hakları durumunun daha da geliştirilmesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Blog'umuzda bununla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

6. Sürdürülebilir bir tedarikçi değerlendirmesinden önce neyi netleştirmeniz gerekiyor?

Birlikte nasıl ilerleyeceğinizi belirleyin ve aşağıdaki soruları netleştirin:

 • Sektörünüz için ilgili sürdürülebilirlik gereksinimleri nelerdir?
 • KSS gereklilikleri neden tedarikçilere dayatılıyor?
 • Bu gereksinimleri kim ve kime belirliyor?
 • Denetim ve değerlendirme için hangi seçenekler mevcuttur - temel olarak hangi kriterler kullanılır?
 • Gereksinimlere uygunluk nasıl gösterilebilir?
 • Tedarik zinciriniz için hangi çözümler uygundur?
 • Bireysel bir sürdürülebilirlik profili nasıl belirlenebilir?

 

Tedarikçi değerlendirmesi için bir kriter kataloğu nasıl görünür?

Müşteriye özel bir tedarikçi denetimi veya tedarikçilerinizin sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında değerlendirilmesi, öncelikli olarak bir önemlilik analizi ile gerçekleştirilmelidir. Bu yöntem sayesinde şirketiniz öncelikle kendi sürdürülebilirlik profilini belirleyebilir ve gerekirse ilgili olmayan KSS gerekliliklerini göz ardı edebilir. İlgili kriterlerin, risklerin ve kuruluşunuzun kapsamının analizi ile tedarikçileriniz için bir değerlendirme matrisi türetilebilir.

İki eksenli bir matris kullanılır: Bir eksende, ilgili taraflar için bir konunun alaka düzeyi çizilir; diğer eksende, işletme üzerindeki veya işletme tarafından olası etkiler çizilir. Konunun matris içindeki konumu, önemliliğini gösterir.

Hem şirketiniz hem de tedarik zincirindeki ortaklarınız için kriterler, soru listeleri ve somut eylem alanları bu analizden elde edilebilir. İdeal olarak, önemlilik analizinin sonuçları, büyük şirketlerin sadece kendilerine değil, tedarikçilerine de empoze ettiği davranış kuralları ile aynı etkiye sahip olacaktır.

 

Tedarikçi değerlendirmesi: Sekiz adımda giriş

KSS* perspektifinden bir tedarikçi değerlendirmesi yapmak için şirketiniz aşağıda kısaca özetlenen sekiz adımdan geçmelidir: Bu süreç, sürdürülebilirlik profilinizi ortaya çıkaran önemlilik analizinden, sonuçları değerlendirdikten sonra tedarikçilerinizin daha da gelişmesine kadar kapsayan bir süreçtir.

*KSS: Kurumsal Sosyal Sorumluluk

1. İlgili sürdürülebilirlik konularını belirleyin

Buradaki amaç, tedarik zincirinde hangi sürdürülebilirlik konularının şirketiniz için gerçekten alakalı olduğunu bulmaktır. Konular, kuruluşunuz için potansiyel etkiler ve ilgili taraflar (gerekirse onlarla birlikte) için önemleri açısından değerlendirilir. Sonucu, eksenleri iki görünüme karşılık gelen bir matrise girerseniz, bir konunun önemliliğini konumundan okuyabilirsiniz.

2. Davranış kurallarını uyarlayın

Önemlilik analizinden bir davranış kuralları türetilebilir veya uyarlanabilir. Sonrasında kabul için tedarikçiye sunulabilir.

3. İç hedef çatışmalarını belirleyin ve çözün

Bir tedarikçi denetiminin başarısı, sadece satın alma (ekonomik çıkarlar) ile KSS perspektifinden tedarikçi değerlendirmesinden sorumlu departman arasında var olabilecek iç hedef çatışmalarının çözümüne bağlı değildir. Bu tür çatışmalar üzerinde ilgili tüm departmanların katılımıyla anlaşmaya varılmalıdır.

4. Değerlendirme kriterlerini tanımlayın

Tedarik zincirindeki tüm aşamaları dikkate alarak bu kriterlerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi için bir risk matrisi uygundur. Önceliklendirme, tedarikçi denetimi için uygun olan önlem veya araçların türünü belirler.

5. Doğrulama prosedürlerini tanımlayın

Tedarikçiler uygunluklarına göre görevlendirildikten sonra, risk matrisinden elde edilen sonuçlar dahil edilerek denetim veya doğrulama prosedürü ve denetimin konusu belirlenir. Davranış Kuralları, şirkete kendini açıklama veya çevrimiçi bir portal aracılığıyla kendini açıklama, belgeye dayalı denetim olarak uygundur.

Denetimlere dayalı değerlendirme aşağıdakilerden birine göre yapılabilir:

 • Sektörler arası standartlar (IQNet SR 10, SA8000 vb.)
 • Sektör çözümleri (SEDEX, TfS vb.)
 • Şirkete özel bir KSS Risk Değerlendirmesinde önemlilik analizi temelinde belirlenen konuları içeren, müşteri tarafından geliştirilen gereksinimler listesi

6. Seçilen doğrulama prosedürü için tedarikçileri kazanmak

Önlemlerin başarılı bir şekilde uygulanması, tedarikçilerin sürdürülebilirlik konularını anlamalarına, güç dengesine ve üzerinde anlaşmaya varılan iş hacmine bağlıdır. Bu nedenle, tedarikçi işbirliği için bir strateji geliştirmek ve özellikle soruları yanıtlayabilmek ve çekinceleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışmanın faydalarını açıkça göstermek önemlidir.

7. Tedarikçileri Denetleyin

Denetimin konusu, 4. adımda tanımlanan sürdürülebilirlik konuları veya KSS standartlarıdır. Denetim, 5. adımda tanımlanan yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. Denetimin yoğunluğuna bağlı olarak, tüm aralığı kapsayabilir, yani belge incelemesi, fabrika denetimi, görüşmeler vb. Denetim zamanında yapılmalıdır. Prensip olarak, tedarikçi tarafından belirlenen gereksinimlerin zamanında yerine getirilmesine özen gösterilmelidir. Bu, özellikle tedarikçinin bir denetim yöntemi için aktif hale gelmesi gerekiyorsa önemlidir.

8. Sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi

Doğrulamalardan elde edilen sonuçlar, riskler, endüstri, konular, kıyaslama/en iyi uygulama, sıcak noktalar veya ülkeler gibi yönlere atanabilir. Değerlendirme, tedarikçi(ler)i daha da geliştirmek için kullanılabilir. Sonuçların değerlendirilmesi ve etkin izleme için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalı veya uygulanmalıdır.

 • Sapmaları tanımlayın (uygunsuzluklar)
 • Gelişmekte olan ülkelerdeki sorunlara dikkat edin
 • Düzeltici eylemleri belirleyin ve eşlik edin
 • Yükseltme süreci geliştirin
 • Tedarikçiler geliştirin
 • İlerlemeyi ölçün, sonuçları tartışın
 • Anahtar figürleri kullanın

 

İpucu: ISO 9001'in tedarikçi değerlendirmesi için gerekenler

Kalite yönetimi için uluslararası kabul görmüş standart, tedarikçilerle ilişkiler için de önlemler gerektirir. Dış tedarikçiler ve tedarikçi değerlendirmesi konularıyla ilgili ISO 9001'deki standart bölümlerden bir bölüm aşağıda verilmiştir:

 • Kuruluşu ve bağlamını anlamak (bölüm 4.1)
 • İlgili tarafların gereksinimleri ve beklentilerini anlamak (Bölüm 4.2)
 • Riskler ve fırsatlarla başa çıkmak için önlemler (bölüm 6.1)
 • Dışarıdan sağlanan süreçleri, ürünleri ve hizmetleri yönetme (Bölüm 8.4 ve Ek A.8)
 • Risk temelli düşünme (Ek A.4)

 

Sonuç: Sürdürülebilirlik açısından tedarikçi değerlendirmesi

Tedarikçi yönetiminde, mevzuatın bir itici güç olarak önem kazanmaya devam ettiği ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirlik, alanında kademeli bir geçiş ile karakterizedir. Gelişme, finansal olmayan kilit rakamlara ilişkin raporlama yükümlülüğü gibi düzenlemelerinden, özellikle durum tespiti yükümlülüklerine odaklanarak sürdürülebilirlik konularının sistematik olarak kapsanmasına kadar uzanmaktadır.

Birçok gönüllü sürdürülebilirlik girişimi ve kriterleri de giderek artan bir şekilde zorunlu, doğrulanabilir ve uygulanabilir düzenlemelerle değiştiriliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde (SKH) listelenen Birleşmiş Milletler hedefleri gibi hedefler, güçlü bir tavsiye niteliğindedir. Öte yandan, kimya endüstrisinden "Together for Sustainability (TfS)" veya sürdürülebilirlik katılımında daha fazla şeffaflık için veri platformlarından biri olan SEDEX gibi sektörle ilgili girişimler, müşteri gereksinimleri nedeniyle tedarikçiler için genellikle zorunludur.

DQS: Sizin için ne yapabiliriz

Yönetim sistemleri ve süreçleri için uluslararası kabul görmüş bir sertifika sağlayıcı olarak DQS, yılda 30.000 günden fazla denetim yapar. İddiamız, denetim soru listelerinin bittiği yerde başlıyor: Sözümüze güvenin! Sizinle konuşmayı dört gözle bekliyoruz. Denetimlerimizin performansının ve kalitesinin neye dayandığını göstermekten mutluluk duyacağız.

 • Dürüstlük ve endüstri deneyimine sahip yetkin denetçiler
 • Kuruluşunuza ve yönetim sisteminize uygun, size özel çözümler
 • Potansiyel zayıflıkların ve risklerin tespiti
 • Objektif, anlaşılır sonuçlar ve önemli karar verme yardımcıları
 • Yüksek pazar kabulüne sahip uluslararası kabul görmüş sertifikalar
 • Alınan önlemlerin etkinlik kontrolleri de dahil olmak üzere denetim/analiz sonuçlarının takibi
 • Bireysel geliştirme, soru listelerinin ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması
audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

DQS Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçi denetimlerimiz şu soruya odaklanıyor: Pazar, müşteriler ve ilgili taraflarınız sürdürülebilirlik açısından sizden ne talep ediyor? Birlikte keşfetmek ve geliştirmek için buradayız...

Yazar
Altan Dayankaç

DQS ürün yöneticisi ve birçok sürdürülebilirlik, iklim, çevre ve iş güvenliği konularında uzman. Altan Dayankaç ayrıca çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurullarında ve çok sayıda mesleki etkinlikte yazar ve sunucu olarak uzmanlığını ortaya koymaktadır.

Loading...