SEDEX Denetimi

SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Değişimi) veri tabanı, tedarik zincirinde etik olarak sürdürülebilir üretim hakkında bilgi paylaşımı sağlayan dünyaca ünlü bir platformdur. SEDEX veri tabanı, üyelerin tedarikçi yönetimini desteklemesini ve bilgi alışverişi yoluyla riski azaltmasını sağlar. Böylece etik açıdan sorumlu iş uygulamalarında iyileştirme sağlanır.

Çalışma koşulları ve insan hakları için yüksek standartlara uygunluk

Potansiyel ortaklar için sosyal taahhüdün şeffaflığı

Uluslararası kabul gören bir veri tabanında bilgi alışverişi

Değer zinciri boyunca sorumlu iş uygulamaları

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

SEDEX hakkında

SEDEX (Tedarikçi Etik Veri Değişimi), tedarik zincirinde sürdürülebilirlik için en büyük platformu temsil eder. Bu platformdaki bilgiler, tescilli bir denetim formatı olan SEDEX Üyeleri Etik Ticaret Denetimine (SMETA denetimi) dayanmaktadır. İnsan hakları, işçi hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, iş etiği gibi konular çalışan haklarına odaklanılarak sorgulanmaktadır.

Aynı zamanda SMETA, bilgilerin anlamlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak için tek tip bir raporlama formatı belirler. SMETA denetiminiz sonucunda hazırlanan denetim raporu, SEDEX veri tabanına gönderilir. Uluslararası alanda tanınan bu platform, sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumlulukta şeffaflığa önemli bir katkı sağlamakta ve SEDEX üyelerini tedarikçi yönetimi ve risk azaltma konularında desteklemektedir.

ETI Kodu (Etik Ticaret Girişimi) denetimler için temel teşkil eder. Genellikle, bir SEDEX denetiminin itici gücü tedarikçinin müşterisinden gelir. Prosedür gereği Öz Değerlendirme Anketi (SAQ) doldurulmalıdır.

Daha fazla göster
Daha az göster
Welche Arten
Loading...

SEDEX üyelik kategorileri nelerdir?

Şirketler, SEDEX veri tabanına türlerine göre A, B veya AB Üyesi olarak kayıt olurlar.

  • A Üyeleri: Tedarik zincirinin sonudur, genellikle tedarikçilerini SEDEX aracılığıyla yönetmek isteyen perakendeciler.
  • B Üyeleri: Genellikle tedarik zincirinin başındaki üreticilerdir, sürdürülebilirlik performanslarına ilişkin verileri alıcılarıyla paylaşmaları istenir.
  • AB Üyeleri: Tedarik zincirinin ortasındaki işlem yapanlar ve tüccarlardır. Bir yandan tedarikçilerinden bilgi alıyorlar, bir yandan da müşterilerine sürdürülebilirlik performansları hakkında bilgi verirler.
Daha fazla göster
Daha az göster
Mehrwert
Loading...

SEDEX denetimine neden ihtiyacım var?

Dünya çapında 30.000'den fazla üyesi olan SEDEX topluluğuna üye olarak tedarikçi ve/veya müşterilerinize, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik açısından SMETA kataloğunun en iyi uygulama gereksinimlerini karşıladığınızın güvencesini sağlarsınız.

SMETA yönergelerine göre SEDEX denetimi geçiren ve bu bilgileri veri tabanında paylaşan firmalar, müşterilerine üretimde etik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerine saygı duyduklarını gösterebilirler. Öte yandan müşteriler, tedarik zincirlerini bu ilkelere göre etkin bir şekilde yönetme ve böylece risklerini azaltma fırsatı yakalarlar.

Daha fazla göster
Daha az göster
Partner
Loading...

SEDEX denetim partneriniz: DQS

DQS, Affiliate Audit Company (AAC) olarak adlandırılan SEDEX sisteminin bir parçasıdır. Bu bize SMETA kataloğuna göre dünya çapında SEDEX denetimleri yapma ve bunları merkezi olarak yönetme hakkı verir. SEDEX denetiminizin temeli, değerlendirilecek tüm sahalar için yapacağınız öz değerlendirme olacaktır.

Business28.png
Loading...

SEDEX denetim süreci

Halihazırda kayıtlı bir SEDEX üyesi sizi bir SMETA denetimine davet edebilir. Bunu yaparak, denetlenmeyi kabul etmiş olursunuz. Ayrıca SEDEX'e bir ücret karşılığında kayıt veya üye olmanız gerekmektedir.

Üyeliği, DQS olarak bilgilerinizin SMETA kataloğu kriterlerine uygunluğunu kontrol ettiğimiz yerinde denetim izler. Aynı zamanda, denetçilerimiz eksiklikleri kaydeder ve uygun önlemlerle belirlenen iyileştirme potansiyelini uygulamak için sizinle birlikte bir konsept geliştirir.

Denetiminizin bulguları, SEDEX veri tabanında yayınlanmak üzere ayrıntılı bir rapor üretmek için kullanılır. Orada müşterinize denetim sonuçları hakkında fikir verebilir ve böylece müşteri gereksinimlerini kanıtlanabilir bir şekilde karşılayabilirsiniz.

SMETA denetimi, sertifikasyon programı değildir. Bir sonraki denetimin yapılıp yapılmaması ve ne zaman yapılması gerektiği, müşterilerinizin gereksinimlerine bağlıdır.

Banking13.png
Loading...

SEDEX SMETA denetimi maliyeti nedir?

SEDEX SMETA denetiminin maliyeti öncelikle şirketin büyüklüğüne bağlıdır. Şirketinizi herhangi bir yükümlülük altında bırakmadan özgün bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız.

Business2.png
Loading...

DQS'in size sunabilecekleri

  • DQS, SEDEX Affiliate Audit Companies ve APSCA girişimi üyesidir
  • Dünya çapında, çok kültürlü uzmanlık
  • Yerel pazar hakkında bilgi sahibi, sektör deneyimine sahip uzmanlar
  • Belgelendirme sürecinde kişisel, kesintisiz destek - bölgesel, ulusal ve uluslararası
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Teklif isteyin

Sueda Tuncal ile şimdi iletişime geçin.

SEDEX SMETA belgelendirme sürecinde sizlere destek olmaktan ve şirketinize özel bir teklif sunmaktan memnuniyet duyarız.