Naleving van wettelijke verplichtingen door het topmanagement of de werkgever is een absolute voorwaarde voor serieus en duurzaam succesvol zakendoen - ook op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Dit geldt voor alle soorten verplichtingen die een bedrijf is aangegaan buiten de wettelijke beperkingen en voorschriften om, zoals de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk. Voorwaarde hiervoor is de identificatie van al deze verplichtingen en een consequente evaluatie van de naleving - ook voor leidinggevenden - een belangrijk onderwerp om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Loading...

De internationaal erkende ISO 45001-norm richt zich op onderwerpen en maatregelen in het bedrijf die relevant zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk (OHS) - en dus ook voor alle werknemers. Het gaat in de eerste plaats om het vastleggen van wettelijke verplichtingen in verband met veiligheid op het werk. Het doel: op die manier verantwoordelijkheid nemen, actie ondernemen en de gevaren voor de werknemers tot een minimum beperken. Organisaties worden zo in staat gesteld om hiaten in hun beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk te dichten en te voldoen aan hun verantwoordelijkheden op het gebied van naleving.

"Naleving van wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk is een belangrijke eis van ISO 45001."

Een belangrijk deelaspect hier: met het oog op een geïntegreerd managementsysteem of de integratie van alle OHS-onderwerpen in de algemene bedrijfsprocessen die door ISO 45001 worden vereist, is het noodzakelijk om hoe dan ook te zorgen voor een uitgebreide naleving. Dit is de enige manier om ernstige schade als gevolg van tekortkomingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk uit te sluiten. Het vaststellen en naleven van wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk is een must.

Welke rol speelt ISO 45001 met betrekking tot naleving?

De norm voor gezondheid en veiligheid op het werk biedt waardevolle richtlijnen voor het beoordelen van wettelijke verplichtingen. Het stelt organisaties in staat lacunes in de naleving te dichten.

Loading...

Whitepaper

ISO 45001 - Gezondheid en veiligheid op het werk en compliance

  • Naleving: Focus op arbo-relevante onderwerpen
  • Wat te doen bij niet-naleving?
  • Zeven stappen om ISO 45001 te implementeren

Gezondheid en veiligheid op het werk en naleving - een voorbeeld op het gebied van communicatie

In een noodsituatie kan het nodig zijn reddingsdiensten te waarschuwen. Als de waarschuwingsprocedures duidelijk zijn gedefinieerd, kan dit levensreddend zijn voor de betrokkenen. Sommige noodsituaties, bijvoorbeeld het vrijkomen van verontreinigende stoffen in het milieu, vereisen echter niet alleen een snelle en gecoördineerde alarmering van de reddingsdiensten. Zij vereisen meestal ook een onmiddellijke kennisgeving aan de verantwoordelijke instantie. Dit om de bescherming en de veiligheid van de bevolking en het milieu te waarborgen. Indien kennisgeving vereist is, moet het bedrijf dus precies weten welke instantie of andere belanghebbende partij in kennis moet worden gesteld en onder welke omstandigheden.

In dit verband is het in deze tijd ook van belang dat er een duidelijke regeling is voor de uitwisseling van informatie met diverse media. Incidenten en/of noodsituaties hebben doorgaans altijd de grote belangstelling van de media. Naast de lokale autoriteiten vragen pers, televisie en sociale media snel om relevante informatie. Hier is het essentieel om te regelen wie communiceert. Als dit in een noodsituatie voor iedere werknemer mogelijk is, kunnen onjuiste indrukken worden weergegeven die het bedrijf schade berokkenen. Conclusie: Er moet op een betrouwbare manier worden vastgelegd wie intern en extern moet communiceren, over wat, wanneer, met wie en hoe. De OHS-norm stelt ook een aantal eisen aan de inhoud van de informatie en de communicatieprocessen zelf.

ISO 45001 - De nieuwe norm voor veiligheid en gezondheid op het werk

ISO 45001 werd in maart 2018 gepubliceerd na vijf jaar ontwikkeling en zal in 2021 de Britse norm BS OHSAS 18001 vervangen. De nieuwe norm verheft veiligheid en gezondheid op het werk (OHS) aanzienlijk meer tot de status van een strategisch belangrijke managementkwestie en biedt een geschikt kader voor de voortdurende verbetering ervan. De focus ligt op een van de belangrijkste belanghebbenden van uw bedrijf: uw werknemers.

ISO 45001:2018-06 - Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk - Eisen met richtlijnen voor gebruik (ISO 45001:2018); Bron: ISO.

Eenvoudige integratie in een bestaand managementsysteem

De ISO-norm volgt de gemeenschappelijke basisstructuur (High Level Structure / HLS) met kernteksten, termen en definities zoals toegepast in alle ISO-managementsysteemnormen die sinds 2012 zijn herzien. Dit betekent dat het onderwerp veiligheid en gezondheid op het werk nu voor het eerst op holistische wijze kan worden geïntegreerd in een bestaand managementsysteem, bv. ISO 9001 of ISO 14001. Dit heeft vele voordelen: Bovenal helpt een geïntegreerd managementsysteem tegenstrijdige doelstellingen en doublures van parallelle managementsystemen te voorkomen, middelen te bundelen en tegelijkertijd synergie-effecten te bereiken.

Het geïntegreerde beheersysteem - geaudit met toegevoegde waarde

De gecombineerde, gelijktijdige audit van volledig geïntegreerde managementsystemen biedt bedrijven tal van mogelijkheden. Met themaoverschrijdende audits kunnen synergieën worden benut en tegelijkertijd interacties, maar ook tegenstrijdigheden tussen de verschillende vakgebieden worden opgespoord. Dit vereist een goed gecoördineerde, gerichte auditplanning tussen alle betrokken partijen.

Om de voordelen voor onze klanten te vergroten, richten wij ons bij de selectie en opleiding van onze auditors op hun meervoudige kwalificaties: DQS-auditors bestrijken gemiddeld ten minste drie reeksen regels.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.
Zonder verplichting en kosteloos.

Belangrijke mededeling: ISO 45001 heeft BS OHSAS 18001 vervangen

Sinds 30 september 2021 vervangt ISO 45001 de Britse norm die al meer dan 20 jaar relevant was voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk.

Bedrijven die een gecertificeerd kwaliteits- en/of milieubeheersysteem hebben, zijn over het algemeen bekend met het proces en de overgangsperioden die door het International Accreditation Forum (IAF) zijn vastgesteld. Net als voor de herziening van de twee ISO-normen is voor de overgang een overgangsperiode van drie jaar vastgesteld. Deze zou oorspronkelijk op 11 maart 2021 aflopen, maar werd door de IAF met zes maanden verlengd vanwege de Covid 19-crisis. Nu hebben alle BS OHSAS 18001-certificaten hun geldigheid verloren. De oude norm is achterhaald.

Auteur
Altan Dayankac

DQS-productmanager en -expert op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en veiligheid op het werk. Altan Dayankac draagt ook zijn expertise bij als auteur en presentator in milieu- en arbo-commissies en op tal van professionele evenementen.

Loading...