Toen NEPTUN WERFT, het scheepsbouwbedrijf met de langste traditie in Mecklenburg-Vorpommern en tegenwoordig bijna 600 medewerkers, voor de uitdaging stond om tegelijkertijd twee nieuwe managementsystemen in te voeren, was deze verdere ontwikkeling van het geïntegreerde managementsysteem een beslissing met verstrekkende gevolgen. Dit is ook de mening van Manfred Ossevorth, bedrijfsleider van NEPTUN WERFT in Warnemünde. Met de invoering van nieuwe managementsystemen voor milieu (DIN EN ISO 14001) en veiligheid en gezondheid op het werk (DIN ISO 45001) documenteert de scheepswerf dat zij veilige werkplekken biedt, verantwoordelijkheid neemt voor het milieu en duurzame producten vervaardigt. 

Loading...

Bij de verdere ontwikkeling van het geïntegreerde managementsysteem zijn gecertificeerde managementsystemen volgens ISO-normen, te beginnen met bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement (QM) en uitgebreid tot milieu, arbeidsveiligheid en energie, betrouwbare relingen voor het vaststellen en bereiken van economische en ecologische doelen. Externe audits van deze systemen en processen zijn op hun beurt de graadmeter voor de goede werking van het managementsysteem. Dit samenspel van strategische beslissingen en externe beoordelingen bewijst ook zijn waarde bij de invoering van nieuwe managementsystemen bij NEPTUN WERFT.

Naast Manfred Ossevorth in de bedrijfsleiding is Dr. Moritz Achilles de drijvende kracht achter het geïntegreerde managementsysteem. Als hoofd van de afdeling Geïntegreerd Managementsysteem van NEPTUN WERFT staat het duurzame beheer van mensen en middelen hoog op zijn agenda.

Duurzame processen voor duurzame producten

Bij de invoering, het gebruik en de verdere ontwikkeling van het geïntegreerde managementsysteem zouden duurzame processen en milieuvriendelijke en grondstofbesparende procedures ook moeten leiden tot de productie van innovatieve en duurzame producten. Achilles benadrukt dit in het interview en verwijst naar de "AIDAnova", die de "Blauwe Engel" kreeg op grond van zijn nieuwe aandrijfsysteem op basis van vloeibaar aardgas (LNG).

whitepaper-dqs-iso-45001-fuehrung-und-verpflichtung
Loading...

Whitepaper over ISO 45001: leiderschap en betrokkenheid

Topmanagement als sleutel tot de effectiviteit van een arbomanagementsysteem

  • Zorgplicht 
  • Een cultuur van vertrouwen opbouwen
  • Klassieke (arbo)tekortkomingen

NEPTUN WERFT en MEYER WERFT zijn wereldwijd de eerste scheepsbouwers die de geavanceerde en milieuvriendelijke LNG-technologie voor dergelijke schepen gebruiken.

Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd managementsysteem: bijzondere uitdagingen voor audits

Stefan Hajek is een jarenlange en ervaren DQS-auditor voor o.a. milieubescherming en arbeidsveiligheid. En hij is hoofd van de DQS-auditteams in Rostock en Papenburg. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het auditplan en de auditdoelstellingen bij de externe audit. Op de vraag in het interview of de audit bij NEPTUN WERFT soms verder ging dan zijn normale dagelijkse werk, trekt hij een interessante vergelijking.

Het bouwen van een schip is net zo complex als het bouwen van een hele stad, zegt Hajek. Zelfs de scheepswerf is een stad in het klein. En dat leidt natuurlijk tot bijzondere uitdagingen voor de medewerkers en het management van het bedrijf (inclusief interne audits). Maar ook voor het auditplan en de audit zelf. Een uitdaging voor de systeemaudits, waar overigens alle deelnemers veel profijt van hebben gehad.

Een audit is geen inspectie

"Wij hebben met name geprofiteerd van de grondige kennis van het auditteam", zegt Dr. Moritz Achilles. Hij onderstreept daarmee een belangrijk kenmerk van DQS-audits. Een audit bij DQS is geen inspectie, maar een gesprek over de verdere ontwikkeling van het geïntegreerde managementsysteem in een sfeer waarin men leert.

DQS-directeur Markus Bleher ziet dit als een bevestiging van zijn eigen aanspraak op uitstekende audits:

Loading...

De "Grote vijf" van managementsysteemnormen

& de High Level Structure

Infographics over ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en ISO 50001

Over veiligheidsmanagement op het werk zegt Ossevorth verder: "Zo verminderen we het aantal arbeidsongevallen en garanderen we een hoge productkwaliteit. Daardoor profileren wij ons als een aantrekkelijke werkgever voor specialisten en leidinggevenden."

 

Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd managementsysteem

De invoering en verdere ontwikkeling van een bedrijfsspecifiek geïntegreerd managementsysteem (IMS) heeft vele voordelen. Bovenal helpt een IMS tegenstrijdige doelstellingen en doublures van parallelle managementsystemen te voorkomen. Het is ontworpen om middelen te bundelen en tegelijkertijd synergie-effecten te bereiken. Organisaties waarvan het managementsysteem - b.v. volgens ISO 9001 - gebaseerd is op de High Level Structure hebben een merkbaar voordeel wanneer het gaat om het integreren en implementeren van verdere, normoverschrijdende eisen.

 

Het belangrijkste doel van een DQS-audit is het permanent verbeteren en verder ontwikkelen van de organisatie, aldus Bleher. Om dat te kunnen doen, zegt hij, moeten DQS-auditors kennis van zaken hebben. Maar ze moeten ook buiten de gebaande paden denken in hun auditprogramma om de doelstellingen van het bedrijf te helpen bereiken.

Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd managementsysteem: voorbeeldige inzet

Lof voor de invoering van de nieuwe managementsystemen - ISO 14001 en ISO 45001 - komt ook van de deelstaatregering in Mecklenburg-Vorpommern. Ter gelegenheid van de certificaatoverhandiging op 9 december 2019 benadrukte Dr. Stefan Rudolph, staatssecretaris in het ministerie van Economie, Arbeid en Gezondheid, dat NEPTUN WERFT een voorbeeldige inzet heeft getoond en de certificeringen door onvermoeibaar werken heeft verdiend.

Volgens Rudolph maakt de toewijding aan de medewerkers - naast de spannende taken zelf - NEPTUN WERFT tot een aantrekkelijke en gewilde werkgever in de hele regio.

"Onze medewerkers zijn ons meest waardevolle bezit", bevestigt NEPTUN-directeur Manfred Ossevorth. "Het is door hen dat onze producten hun topkwaliteit bereiken. Het is daarom een persoonlijke zorg van ons om de hoogst mogelijke veiligheidsnormen te waarborgen door middel van preventieve maatregelen en voortdurende verbetering."

Heeft u een vraag?

Contacteer ons en we helpen u graag verder.

Con­tac­teer ons

Belangrijke informatie: BS OHSAS wordt volledig vervangen door ISO 45001

Op 30 september 2021 werd de Britse norm OHSAS 18001, die al meer dan 20 jaar relevant is voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk, vervangen door ISO 45001.

Organisaties die een gecertificeerd managementsysteem hebben, zijn over het algemeen bekend met de vervangingsprocedure en de overgangsperioden die door het International Accreditation Forum (IAF) zijn vastgesteld. Net als bij de herziening van zowel ISO 9001 als ISO 14001 werd voor de overgang een overgangsperiode van drie jaar vastgesteld. Deze zou oorspronkelijk op 11 maart 2021 aflopen, maar werd door de IAF met zes maanden verlengd vanwege de Covid 19-pandemie. Nu hebben alle certificaten volgens BS OHSAS 18001 hun geldigheid verloren. De oude norm is achterhaald.

In principe had DQS vorig jaar nog certificeringen volgens de oude norm uitgevoerd - maar slechts tot 30 september 2020. Na die datum waren de financiële kosten van de certificering niet meer te verantwoorden.

 

DQS: Simply leveraging Quality.

Sinds de oprichting in 1985 als eerste Duitse certificeerder van managementsystemen zet DQS zich in voor het duurzame succes van haar klanten. Met waardetoevoegende audits en klantgerichte concepten begeleiden wij organisaties op hun weg naar business excellence.

Vooral de gecombineerde, gelijktijdige audit van volledig geïntegreerde managementsystemen biedt talrijke mogelijkheden, omdat door de themaoverschrijdende beoordeling synergieën kunnen worden benut en tegelijkertijd interacties, maar ook tegenstrijdigheden tussen de verschillende thema's kunnen worden geïdentificeerd. Om de voordelen voor onze klanten met geïntegreerde managementsystemen te vergroten, richten wij ons bij de selectie en opleiding van onze auditors op hun meervoudige kwalificaties: DQS-auditors bestrijken gemiddeld minstens drie reeksen voorschriften. Houdt u ons aan ons woord. Wij verheugen ons op een gesprek met u.

Auteur
Matthias Vogel

Matthias Vogel is sinds 2010 perschef bij DQS GmbH en verantwoordelijk voor technische publicaties. Als Senior Content Manager is hij medeverantwoordelijk voor het vinden van onderwerpen voor de Duitstalige DQS blog "DQS in Dialogue", voor de coördinatie met auteurs, en voor redactioneel werk. Matthias Vogel is de redacteur van de regelmatig verschijnende DQS nieuwsbrief "DQS Update" en voorziet u daarmee van informatie en kennis over audits en certificering. Hij is ook programmamanager en moderator van de DQS "Customer Day" evenementen en co-moderator van de virtuele "Digital Quality Space" conferenties.

Loading...

Relevante artikelen en gebeurtenissen

Misschien bent u ook hierin geïnteresseerd 
Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Veiligheid op het werk vereist communicatie - belangrijke vragen en antwoorden

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Gezondheid en veiligheid op het werk en naleving: de leemtes opvullen

Blog
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Management van veiligheid en gezondheid op het werk - systematisch doeltreffend