När NEPTUN WERFT, varvsföretaget med den längsta traditionen i Mecklenburg-Vorpommern och idag nästan 600 anställda, stod inför utmaningen att införa två nya ledningssystem samtidigt, var denna vidareutveckling av det integrerade ledningssystemet ett beslut med långtgående konsekvenser. Det anser också Manfred Ossevorth, VD för NEPTUN WERFT i Warnemünde. Med införandet av nya ledningssystem för miljö (DIN EN ISO 14001) och arbetsmiljö (DIN ISO 45001) dokumenterar varvet att det erbjuder säkra arbetsplatser, tar ansvar för miljön och tillverkar hållbara produkter. Intervjuer om detta ämne i DQS-videon.

Loading...

I den fortsatta utvecklingen av det integrerade ledningssystemet är certifierade ledningssystem enligt ISO-standarder, som till exempel börjar med kvalitetsledning (QM) och sträcker sig till miljöledning, arbetssäkerhet och energi, tillförlitliga ledstänger för att fastställa och uppnå ekonomiska och ekologiska mål. Externa revisioner av dessa system och processer är i sin tur ett mått på om ledningssystemet fungerar. Detta samspel mellan strategiska beslut och externa bedömningar har också visat sig fungera vid införandet av nya ledningssystem i NEPTUN WERFT.

Förutom Manfred Ossevorth i företagsledningen är Dr. Moritz Achilles den drivande kraften bakom det integrerade ledningssystemet. Som chef för NEPTUN WERFT:s avdelning för integrerade ledningssystem står hållbar förvaltning av människor och resurser högt på hans agenda.

Hållbara processer för hållbara produkter

Under införandet, driften och vidareutvecklingen av det integrerade ledningssystemet måste hållbara processer samt miljövänliga och resurssparande förfaranden också leda till att innovativa och hållbara produkter tillverkas. Achilles betonar detta i intervjun och hänvisar till "AIDAnova", som tilldelades "Blå ängeln" på grund av sitt nya framdrivningssystem med flytande naturgas (LNG).

NEPTUN WERFT och MEYER WERFT är faktiskt de första varvsbolagen i världen som använder den sofistikerade och miljövänliga LNG-tekniken för sådana fartyg.

Vidareutveckling av ett integrerat ledningssystem: särskilda utmaningar för revisioner

Stefan Hajek är en mångårig och erfaren DQS-revisor för bland annat miljöskydd och arbetssäkerhet. Och han är chef för DQS-revisionsgrupperna i Rostock och Papenburg. Som sådan ansvarar han för revisionsplanen och revisionsmålen i den externa revisionen. På frågan i intervjun om revisionen hos NEPTUN WERFT ibland gick utöver hans normala vardagsarbete drar han en intressant jämförelse.

Att bygga ett fartyg är lika komplext som att bygga en hel stad, säger Hajek. Till och med varvet är en stad i miniatyr. Och det leder naturligtvis till särskilda utmaningar för de anställda och företagets ledning (inklusive internrevisioner). Men också för revisionsplanen och själva revisionen. En utmaning för systemrevisionerna, som för övrigt alla deltagare har dragit stor nytta av.

En revision är inte en inspektion

"Vi har särskilt dragit nytta av revisionsteamets djupa kunskaper", säger Dr. Moritz Achilles. Han betonar därmed en viktig egenskap hos DQS-revisionerna. En revision med DQS är inte en inspektion, utan en diskussion om den fortsatta utvecklingen av det integrerade ledningssystemet i en atmosfär där man lär sig.

DQS verkställande direktör Markus Bleher ser detta som en bekräftelse på sitt eget krav på utmärkta revisioner:

Huvudmålet med en DQS-revision är att ständigt förbättra och vidareutveckla organisationen, säger Bleher. För att göra det, säger han, måste DQS-revisorerna vara kunniga. Men de måste också tänka utanför boxen i sitt revisionsprogram för att bidra till att uppnå företagets mål.

Vidareutveckling av ett integrerat ledningssystem: exemplariskt engagemang

Lovord för införandet av nya ledningssystem - ISO 14001 och ISO 45001 - kommer också från delstatsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern. Vid certifikatsöverlämnandet den 9 december 2019 betonade Dr. Stefan Rudolph, statssekreterare i ministeriet för ekonomi, arbete och hälsa, att NEPTUN WERFT har visat ett exemplariskt engagemang och förtjänat certifieringarna genom outtröttligt arbete.

Enligt Rudolph gör engagemanget för medarbetarna - utöver de spännande uppgifterna i sig - NEPTUN WERFT till en attraktiv och eftertraktad arbetsgivare i hela regionen.

"Våra anställda är vår mest värdefulla tillgång", bekräftar NEPTUNs verkställande direktör Manfred Ossevorth. "Det är genom dem som våra produkter får sin högsta kvalitet. Det är därför en personlig angelägenhet för oss att garantera högsta möjliga säkerhetsstandard genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar."

När det gäller hantering av arbetssäkerhet säger Ossevorth vidare: "Vi minskar därmed antalet arbetsolyckor och säkerställer hög produktkvalitet. På så sätt presenterar vi oss som en attraktiv arbetsgivare för specialister och chefer."

Vidareutveckling av ett integrerat ledningssystem

Införandet och vidareutvecklingen av ett företagsspecifikt integrerat ledningssystem (IMS) har många fördelar. Framför allt bidrar ett IMS till att undvika målkonflikter och överlappningar av parallella ledningssystem. Det är utformat för att samla resurser och samtidigt uppnå synergieffekter. Organisationer vars ledningssystem - t.ex. enligt ISO 9001 - bygger på High Level Structure har en märkbar fördel när det gäller att integrera och genomföra ytterligare, standardöverskridande krav.

Viktig information: BS OHSAS har helt ersatts av ISO 45001.

Den 30 september 2021 ersattes den brittiska standarden OHSAS 18001, som har varit relevant för arbetsmiljöhantering i mer än 20 år, av ISO 45001.

Organisationer som har ett certifierat ledningssystem är i allmänhet bekanta med ersättningsförfarandet och de övergångsperioder som fastställts av International Accreditation Forum (IAF). Liksom vid revideringen av både ISO 9001 och ISO 14001 fastställdes en treårig övergångsperiod för övergången. Den skulle ursprungligen ha löpt ut den 11 mars 2021, men förlängdes med sex månader av IAF på grund av pandemin Covid 19. Nu har alla certifikat enligt BS OHSAS 18001 förlorat sin giltighet. Den gamla standarden har ersatts.

I princip hade DQS fortfarande genomfört certifieringar enligt den gamla standarden förra året - men bara fram till den 30 september 2020. Efter det datumet var den ekonomiska kostnaden för certifieringen inte längre försvarbar.

DQS: DQS: Att helt enkelt utnyttja kvalitet.

Sedan grundandet 1985 som den första tyska certifieraren av ledningssystem har DQS engagerat sig för kundernas hållbara framgång. Med värdeskapande revisioner och kundorienterade koncept följer vi organisationer hela vägen till affärsmässighet.

Särskilt den kombinerade, samtidiga revisionen av helt integrerade ledningssystem erbjuder många möjligheter, eftersom den ämnesövergripande bedömningen gör det möjligt att utnyttja synergieffekter och samtidigt interaktioner, men också motsättningar mellan de olika ämnena kan identifieras. För att öka fördelarna för våra kunder med integrerade ledningssystem fokuserar vi på deras mångsidiga kvalifikationer när vi väljer ut och utbildar våra revisorer: DQS-revisorer täcker i genomsnitt minst tre uppsättningar av bestämmelser. Ta oss på orden. Vi ser fram emot att prata med dig.

Författare
Matthias Vogel

Seit 2010 ist Matthias Vogel Pressesprecher der DQS GmbH und verantwortlich für die Fachpresse. Als Senior Content Manager ist er mitverantwortlich für die Themenfindung des DQS Blogs „DQS im Dialog“, für die Abstimmung mit Autor*innen und für die Textredaktion. Matthias Vogel ist Herausgeber des regelmäßig erscheinenden DQS–Newsletters „DQS Update“ und versorgt Sie so mit Informationen und Wissensangeboten rund um Audits und Zertifizierung. Außerdem ist er Programmleiter und Moderator der DQS-Kundentage und moderiert als Co-Moderator die virtuellen Konferenzen "Digital Quality Space".

Loading...