Een adequate aanpak van de klimaatverandering is een dringende en alomtegenwoordige uitdaging die niet alleen beleidsmakers aangaat, maar ook bedrijven van elke omvang. De ISO 14091-norm helpt bedrijven om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Hieronder hebben we alle belangrijke informatie voor u samengevat.

Terwijl de stijgende temperaturen van invloed zijn op de productieomstandigheden in de landbouw, hebben extreme weersomstandigheden gevolgen voor de infrastructuur en verstoren ze de toeleveringsketens - een ontwikkeling die veel bedrijven hoofdbrekens bezorgt.

Hoewel maatregelen die louter gericht zijn op het beperken van de klimaatverandering belangrijker zijn dan ooit tevoren, maakt de reeds vergevorderde aard van de trend het voor bedrijven noodzakelijk om zich aan te passen. Daarbij is het essentieel om te begrijpen en te beoordelen wat de risico's zijn en hoe vatbaar een bedrijf is voor schade.

Risico's van klimaatverandering beoordelen met ISO 14091

ISO 14091 "Aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering - Principes, eisen en richtsnoeren" helpt organisaties bij het beoordelen van de gevolgen van klimaatverandering en bij het ontwikkelen en uitvoeren van een risicobeoordeling waarmee huidige en toekomstige risico's van klimaatverandering kunnen worden geëvalueerd.

De norm biedt richtsnoeren voor het gebruik van screeningbeoordelingen en impactketens die een kwalitatieve en kwantitatieve analyse mogelijk maken. Deze informatie helpt bedrijven betere zakelijke beslissingen te nemen. De informatie, die op een internationaal consistente manier wordt gedocumenteerd, helpt ook bij de klimaatgerelateerde rapportage.

ISO 14091 is de nieuwste norm in de ISO 14090-reeks. Hij beschrijft de vele elementen van aanpassing aan de klimaatverandering, waaronder planning vooraf, planning van de aanpassing, uitvoering, toezicht en evaluatie, en rapportage en communicatie. U kunt deze norm hier downloaden.

Wat DQS voor u kan doen

DQS is uw partner voor verificatie en validatie van duurzaamheidsrapportage. Wij staan aan uw zijde - met vlotte auditplanning, ervaren auditors en diepgaande auditrapporten.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...