Odpowiednie podejście do zmian klimatycznych to pilne i wszechobecne wyzwanie, które dotyczy nie tylko decydentów, ale także przedsiębiorstw każdej wielkości. Norma ISO 14091 pomaga firmom dostosować się do zmian klimatycznych. Poniżej streściliśmy wszystkie ważne informacje dla Ciebie.

Podczas gdy rosnące temperatury wpływają na warunki produkcji rolnej, ekstremalne zjawiska pogodowe oddziałują na infrastrukturę i zakłócają łańcuchy dostaw - jest to zjawisko, które przyprawia o ból głowy wiele firm.

Chociaż środki mające na celu jedynie łagodzenie zmian klimatycznych są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, zaawansowany już charakter tego trendu sprawia, że przedsiębiorstwa muszą się do niego dostosować. W tym celu konieczne jest zrozumienie i ocena ryzyka oraz stopnia podatności firmy na szkody.

Ocena ryzyka związanego ze zmianami klimatu według ISO 14091

NormaISO 14091 "Adaptacja do skutków zmian klimatycznych - Zasady, wymagania i wytyczne" pomaga organizacjom ocenić wpływ zmian klimatycznych oraz opracować i wdrożyć ocenę ryzyka zdolną do oceny obecnych i przyszłych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi.

Norma zawiera wytyczne dotyczące stosowania ocen przesiewowych i łańcuchów wpływu, które umożliwiają analizę jakościową i ilościową. Informacje te pomagają firmom podejmować lepsze decyzje biznesowe. Informacje te, udokumentowane w sposób spójny w skali międzynarodowej, pomagają również w sprawozdawczości związanej z klimatem.

ISO 14091 to najnowsza norma z serii ISO 14090. Opisuje ona wiele elementów adaptacji do zmian klimatu, w tym planowanie wstępne, planowanie adaptacji, wdrażanie, monitorowanie i ocenę oraz raportowanie i komunikację. Normę tę można pobrać tutaj.

Co DQS może dla Ciebie zrobić

DQS jest Państwa partnerem w zakresie weryfikacji i walidacji raportowania zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy po Państwa stronie - z płynnym planowaniem audytu, doświadczonymi audytorami i dogłębnymi raportami z audytu.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...