Primerané riešenie zmeny klímy je naliehavou a všadeprítomnou výzvou, ktorá sa týka nielen tvorcov politík, ale aj podnikov všetkých veľkostí. Norma ISO 14091 pomáha podnikom prispôsobiť sa zmene klímy. Nižšie sme pre vás zhrnuli všetky dôležité informácie.

Zatiaľ čo rastúce teploty ovplyvňujú podmienky poľnohospodárskej výroby, extrémne výkyvy počasia majú vplyv na infraštruktúru a narúšajú dodávateľské reťazce - tento vývoj spôsobuje bolesti hlavy mnohým spoločnostiam.

Hoci opatrenia zamerané len na zmiernenie klimatických zmien sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, už pokročilý charakter tohto trendu si vyžaduje, aby sa spoločnosti prispôsobili. Pritom je nevyhnutné pochopiť a posúdiť, aké sú riziká a ako je spoločnosť náchylná na škody.

Posudzovanie rizík súvisiacich so zmenou klímy podľa normy ISO 14091

Norma ISO 14091 "Adaptácia na dôsledky zmeny klímy - Zásady, požiadavky a usmernenia" pomáha organizáciám posúdiť dôsledky zmeny klímy a vypracovať a zaviesť hodnotenie rizík schopné posúdiť súčasné a budúce riziká zmeny klímy.

Norma poskytuje návod na používanie skríningových hodnotení a reťazcov dopadov, ktoré umožňujú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu. Tieto informácie pomáhajú spoločnostiam prijímať lepšie obchodné rozhodnutia. Informácie zdokumentované medzinárodne konzistentným spôsobom pomáhajú aj pri podávaní správ týkajúcich sa klímy.

Norma ISO 14091 je najnovšou normou zo série ISO 14090. Opisuje mnohé prvky adaptácie na zmenu klímy vrátane predbežného plánovania, plánovania adaptácie, implementácie, monitorovania a hodnotenia a podávania správ a komunikácie. Túto normu si môžete stiahnuť tu.

Čo pre vás môže urobiť spoločnosť DQS

Spoločnosť DQS je vaším partnerom pre overovanie a validáciu správ o udržateľnosti. Sme na vašej strane - s bezproblémovým plánovaním auditu, skúsenými audítormi a hĺbkovými audítorskými správami.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...