Beter laat dan nooit: in juli 2017 heeft de Europese Commissie haar richtsnoeren voor de openbaarmaking van niet-financiële informatie gepubliceerd. Het doel van de richtsnoeren is om bedrijven die te maken hebben met de zogenaamde CSR (Corporate Social Responsibility)-rapportageverplichting niet-bindende hulp te bieden bij de rapportage. Of de richtsnoeren bedrijven echt zullen helpen, is echter een open vraag.

U zult zich herinneren dat de EU-richtlijn 2014/95/EU van 22 oktober 2014 voorschrijft dat ondernemingen van openbaar belang en met meer dan 500 werknemers informatie verstrekken over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden. Daarnaast moeten bedrijven verslag uitbrengen over maatregelen om de mensenrechten te respecteren en corruptie te bestrijden. Op 9 maart 2017 is de EU-richtlijn door de Duitse Bondsdag omgezet in nationale wetgeving.

Getroffen bedrijven zijn verplicht om in 2018 de vereiste duurzaamheidsinformatie over het boekjaar 2017 te publiceren. De voor mei 2017 aangekondigde richtsnoeren van de Europese Commissie beloofden hulp: aan de hand van voorbeelden moest het document de interpretatie van de vereisten vergemakkelijken.

Drie maanden later is het zover: de Commissie heeft de richtsnoeren gepubliceerd, ook in het Duits en Engels. Degenen die van de nu gepubliceerde richtsnoeren een uitgebreide leidraad hadden verwacht, worden nu echter teleurgesteld. Hoewel het 20 bladzijden tellende document de basisbeginselen van de rapportage beschrijft, schiet het tekort, vooral wat de methodologie betreft. Belangrijke kwesties zoals de timing van de rapportage, de toepassing van de beginselen en de definitie van sleutelbegrippen komen onvoldoende aan bod.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...