Bolje ikad nego nikad: u srpnju 2017. godine Europska komisija je objavila svoje smjernice za objavljivanje nefinancijskih informacija. Cilj smjernica je poduzećima koja podliježu tzv. obvezi korporativnog izvještavanja o održivosti pružiti neobvezujuću pomoć za izvještavanje. Međutim, hoće li smjernice poduzećima stvarno pomoći, ostaje otvoreno pitanje.

Podsjetimo, EU Direktiva 2014/95/EU od 22. listopada 2014 godine zahtijeva da poduzeća od javnog interesa i s više od 500 zaposlenih pružaju informacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu okoliša, društvenu odgovornost i prava zaposlenika. Osim toga, organizacije moraju izvještavati o mjerama za poštivanje ljudskih prava i borbu protiv korupcije. Njemački je parlament 9. ožujka 2017. godine EU Direktivu prenio u nacionalnu legislativu. 

Pogođene organizacije imaju obvezu objaviti tražene informacije o održivosti za financijsku godinu 2017. u 2018. godini. Smjernice Europske komisije najavljene za svibanj 2017. godine obećale su pomoći: na temelju primjera, dokument je trebao olakšati tumačenje zahtjeva.

Tri mjeseca kasnije došlo je vrijeme: Komisija je izdala smjernice, uključujući i na njemačkom i na engleskom jeziku. Međutim, oni koji su očekivali sveobuhvatnu pomoć od sada objavljenih smjernica, sada su razočarani. Iako dokument od 20 stranica opisuje temeljna načela izvještavanja, u pogledu metodologije je štur. Važna pitanja poput vremenskog rasporeda izvještavanja, primjene načela i definiranja ključnih pojmova su nedovoljno obrađena.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...