Lepšie neskoro ako nikdy: Európska komisia v júli 2017 zverejnila svoje usmernenia pre zverejňovanie nefinančných informácií. Cieľom usmernení je poskytnúť spoločnostiam, ktorých sa týka tzv. povinnosť podávať správy o SZP, nezáväznú pomoc pri podávaní správ. Či však usmernenia skutočne pomôžu spoločnostiam, je otvorenou otázkou.

Určite si spomeniete, že Smernica EÚ 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014 sa vyžaduje, aby spoločnosti verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami poskytovali informácie o environmentálnych, sociálnych a zamestnaneckých otázkach. Okrem toho musia spoločnosti podávať správy o opatreniach na dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii. Dňa 9. marca 2017 bola smernica EÚ transponovaná do vnútroštátneho práva nemeckým Bundestagom.

Spoločnosti, ktorých sa to týka, sú povinné v roku 2018 zverejniť požadované informácie o udržateľnosti za finančný rok 2017. Usmernenia Európskej komisie oznámené na máj 2017 sľubovali pomoc: dokument mal na základe príkladov uľahčiť výklad požiadaviek.

O tri mesiace neskôr nastal čas: Komisia vydala usmernenia aj v nemčine a angličtine. Tí, ktorí od teraz zverejnených usmernení očakávali komplexné usmernenie, sú však teraz sklamaní. Hoci 20-stranový dokument opisuje základné zásady podávania správ, je nedostatočný, najmä pokiaľ ide o metodiku. Dôležité otázky, ako napríklad načasovanie vykazovania, uplatňovanie zásad a vymedzenie kľúčových pojmov, nie sú dostatočne riešené.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...