Hoe wordt duurzaam beheer precies gedefinieerd? Over deze vraag zijn de meningen nog verdeeld. Een gemeenschappelijke taal over duurzaamheid is echter de basis voor doeltreffende en doelgerichte actie - daarom is het nieuws van 18 december 2019 een echte mijlpaal voor de toekomst van onze planeet: de Europese Commissie heeft haar handtekening gezet onder 's werelds eerste "Groene Lijst", een classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten, ook wel een taxonomie genoemd.

De financiële markten spelen een enorm belangrijke rol in verband met de klimaatcrisis. Momenteel dragen veel van de vaak louter op rendement gerichte investeringsbeslissingen bij tot de snelle voortgang van de klimaatverandering - maar het kan ook anders. De Europese Commissie wil de rollen omdraaien en geldstromen heroriënteren naar de financiering van bedrijven die van de planeet een betere plek maken. Sociale verantwoordelijkheid en ecologisch beheer moeten een concurrentievoordeel worden.

De nieuwe taxonomie is een belangrijk fundament in dit uiterst complexe plan, omdat op basis van deze duurzaamheidsdefinitie normen en labels kunnen worden gecreëerd om duurzame investeringen te identificeren, bijvoorbeeld de Climate Bonds Standard of de European Green Bond Standard die momenteel wordt ontwikkeld. De resulterende uniforme, vergelijkbare en transparante gegevens zullen beleggers een ongekend inzicht geven in de vraag of een belegging echt duurzaam is of niet. Zoals u ziet: De taxonomie is van groot belang om kapitaal te activeren voor de groene transitie van de economie.

Valdis Dombrovskis, Europees uitvoerend vicevoorzitter voor "Een economie in dienst van de mens", is het daarmee eens:"Deze wet zal een keerpunt betekenen in de strijd tegen de klimaatverandering, omdat zij miljarden zal kanaliseren naar groene investeringen. Dankzij deze "groene lijst" of taxonomie zullen investeerders en de industrie voor het eerst over een definitie van "groen" beschikken. Dit zal een echte impuls geven aan duurzame investeringen - wat van cruciaal belang is om de Europese Green Deal tot een realiteit te maken."

Achtergrond: Europese Green Deal

De European Green Deal is op 11 december 2019 door de Europese Commissie gepresenteerd. De nieuwe groeistrategie heeft als doel om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050.

Het Green Deal-investeringsplan, dat op 14 januari 2020 is gepresenteerd, wil hiervoor in het komende decennium ten minste 1 biljoen euro aan duurzame investeringen mobiliseren. Dit geld is bedoeld om de publieke en private investeringen mogelijk te maken die nodig zijn voor de overgang naar een koolstofneutrale, groene, concurrerende en inclusieve economie.

Nu terug naar de taxonomie en de vraag hoe "ecologisch duurzame economische activiteiten" nu precies moeten worden gedefinieerd.

"Ecologisch duurzame economische activiteiten" - wat houdt dat precies in?

De taxonomie stelt een algemeen kader vast voor wat een "ecologisch duurzame economische activiteit" is. Er wordt verwezen naar zes ecologische doelstellingen:

  • Beperking van de klimaatverandering
  • Aanpassing aan klimaatverandering
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
  • Overgang naar een circulaire economie
  • preventie en bestrijding van verontreiniging
  • Bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

De taxonomie specificeert verder vier eisen waaraan economische activiteiten moeten voldoen om als ecologisch duurzaam te worden aangemerkt:

1) Een significante bijdrage leveren aan ten minste één van de zes hierboven genoemde milieudoelstellingen

2) "Geen significante schade" aan een van de andere milieudoelstellingen

3) conformiteit met deugdelijke en wetenschappelijk onderbouwde technische criteria

4) naleving van minimale sociale en governancegaranties

U kunt het persbericht van de Europese Commissie hier raadplegen. Achtergrondinformatie over de Europese plannen voor groene financiering is hier te vinden (Engels).

De volgende stappen

In september 2020 zal de Commissie een vernieuwde strategie voor duurzame financiering presenteren. U kunt de factsheet: "Financiering van duurzame groei" hier downloaden.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...