Het behoud van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, het matigen van klimaatverandering en het aanpassen van landbouw- en visserijpraktijken zijn uitdagingen die zeer relevant zijn binnen een duurzame economie. Om de transparantie in de economie te vergroten, heeft het GRI de eerste sectorspecifieke ontwerpstandaard voor duurzaamheidsrapportage opgesteld, gericht op organisaties in de landbouw-, aquacultuur- en visserijsector.

Op het gebied van duurzaamheidsrapportage neemt het non-profit multi-stakeholder initiatief GRI een belangrijke positie in. Het Global Reporting Initiative (GRI) levert standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging die worden gebruikt door organisaties in meer dan 90 landen. De focus ligt op de thema's economie, ecologie en sociale kwesties. Transparantie en duidelijk omschreven criteria zijn van bijzonder belang voor MVO-verslaggeving, omdat alleen op die manier vergelijkbaarheid en traceerbaarheid kunnen worden gewaarborgd.

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, brengen we vandaag verslag uit over de ontwikkelingen in het GRI-pilotproject voor sectorspecifieke normen.

Sinds december 2019 beraadslaagt de nieuwe werkgroep over het eerste project voor GRI-sectornormen, dat specifiek is gedefinieerd voor de landbouw- en visserijsector. De werkgroep bestaat uit 19 leden die 14 landen en zes regio's vertegenwoordigen en een breed scala aan grondstoffen en producten uit de landbouw-, aquacultuur- en visserijsector bestrijken.

De nieuwe sectornorm (sectornorm voor landbouw, aquacultuur en visserij) bevond zich tot voor kort in de openbare commentaarperiode, die op 30 juli afliep. Deze fase is bijzonder relevant omdat de duidelijkheid, haalbaarheid, volledigheid en relevantie van de inhoud worden getest om ervoor te zorgen dat de betrokken sectoren hun voordeel kunnen doen met de norm.

Doelstellingen van het project

Het GRI Sector Standard Project for Agriculture, Fisheries and Aquaculture is een proefproject voor het GRI Sector Program. Het doel van dit project is om de belangrijkste effecten en aandachtspunten van belanghebbenden voor de landbouw-, aquacultuur- en visserijsector te identificeren en te beschrijven vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Dit dient als basis voor meer transparantie en meer consistente verslaglegging door organisaties in deze sector. Het GRI-sectorstandaardproject heeft erkend dat de landbouw-, aquacultuur- en visserijsector als voedselproducenten gemeenschappelijke kenmerken hebben en een vergelijkbare impact hebben op mensen, de economie en, tot op zekere hoogte, het milieu, en daarom zijn ze samengevoegd als één sector.

De sectornorm kan worden toegepast op alle organisaties in deze sector, ongeacht hun geografische locatie. Bij het bepalen van de toepasselijke sectornorm, dient de organisatie haar primaire sector in aanmerking te nemen. Als de organisatie significante activiteiten in meer dan één sector heeft, moet zij alle toepasselijke sectornormen toepassen.

Tijdlijn

De nieuwe sectorspecifieke norm voor landbouw, visserij en aquacultuur zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden gepubliceerd. Het is nog niet bekend wanneer deze verplicht zal worden - maar wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Parallel aan de ontwikkeling van het sectorprogramma zal de universele GRI-norm worden herzien en in oktober 2021 worden goedgekeurd.

Belangrijkste voorstellen

In het sectorspecifieke ontwerp worden 26 onderwerpen genoemd die relevant zijn voor de sectoren landbouw, visserij en aquacultuur. Daarbij beschrijft elk onderwerp de belangrijkste effecten in die sector en bevat het een lijst van toelichtingen die door de sectoren als relevant voor rapportage zijn aangemerkt. Daarbij bekijken de organisaties zelf welke onderwerpen relevant zijn voor hun rapportage. Meer gedetailleerde toelichtingen en richtlijnen over de onderwerpen zijn te vinden in de hier gelinkte Exposure Draft.

Wat DQS voor u kan doen

DQS is een erkende auditor voor duurzaamheidsverslaglegging. Een externe beoordeling door DQS bevestigt de geloofwaardigheid en toereikendheid van uw duurzaamheidsverslag.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...