Met meer dan 230 000 gecontroleerde vestigingen is Sedex SMETA een van de meest gebruikte auditconcepten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid ter wereld. Om tegemoet te komen aan de veranderende verwachtingen van de gebruikers, heeft Sedex haar SMETA-auditmethodologie herzien. De nieuwe versie, SMETA 6.0, is begin april uitgebracht. In dit artikel leest u wat er voor de gebruikers verandert.

Wat is SMETA 6.0?

Net als zijn voorganger SMETA 5.0, is SMETA 6.0 een auditconcept dat beschrijft hoe sociale audits op basis van de ETI-basiscode op een geloofwaardige en omvattende manier kunnen worden uitgevoerd. Als een van de meest gebruikte methodologieën voor sociale audits in de wereld, speelt het SMETA een essentiële rol bij het scheppen van transparantie in de toeleveringsketen en het mogelijk maken van verantwoord inkopen. SMETA-audits zijn gericht op arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid op het werk, en facultatief op milieuaspecten en bedrijfsethiek.

Aangezien de Sedex-methodologie door steeds meer inkopers wordt aanvaard en de auditresultaten in de Sedex-database met meerdere klanten tegelijk kunnen worden gedeeld, vermindert de eengemaakte methodologie de auditlast voor leveranciers.

Biedt DQS al sociale audits aan volgens SMETA 6.0?

Ja. DQS CFS GmbH is lid van de Sedex Associate Auditor Group. Onze auditors zijn uitgebreid opgeleid om de SMETA-methodologie toe te passen. Dankzij ons wereldwijde netwerk van auditors kunnen wij bijna overal lokale auditors inzetten.

Wat is er nieuw in SMETA 6.0?

Aangezien SMETA is gebaseerd op de ETI-basiscode die de afgelopen jaren geen grote veranderingen heeft ondergaan, zijn de wijzigingen in SMETA 6.0 beperkt: De structuur en basisprincipes van de vorige versie blijven ongewijzigd. Leveranciers die al voldeden aan de eisen van SMETA 5.0 zouden dus geen problemen mogen ondervinden bij de overstap naar 6.0.

Toch zijn er enkele wijzigingen in de nieuwe versie die zowel voor leveranciers als inkopers van belang zijn:

  • Om de arbeidsomstandigheden voor tijdelijke werknemers beter weer te geven, is er een extra gids over tijdelijk werk gemaakt.
  • Sectie 0.A - Mensenrechten: Een volledig nieuwe sectie is gewijd aan de eerbiediging van de mensenrechten in de bedrijfspraktijk. Voortaan zal bij de SMETA-audit worden nagegaan in hoeverre het bedrijf zich inzet voor de eerbiediging van de mensenrechten en er actief op toeziet dat deze worden nageleefd. Daarbij gaat het niet alleen om de rechten van de eigen werknemers van het bedrijf, maar ook om de rechten van omwonenden en andere belanghebbenden wier mensenrechten door de bedrijfsactiviteiten zouden kunnen worden ingeperkt. SMETA 6.0 is echter geen allesomvattende mensenrechtenaudit - het gaat er veeleer om na te gaan of het respect voor de mensenrechten in het managementsysteem is verankerd.
  • In elke afdeling zijn nu indicatorenvan goede praktijken opgenomen om ervoor te zorgen dat de auditverslagen niet alleen informatie verschaffen over non-conformiteiten, maar ook over goede praktijken.
  • Deel 8 - Reguliere arbeid omvat een reeks nieuwe auditcriteria in verband met aanwerving. Het doel van de nieuwe criteria is meer transparantie te creëren over de situatie van tijdelijke werknemers en arbeidscontractanten.
  • Het hoofdstuk over bedrijfsethiek is grondig herzien. Waar in versie 5.0 alle opmerkingen van de auditor nog moesten worden geclassificeerd als opmerkingen ("Observations") in plaats van afwijkingen ("Non-Conformities"), leidt het niet voldoen aan de criteria in versie 6.0 automatisch tot een afwijking. De nadruk van het hoofdstuk ligt op het voorkomen van omkoping, corruptie en fraude, alsmede op de naleving van de wettelijke voorschriften.

Wanneer treedt SMETA 6.0 in werking?

SMETA 6.0 is begin april 2017 gepubliceerd. Met ingang van juni 2017 is SMETA 5.0 niet meer beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat uw auditresultaten ook in de toekomst door uw klanten worden erkend, raden wij u aan zo snel mogelijk te upgraden naar versie 6.0.

Waar kan ik de relevante documenten vinden?

De SMETA richtlijnen zijn opgesplitst in twee delen: Het ene deel beschrijft de auditmethodologie ("Best Practice Guidance" - BPG), terwijl het tweede deel ingaat op de evaluatiecriteria. Beide documenten kunnen na publicatie gratis en zonder registratie worden gedownload van de Sedex-homepage. Daar kunnen ook het Sedex-auditverslag en de sjablonen voor het actieplan worden gedownload.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...