S više od 230 000 auditiranih lokacija, Sedex SMETA je jedan od najčešće korištenih koncepata audita društvene odgovornosti u svijetu. Kako bi zadovoljili promjenjiva očekivanja korisnika, Sedex je revidirao svoju metodologiju SMETA audita. Novo izdanje, SMETA 6.0, objavljeno je početkom travnja. U nastavku predstavljamo promjene za korisnike.

Što je SMETA 6.0?

Poput svog prethodnika SMETA 5.0, SMETA 6.0 je koncept za audite koji opisuje kako provoditi audite društvene odgovornosti temeljene na etičkom kodeksu ETI Base Code na vjerodostojan i sveobuhvatan način. Kao jedna od najčešće korištenih metodologija za audite društvene odgovornosti u svijetu, SMETA ima ključnu ulogu u stvaranju transparentnosti u opskrbnom lancu i omogućavanju odgovorne dobave sirovina. SMETA auditi usredotočeni su na radne uvjete i zdravlje i sigurnost pri radu, te izborno na aspekte zaštite okoliša i poslovnu etiku. 

Kako Sedex metodologiju prihvaća sve više kupaca, a rezultati audita se mogu istovremeno dijeliti s više kupaca putem baze podataka Sedex-a, jedinstvena metodologija smanjuje teret audita za dobavljače. 

Nudi li DQS već društvene audite prema SMETA 6.0?

Da. DQS CFS GmbH je član Sedex Associate Auditor Group. Naši auditori su posebno obučeni za primjenu SMETA metodologije. Zahvaljujući globalnoj mreži auditora, skoro svugdje možemo koristiti lokalne auditore.

Što je novo u SMETA 6.0?

Budući da se SMETA temelji na etičkom kodeksu ETI Base Code koji posljednjih godina nije znatno mijenjan, i promjene u SMETA 6.0. su ograničene: Struktura i osnovna načela prethodnog izdanja nisu mijenjana. Dobavljači koji su već ispunili zahtjeve SMETA 5.0 ne bi trebali imati problema s prijelazom na SMETA 6.0..

Postoje ipak neke promjene u novom izdanju koje su bitne i za dobavljače i za kupce:

  • Kako bi se bolje prikazali uvjeti rada za privremene radnike, izrađen je dodatni vodič o privremenom radu.
  • Odjeljak 0.A - Ljudska prava: potpuno novi odjeljak posvećen je poštivanju ljudskih prava u poslovnoj praksi. Od sada će se SMETA auditom provjeravati do koje mjere je organizacija predana poštivanju ljudskih prava i aktivno osigurava njihovo poštivanje. To uključuje ne samo prava zaposlenika organizacije, već i lokalnog stanovništva i drugih dionika čija bi ljudska prava mogla biti ograničena korporativnim aktivnostima. Međutim, SMETA 6.0 nije sveobuhvatni audit ljudskih prava - provjerava se je li poštivanje ljudskih prava ukorijenjeno u sustavu upravljanja.
  • Pokazatelji dobre prakse sada su uključeni u svaki odjeljak kako bi se osiguralo da izvještaji o auditu ne pružaju samo informacije o nesukladnostima već i o dobrim praksama.
  • Odjeljak 8 - Redovno zaposlenje sada uključuje niz novih kriterija za audit koji se odnose na zapošljavanje. Cilj je novih kriterija stvoriti veću transparentnost situacije s privremenim radnicima i radnicima na ugovor.
  • Poglavlje o poslovnoj etici je temeljito revidirano. U 5. izdanju su sve napomene auditora bile klasificirane kao zapažanja ("observations") umjesto odstupanja tj. nesukladnosti ("non-conformities"), no u 6. izdanju se svako neispunjavanje kriterija automatski smatra odstupanjem. Fokus poglavlja je na sprječavanju podmićivanja, korupcije i prijevare kao i na usklađenosti sa zakonima.

Kada SMETA 6.0 stupa na snagu?

SMETA 6.0 je objavljena početkom travnja 2017. godine. Od lipnja 2017. godine više neće biti dostupna SMETA 5.0. Kako bi osigurali da vaši kupci nastave priznavati vaše rezultate audita, preporučamo da što prije prijeđete na izdanje 6.0.

Gdje mogu naći relevantne dokumente?

SMETA smjernice podijeljene su u dva dijela: Jedan dio opisuje metodologiju audita (Smjernice za najbolju praksu - "Best Practice Guidance" BPG), dok se drugi dio bavi kriterijima evaluacije. Oba dokumenta možete preuzeti besplatno i bez registracije na internetskoj stranici Sedex-a nakon objave. Tamo su dostupni i obrasci za izvještaj o auditu i akcijski plan.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
dqs-businessman shakes the hand of a man in protective clothing surrounded by other employees in wor
Loading...

EU zabrana proizvoda iz prisilnog rada – integracija audita dobavljača u proces dužne pažnje

Blog
paper people doing teamwork in their business
Loading...

Dolazi Direktiva o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CS3D) – Pregled i vremenski okvir

Blog
Top view of Deep water port with cargo ship and containers. It is an import and export cargo port wh
Loading...

Integracija pružatelja logističkih i prijevoznih usluga u dužnu pažnju ljudskih prava: Pravni zahtjevi i pristup